Notulen van besprekingen

 

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft regelmatig gesprekken met RWS, de Gemeente Nijkerk, Gemeente Amersfoort en Provincie Gelderland. De notulen van deze besprekingen zijn hieronder.

 

Besprekingen met Rijkswaterstaat

Presentatie op 17 januari 2017 van SHB&L aan RWS en Combinatie A1/28 over hun voorstel voor afrit A1 vanuit Amsterdam naar Hoevelaken 
Presentaties en verslagen van Vergadering Klankbordgroep Knooppunt Hoevelaken met RWS

 

 

Mensen die wonen binnen de geluidszone van rijksweg A28 tussen Nijkerk en Amersfoort, zoals de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen worden na de reconstructie van knooppunt Hoevelaken geconfronteerd met een enorme toename van de geluidsoverlast. Desondanks ziet het Rijk geen reden hier geluidsschermen te plaatsen. Volgens het ministerie blijft het geluid binnen de norm van de nieuwe Wet geluidhinder Swung1.

Maandag 8 oktober 2012 heeft Rijkswaterstaat voor project Knooppunt Hoevelaken een bijeenkomst georganiseerd om de klankbordgroepen te informeren over de stand van zaken rond de Bestuursovereenkomst 2. Het Rijk heeft een toelichting gegeven op het programma van eisen en de Rijkswensen. Gemeente Amersfoort is ingegaan op de peiling van de regiowensen in de gemeenteraad van Amersfoort. Tevens zijn de mogelijkheden van de aanwezigen om invloed uit te oefenen op de inhoud van Bestuursovereenkomst 2 besproken.

 

Besprekingen met Gemeente Nijkerk

 

Besprekingen met Gemeente Amersfoort

 

 

Besprekingen met Provincie Gelderland