Vliegveld Lelystad

 Laatste Nieuws over vliegroutes vanuit Lelystad – 20 september 2017
GNMF wil harde garanties voor hogere vliegroutes Veluwe

 GEPLAATST OP 20-09-2017 IN NIEUWS.

Het voorstel van staatssecretaris Dijksma om de vliegroutes boven een deel van de Veluwe te verhogen, is een aanzienlijke verbetering. Maar er zal nog steeds overlast blijven boven het andere deel. Daarom blijft de GNMF aandringen om ook ten noorden van Apeldoorn hoger te gaan vliegen. Adjunct-directeur Joost Reijnen: “We zijn er allerminst van overtuigd dat er met name op de route Wezep-Heerde niet ook gevlogen kan worden op een hoogte van 2.000 of 2.500 meter”.

Daarnaast wil de GNMF garanties dat de ruim vóór 2023 het luchtruim heringedeeld is. Dan kunnen vliegtuigen nog hoger vliegen en wordt de overlast verder beperkt. Joost Reijnen: “Komen die garanties er niet, dan moet de openstelling van vliegveld Lelystad worden uitgesteld”.

“Het maakt nogal wat uit of een vliegtuig op 2.000 of 6.000 meter over komt” .

Het nieuwe voorstel om vertrekkende vliegtuigen van Lelystad Airport niet meer westelijk langs Apeldoorn te laten vliegen, is een aanzienlijke verbetering, vindt de GNMF. De vliegtuigen gaan dan over de zuidelijke Veluwe op een hoogte van ruim 2.700 meter in plaats van 1.800 meter. Ook wordt de vliegroute niet al ten noorden, maar pas ten zuidoosten van Apeldoorn gesplitst.
Hoger vliegen kost minder brandstof en geeft minder geluidsoverlast en uitstoot van stikstofoxiden. Daarom wil de GNMF dat áls er al boven de Veluwe gevlogen wordt, er ook boven het noordelijk deel een zo hoog mogelijke route wordt gevolgd. Vanaf Wezep zouden vliegtuigen al naar een hoogte boven de 2.000 of 2.500 meter kunnen klimmen. De GNMF hoopt dat de staatssecretaris zich daarvoor gaat inzetten.

“Om op termijn nóg hoger te kunnen vliegen, is een herindeling van het luchtruim vereist”, zegt Joost Reijnen. Het luchtruim in Nederland is verdeeld in verschillende lagen. De bovenste laag is voor vliegtuigen die hier niet landen. Daaronder zit een laag voor vliegtuigen van en naar Schiphol. De vliegtuigen van en naar Lelystad moeten daar onder blijven, tot ze ver genoeg van Schiphol zijn.
Joost Reijnen: “De huidige indeling van het luchtruim staat hoger vliegen nog in de weg. Wij willen garanties dat een nieuwe indeling ruim vóór 2023 is gerealiseerd, want in dat jaar zal het aantal vliegbewegingen van Lelystad zijn gegroeid naar 10.000 per jaar”.
Samen met de provincie Gelderland en alle betrokken Veluwse gemeenten, heeft de GNMF op 15 september hierover een eensluidend advies aan de Tweede Kamer gegeven.

Op het kaartje hieronder staat in rood de oude route, en in het groen de nieuwe routes. Pas vanaf Apeldoorn zullen de vliegtuigen klimmen van 2 naar 3 kilometer hoogte. De GNMF wil dat ook in de groene bocht bovenin de kaart, vliegtuigen hoger dan de voorgestelde 1.800 meter vliegen.

Joost Reijnen on Email

Joost Reijnen

Joost Reijnen

Adjunct directeur bij GNMF

Joost is namens de GNMF de gebiedsregisseur voor de Hattemerpoort. Ook volgt hij de ontwikkelingen rondom de vliegroutes boven de Veluwe. Meer weten? Bel of mail: 026 3523741, j.reijnen@gnmf.nl.

 

 

Mogelijk vliegroutes vanuit vliegveld Lelystad over Hoevelaken

 

MER en zienswijze MER Lelystad vliegveld

 

Vliegroutes Lelystad

 

De Stad Nijkerk 17 mei 2012

 

 Terugkoppeling informatie avond over Lelystad luchthaven op 11 mei 2012

 

Samenvattend, naar de stand van nu vormen de plannen voor Lelystad geen extra belasting van betekenis voor Hoevelaken. We moeten de ontwikkelingen natuurlijk wel blijven volgen.

 

Presentatie geven op informatie avond over Lelystad luchthaven

 

 

 

Vliegveld Lelystad
lelystad airport
Met dank aan “De Stad Nijkerk.nl”voor de foto

 

  • Nijkerk volgens Raad van State geen belanghebbende over vliegveld Lelystad donderdag 2 december 2010
    NIJKERK – De Raad van State wil het bezwaar van de gemeente Nijkerk tegen het uitbreiden van vliegveld Lelystad niet in behandeling nemen. Volgens de Raad is de gemeente geen belanghebbende. Onder andere omdat het vliegveld te ver van Nijkerk afligt. Die afstand bedraagt 18 kilometer. 

 

  • Informatie over vliegbewegingen boven Hoevelaken

 Op 22 augustus jl. heeft Rob Wesselingh  vragen gesteld over de aanwezigheid van vertrekkende vliegtuigen boven Hoevelaken en over een mogelijke toename van dit luchtverkeer boven deze woonkern van de gemeente Nijkerk in het recente verleden. Lees hier het antwoord van Schiphol.    Lees hier het antwoord van vliegveld Lelystad.

Er is dus een corridor dat over Hoevelaken ligt voor het verkeer naar Duitsland en verdere gebieden in dezelfde richting. Vlieghoogte zodanig dat wij er in het algemeen geen echte hinder van ondervinden.

 

De toekomstige vliegbewegingen van Lelystad komen straks ook over Hoevelaken, en dan zal er dus een daadwerkelijke hoogte scheiding moeten zijn voor de twee corridors. En dat zou dus in kunnen houden dat wij toch met extra overlast worden geconfronteerd. Goed om dat ook in het achterhoofd te houden als wij straks de accumulatie van geluid gaan hanteren bij de uitwerking van de geluid beschermingsplannen voor Hoevelaken.

 

Cijfers van aantallen vliegbewegingen: Schiphol plm 500.000/jaar en voor Lelystad worden er plm 50 – 70.000 verwacht, dus toch wel een aanzienlijk aantal in verhouding!

 

 

vliegroutes lelystad
 Met dank aan “De StadNijkerk.nl” voor de foto