Welkom bij de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L)

knoopunt Hoevelaken oud en nieuw ontwerp

Doelstellingen van SHB&L

De belangrijkste doelstellingen van de Stichting zijn: 

 • zich inzetten voor een optimale bereikbaarheid van Hoevelaken;
 • zich inzetten voor een gezond leefklimaat voor de inwoners, werkgevers en werknemers van bedrijven in Hoevelaken;
 • het verzorgen van goede informatievoorziening over ontwikkelingen die met de bereikbaarheid en leefbaarheid van Hoevelaken verband houden.
 • Het Stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen.
Steun ons: wordt vriend of sponsor van de Stichting

KLIK HIER

Wij zorgen dat onze Sponsoren en Vrienden worden over de ontwikkelingen ten aanzien van onze doelstellingen geïnformeerd. De Stichting verwelkomt inbreng en commentaar van zowel de belanghebbenden en belangstellenden op haar activiteiten en biedt daartoe de mogelijkheid via de Contact segmenten van de website. Lees verder over de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Klik hier om de nieuwsbrief van februari 2023 te lezen

 

NIEUWS (vanaf 01.01.2018)

(Voor nieuws van vóór 01.01.2018 zie: “Archief – Nieuws 2017, Nieuws 2016, Nieuws 2015, Nieuws 2014 en Nieuws 2009-2013” )

Voor actuele nieuws over Knooppunt Hoevelaken A28 /A1 project zie de RWS website

RWS A28 A1 neieuws

Boudewijn van der Woerd blijft bezig met knooppunt Hoevelaken

Door: Ely Hackmann    Datum: 10 februari 2023 18:35  NijkerkNieuws.nl

Boudewijn v.d. Woerd en Rob Wesselingh op de viaduct over de A1

Toen Boudewijn van der Woerd nog VVDfractievoorzitter in de gemeenteraad was, stopte hij al veel tijd in de ontwikkelingen van knooppunt Hoevelaken.

Die tijd blijft hij er in stoppen. Maar nu als bestuurslid van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. Sterker nog, hij is Rob Wesselingh als voorzitter opgevolgd.

Intussen staan de ontwikkelingen rond het knooppunt stil. Pas eind maart kan er een besluit verwacht worden over de wijze waarop RWS de stikstofbelasting op de Natura 2000 gebieden berekent.

bron: nieuwsbrief Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

 

Nog zeker tien jaar filerijden op knooppunt Hoevelaken: waarom duurt het allemaal zo lang?

Knoopunt Hoevelaken: wie heeft er nooit ramvast gestaan met de auto? Groot zal de afschuw dan ook geweest zijn toen deze week bleek dat de aanpak van het verkeersplein nog zeker tien jaar op zich laat wachten. Waarom duurt het zo lang en wat wordt er ook alweer precies gedaan?

Lees verder

Reconstructie knooppunt Hoevelaken vertraagd: 2026 niet haalbaar

Stad nijkerk.nl 23 november 2022 om 13:03
NIJKERK De reconstructie van knooppunt Hoevelaken kan niet volgens planning in 2026 worden uitgevoerd. De reden is capaciteitstekort bij Rijkswaterstaat. Rijk en regio gaan in overleg over de gevolgen van deze vertraging voor de verkeersveiligheid en de doorstroming op de A28. Binnen de reconstructie zou onder meer het aantal rijstroken tussen Amersfoort en Nijkerk-Zuid worden uitgebreid.

Lees verder

RWS Nieuwsbrief A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

Bij knooppunt Hoevelaken (A1/A28) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen, hierdoor staat er vaak file. In de komende jaren pakt Rijkswaterstaat het knooppunt aan en verbreedt de aansluitende wegen. Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarbij vergroten we de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op deze pagina

 1. Het cruciale waterbergingsgebied rondom knooppunt Hoevelaken: hoe voorkomen we straks overstroming?
 2. De verschillende looks van knooppunt Hoevelaken door de jaren heen
 3. Punt van Hoevelaken #2: Villa Vinkenhoef 
 4. Inloopspreekuren project Knooppunt Hoevelaken

Lees verder

Vallen de plannen voor het Hoevelakense Bos in duigen?

Ground en wal van vdMheenDoor de aankoop van gronden in het Amersfoortse deel van het Hoevelakense Bos door een projectontwikkelaar lijken de plannen om meer recreatieve ruimte te scheppen, om het bos te ontlasten in duigen te vallen. De geplande inrichting van het gebied voor recreatieve doeleinden en functies is door de aankoop niet meer mogelijk zoals opgenomen in de door de gemeenteraad van Nijkerk vastgestelde Visie Ons Hoevelakense Bos en Omgeving.

Lees hier de ingezonden brief in NijkerkNieuws.nl van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar –

Red ons Hoevelakense Bos.

Lees hier het reactie van de Gemeente Nijkerk

Ingezonden Brief: Knooppunt Hoevelaken en de natuur

Er moet ca 50ha natuurgebied worden gerealiseerd.

Vol trots presenteren ze met een lokale inwoner, dat er al 4 ha is aangelegd op particulier ter beschikking gestelde grond. Dit stuk is niet publiek toegankelijk. Op dit perceel is een extra bouwvergunning verstrekt en een deel van de tuin is dus door RWS aangelegd.
Verder zijn ze blij, dat er tussen Amersfoort en Soest nog een gebied wordt aangepast ter compensatie van de werkzaamheden aan het klaverblad .Ik ben er achter gekomen, dat dit gebied tussen Amersfoort en Soest – komt doordat Amersfoort voor de westelijke ontsluiting meer grond moest kopen dan ze nodig hadden, Deze grond is aan RWS verkocht en wordt nu als compensatie ingericht als natuurgebied. Dit is een mooi één-tweetje tussen Amersfoort en RWS, waarbij Nijkerk het nakijken heeft.

Diezelfde gemeente Amersfoort heeft niet meegetekend aan het ontwikkelingsplan voor het Hoevelakense bos, maar haar inwoners zorgen wel mede voor grote drukte in ons bos (Vathorst)
Het had ze gesierd, als ze de compensatie in uitbreiding van het bos gestopt hadden, waarbij ze aan hadden kunnen sluiten bij de plannen die onlangs gepresenteerd zijn.

Wij hebben wel de overlast van het klaverblad en de herontwikkeling natuurgebied gaat ergens anders heen.
Een gemiste kans!

Willem Fontein

RWS Nieuwsbrief – project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Jaargang 2022 | Nummer 1 25 maart 2022

Bij knooppunt Hoevelaken (A1/A28) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen, hierdoor staat er vaak file. In de komende jaren pakt Rijkswaterstaat het knooppunt aan en verbreedt de aansluitende wegen. Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarbij vergroten we de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees verder

Overeenkomst getekend voor ontwikkeling van het Hoevelakense Bos

NijkerkNieuws.nl 28 januari 2022

Overeenkomst GLK - Gemeente Nijkerk - Hoevelakense Bos

Op 28 januari 2022 is het convenant voor het uitvoeringsplan ondertekend door Peter van den Tweel, directeur-bestuurder van
Geldersch Landschap en Kasteelen en Wim Oosterwijk, wethouder van de gemeente Nijkerk. Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) en de gemeente Nijkerk hechten grote waarde aan het samen optrekken in het realiseren van het uitvoeringsplan ‘Ons Hoevelakense
Bos’. Hiervoor is een convenant opgesteld om de samenwerking tussen beide partijen vast te leggen. “Dit gebied is een parel in de omgeving. Deze stap is nu van belang om de uitvoeringswerkzaamheden voor te bereiden en in fasen uit te kunnen voeren”, geeft Peter
van den Tweel aan. Wethouder Wim Oosterwijk: “Met deze afspraken komt de realisatie van een groot deel van de ‘Visie Ons Hoevelakense Bos’ weer een stuk dichterbij.”

Lees verder

Overeenkomst getekend voor ontwikkeling van het Hoevelakense Bos

Stad Nijkerk 25 januari 2022

Foto Klompen pad Hoevelakense BosDe gemeente Nijkerk sluit een convenant af met het Geldersch Landschap & Kasteelen om te komen tot de realisatie van een uitvoeringsplan voor het Hoevelakense Bos.

De ondertekening vindt donderdag 28 januari plaats tijdens de opening van het Kids Klompenpad, dat de naam Laakse Pad krijgt. Dit is volgens wethouder Wim Oosterwijk tot stand gekomen door de inzet van vele vrijwilligers, die wat hem betreft hiervoor alle credits verdienen.

DRUK BEPERKEN Het doel van de al in 2019 opgestelde visie voor het Hoevelakense Bos is de recreatieve druk op het bos te beperken. In essentie worden gebruikersgroepen uit elkaar gehaald en wordt er meer ruimte gemaakt voor recreatief medegebruik rondom het Landgoed Hoevelaken. Dit wordt een bos voor recreatief wandelen. Voor parkeren, wandelaars met loslopende honden en fietsers wordt vooral ruimte gemaakt buiten het Landgoed Hoevelaken.

Lees verder

Chris Stoffer (SGP) praat in Nijkerk over bereikbaarheid

Nijkerknieuws.nl 14 januari 2022

Chris Stoffer met wethouders in HoevelakenTweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) heeft zich vrijdag 14 januari laten bijpraten door de ChristenUnie-SGP.

De wethouders Dijksterhuis en Oosterwijk en een afvaardiging van de fractie waren hierbij aanwezig. Hun oproep was duidelijk: de noodzaak om meer woningen te bouwen moet samengaan met verbeteringen in de bereikbaarheid van Hoevelaken. Maar dit geldt ook voor Nijkerk. De reconstructie van Knooppunt Hoevelaken moet versneld worden opgepakt.

Lees verder

RWS Nieuwsbrief – project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Jaargang 2021 | Nummer 4 20 december 2021

A1 Viaduct HoevelakenIn deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen in het project A28/A1: Knooppunt Hoevelaken. 

 • Wethouder gemeente Amersfoort: “Knooppunt Hoevelaken essentieel voor groei van onze stad”
 • Archeologisch onderzoek afgerond
 • Herstelwerkzaamheden viaduct Hoevelaken uitgesteld

RWS Nieuwsbrief – project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Jaargang 2021 | Nummer 3 24 september 2021

aardlagen-in-afgegraven-proefsleuf
Aardlagen in afgegraven proefsleuf

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen in het project A28/A1: Knooppunt Hoevelaken. 

 • Archeologisch onderzoek: eerste sporen en vondsten
 • Het behoud van graffiti-Anne Frank in bos Nimmerdor
 • Ecologisch onderzoek: de habitatsgeschiktheidsbeoordeling

Nóg langer filerijden bij Knooppunt Hoevelaken: nu gooit stikstof roet in het eten

De Stentor 21 juni 2021

Het verkeer op de A1 en de A28 zal bij knooppunt Hoevelaken in de ochtend en vroege avond nog jarenlang in een filefuik rijden. De beloofde verbouwing van het klaverblad naar een komvormig knooppunt met brede afslagen wordt na eerdere tegenslagen nu ernstig afgeremd door de stikstofwetgeving.

Lees verder

 

RWS Nieuwsbrief – project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Jaargang 2021 | Nummer 2  17 juni 2021

Viaduct Hoevelaken: opknapbeurt gestart

A1 Viaduct opknap buurtHet viaduct A1/Amersfoortsestraat in Hoevelaken is toe aan een grondige opknapbeurt. Niet alleen zorgde de afgebladderde coating voor een minder fraai aanzicht, ook verroest langzaam maar zeker de bewapening van het beton. Het verwijderen van de coating was de eerste stap in het opknapproces. De volgende stap is het vertragen van de verroesting met behulp van stroomstoten. 

Lees verder

Zorgvuldig onderzoek naar archeologische bodemschatten

Vuurstenen, Romeinse waterputten of grafheuvels − ze kunnen zomaar tevoorschijn komen bij project knooppunt Hoevelaken. Voordat we met de spreekwoordelijke ‘schop’ de grond in gaan, brengen wij − net als bij alle grote infrastructuurprojecten − eerst in kaart of er archeologische vondsten in de grond zitten. Zo voorkomen we dat deze tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschadigd raken. Bureau BAAC voert dit archeologisch onderzoek uit en start deze zomer met de eerste fase. Deze eerste fase is het graven van ‘proefsleuven’ in het projectgebied.

Lees verder

Verbouwing knooppunt Hoevelaken op de lange baan door stikstof

Financiele Dagblad 17 juni 2021

Pech achtervolgt de aanpak van het duurste Nederlandse fileknelpunt knooppunt Hoevelaken. Ooit zou de verbouwing dit jaar starten, maar in 2018 werd dat contract na onenigheid met de aannemers ontbonden. Sindsdien dwarsboomt de stikstofkwestie het project. Nu gaat het opnieuw in de ijskast.

Minister geeft aan dat verschillende infrastructuurprojecten worden uitgesteld.

Dit is in afwachting van onderzoek in hoeverre stikstofneerslag verder dan vijf kilometer van weg mee moet tellen bij bouwprojecten.

De bestaande berekeningsmethode is namelijk afgekeurd door Raad van State.

Bouwbedrijven maken zich grote zorgen over de uitval van infraprojecten in de laatste twee jaar.

Behalve knooppunt Hoevelaken wacht ook een aantal andere belangrijke infrastructuurprojecten uitstel, zo heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Het gaat onder meer om de A4 van Delft naar Rijswijk en Den Haag en de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden, waar wegens de verkeersveiligheid zwaar voor is gestreden.

De minister maakte dit bekend in aanloop naar het overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport woensdag in de Tweede Kamer. Het uitstel hangt samen met een door de Raad van State afgekeurde stikstofberekening bij de aanleg van wegenbouwprojecten.

Lees verder

Raadsinformatie brief over “Meer ruimte voor het Hoevelakense Bos”

26 april 2021

Met deze brief wordt de gemeenteraad van Nijkerk geinformeerd over de inhoud van het uitvoeringsplan Ons
Hoevelakense Bos en Omgeving en de vervolgstappen om te komen tot een definitief inrichtingsplan.
Hiervoor worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Kenmerken van het uitvoeringsplan;
• Inhoudelijke verdieping aan de hand van recreatief gebruik;
• Communicatie en participatie;
• Vervolgstappen en planning.

Lees verder

Team Knooppunt Hoevelaken werkt verder ondanks vertraging door stikstofdiscussie

Nieuwsbrief A28/A1 van RWS 2121 jaargang 1

De uitspraak van de Raad van State over de stikstofrekenmethode die is gehanteerd bij de A15 eerder dit jaar en waarvoor de minister een uitgebreidere onderbouwing moet geven, heeft ook gevolgen voor het project Knooppunt Hoevelaken. De ondertekening en publicatie van het uiteindelijke Tracébesluit voor Hoevelaken kan pas nadat deze onderbouwing er is en weer opnieuw door de Raad van State is beoordeeld. Tegelijkertijd werkt het team Hoevelaken verder aan alle voorbereidingen voor de uitvoering van het project. Wat is de stand van zaken?

Lees verder

Snelwegen voorlopig niet uitgebreid, minister Van Nieuwenhuizen moet haar stikstofhuiswerk overdoen

Uitbreidingsplannen van diverse wegen gaan terug naar de tekentafel. De Raad van State vindt dat de minister moet uitleggen waarom zij maar beperkt kijkt naar de natuur rond de snelwegen.

De snelwegen bij Den Haag en Hoevelaken worden voorlopig nog niet uitgebreid. Minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat, VVD) heeft deze week de benodigde tracébesluiten uitgesteld. Zij doet dat omdat de Raad van State niet akkoord gaat met de manier waarop de minister de stikstofuitstoot van wegverbredingen wil aanpakken.

TROUW Emiel Hakkenes10 maart 2021

Lees verder

RWS Nieuwsbrief – project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Jaargang 2020 | Nummer 4 30 okt 2020

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen van het project A28/A1: knooppunt Hoevelaken.

Bij knooppunt Hoevelaken (A28/A1) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen. Hierdoor staat er vaak file. Rijkswaterstaat pakt het knooppunt aan en verbreedt de aansluitende wegen. Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Bovendien vergroten we de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland.

Projectmanager Christa Kempenaar : ‘Het werk gaat door, maar bijna uitsluitend online’
Kennis maken met project, omgeving en belanghebbenden
Het Hoevelakense Bos is een stuk natuur rijker
Projectjurist Marianne Monninkhof: ‘Ik voel me soms net een wandelende encyclopedie’

College wil raad beter gaan informeren over héle gemeente

Stad Nijkerk.nl 22 juli 2020

 • Voor het eind van het jaar wil het college de raad informeren over de noodzaak, haalbaarheid en de effecten van maatregelen tegen sluipverkeer door Hoevelaken. Van Veelen vreest deze door het uitstel van de reconstructie van het knooppunt. (Rijjkswaterstaat )
 • Eén van de twee plannen voor natuurcompensatie bij het Hoevelakense Bos is niet doorgegaan. Dat maakt dat op dit moment verschillende alternatieven in de gemeente Nijkerk worden bekeken. De voorkeur gaat uit naar compensatie naast het genoemde bosgebied.
 • PLAN De aanpassingen aan het knooppunt worden door de gemeente Amersfoort aangegrepen om een plan op te stellen rond de Nijkerkerstraat Oost en West. Dit plan is er op gericht om de ruimtelijke kwaliteit te versterken van de woon-, werk en groene, recreatieve functies inclusief het aanpassen van het wegennet voor snel en langzaam verkeer. Dit in samenhang met de aanpassing vanuit Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk van de kruising Nijkerkerstraat met de Westerdorpstraat.

Lees verder

Lees hier de Raadsinformatie brief van Het College

Raadslid Van Veelen wil duidelijkheid over stand van zaken projecten in Hoevelaken

Stad Nijkerk.nl zaterdag 20 juni 2020 Door Wijnand Kooijmans

van Veelen wil duidelijkheid
Wim van Veelen (midden) krijgt als raadslid regelmatig vragen van inwoners. (Archief/Harry Koelewijn)

HOEVELAKEN PRO21 Raadslid Wim van Veelen (PRO21) wil van het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders uitleg over de stand van zaken van tal van projecten in Hoevelaken, zijn eigen woonplaats.

Van Veelen constateert dat in de afgelopen jaren in Hoevelaken veel ontwikkelingen in gang zijn gezet. Maar tot voor inwoners waarneembare resultaten heeft dat in veel gevallen niet geleid. Dat zorgt er voor dat hij als raadslid hierover regelmatig vragen krijgt van inwoners. Temeer omdat de uitstraling op veel plaatsen in Hoevelaken, zo geeft hij aan, duidelijk achteruit gaat. Niet zelden wordt hem daarbij voor de voeten geworpen dat Hoevelaken in het stadhuis niet voldoende aandacht krijgt.

……… Van Veelen wil graag dat bijvoorbeeld ieder kwartaal de inwoners geïnformeerd worden over de stand van zaken rond ontwikkelingen in Hoevelaken. Zijn vraag is of het college dat wil organiseren.

…..VERTRAGING De vertraging van de plannen voor reconstructie van knooppunt Hoevelaken hebben, zo geeft Van Veelen aan, gevolgen voor de hoeveelheid sluipverkeer door Hoevelaken. Hij vraagt wat het beeld van het college is van de voortgang en van de nieuwe planning van de realisatie. En wat de effecten hiervan zijn voor de verkeersdrukte in Hoevelaken.

Lees Verder

Lees hier het antwoord van Het College

N.B. De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft ook op 2 april 2020 een brief aan de gemeente gestuurd met vragen over de gang van zaken van diverse projecten in Hoevelaken.

Lees hier de brief van SHB&L

visualisatie Knooppunt HoevelakenNieuwe projectwebsite

Leuk om te melden is dat het project een nieuwe projectwebsite heeft: www.A28A1knooppunthoevelaken.nl. Vanaf nu vindt u hier alle informatie over het project. De komende jaren gaat u steeds meer zien van het project. Eerst door voorbereidende werkzaamheden en later door de werkzaamheden van de nieuwe aannemer. Op deze site staat op een kaartje waar en wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd, vindt u het laatste nieuws over het project en kunt u alle documenten terug lezen die zijn gepubliceerd over het project in de voorgaande jaren.

 

Van Nieuwenhuizen neemt maatregelen voor versnelling infraprojecten

Rijksoverheid Nieuwsbericht | 22-04-2020

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de bouwsector nemen maatregelen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Een speciale taskforce van Rijkwaterstaat en de bouwers brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. De minister en de bouw- en technieksector zetten daarnaast in op versnelling van asfalterings- en andere onderhoudswerkzaamheden bij projecten die nu al in uitvoering zijn.

………

Rijkswaterstaat bekijkt in samenspraak met de aannemers en andere wegbeheerders welke extra werkzaamheden snel kunnen worden uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om het naar voren halen van de onderhoudswerkzaamheden aan de A1 richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 

Lees verder

Extra bos als compensatie voor uitbreiding knooppunt Hoevelaken

Omroep Gelderland 13 februari 2020

Knooppunt Hoevelaken Omroep GelderlandHOEVELAKEN – Met een symbolische schop in de grond wordt donderdag een begin gemaakt met de uitbreiding van het Hoevelakense Bos. Het is natuur die als compensatie moet dienen voor de uitbreiding van het knooppunt Hoevelaken. De komende jaren verdwijnt daar groen, omdat de weg verbreed wordt.

Rijkswaterstaat, de gemeente Nijkerk, het Geldersch Landschap en een particuliere grondeigenaar hebben eerder al een deal gesloten over hoe die natuur gecompenseerd zou worden.

Natuur Compensatie bij Familie Wincoop
Natuur compensatie bij Familie van Wincoop. (Foto SHB&L)

Het Hoevelakense Bos wordt door de natuurcompensatie, zoals het met een mooi woord heet, met meer dan drie hectare uitgebreid.

Een deel van die uitbreiding ligt op de grond van Jan van Wincoop. In ruil voor de bouw van een extra woning op een andere locatie stelt hij zijn grond beschikbaar.

‘De grond blijft dus wel in mijn bezit, alleen de bestemming wordt anders’, legt hij desgevraagd uit. Wethouder Wim Oosterwijk zal de starthandeling donderdag verrichten. Ook de andere betrokken partijen zijn bij het officiële moment aanwezig.

Natuurcompensatie

Volgens de Wet natuurbescherming is Rijkswaterstaat verplicht om beschadigde natuur te compenseren. In het geval van de werkzaamheden rond knooppunt Hoevelaken. Dat kunnen ze doen door het verbeteren van bestaande natuurgebieden of het ontwikkelen van nieuwe leefgebieden voor planten en dieren.

 

Nieuwsbrief van RWS 9 december 2019

pionnen

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen in het project A28/A1: knooppunt Hoevelaken. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken en ontwikkelingen van het project. Mocht dit inmiddels niet meer van toepassing zijn, dan kunt u zich via de link ‘abonneren’ onderaan deze nieuwsbrief afmelden. Zie voor meer informatie over het project: www.rws.nl/knooppunthoevelaken.

Voor nu wenst het projectteam knooppunt Hoevelaken u hele fijne feestdagen!

  • Stand van zaken project
  • De stikstof opgave, hoe staat het ermee?
  • Uitgelicht: Archeologie, wat betekent dit voor het project?
  • Aangrenzend project: nieuw geluidscherm langs de A28

Lees verder

Welk effect hebben 800 nieuwe woningen Hoevelaken op het verkeer?

Stad Nijkerk 27 november 2019

Raadslid Wim van Veelen (PRO21) wil weten welke invloed de geplande woningbouw in Hoevelaken heeft op het verkeer in deze plaats. Voor hem reden schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

In de komende tien jaar worden rond de achthonderd nieuwe woningen gebouwd in Hoevelaken. Daarnaast loopt de vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken aanzienlijke vertraging op. Het jaar 2025 wordt in ieder geval niet gehaald. Ook plannen voor verbetering van de aansluiting A1/A30 zijn niet concreet of gepland.

Lees verder

Maatregelen geven ruimte voor snelwegprojecten

Door maatregelen die het kabinet neemt om de stikstofuitstoot te verminderen, kunnen zeven grote infrastructurele projecten alsnog doorgaan. Diverse projecten op snelwegen dreigden te stranden, omdat er stikstofuitstoot mee gemoeid is. Nu de totale uitstoot wordt verminderd door onder meer de maximumsnelheid te verlagen, ziet het kabinet ruimte voor de volgende projecten.

Ring Utrecht (A27/A12): hier komen onder meer extra rijstroken

Knooppunt Hoevelaken (A28/A1): Rijkswaterstaat pak het knooppunt zelf aan en gaat ook wegen verbreden die erop uitkomen: tussen Bunschoten en Barneveld en tussen Nijkerk en Leusden.

Dagblad van het Noorden 13 november 2019 Lees verder

 

Knooppunt moet door

Weglopen is geen oplossing

Cobouw 5 september 2019

De gww-sector kwakkelt. Op infraprojecten wordt geen dubbeltje winst gemaakt. Nog steeds niet.  De risico’s zijn te groot en de marges te laag. De Zuidasdok, de Twentekanalen, knooppunt Hoevelaken en de ViA15 zijn het gevolg. Daar komt nu stikstof bovenop als nieuw extra risico.

Geen zelfreflectie

Het antwoord van de bouwers is een terugtrekkende beweging: risicovolle projecten mijden of weglopen. Het is geen oplossing, waarschuwt Hans Moll, oud-directeur van Strukton. Hij voorspelt het einde van BAM, VolkerWessels, Strukton, Heijmans en alle andere traditionele wegenbouwers als de sector zo blijft doormodderen. De markt moet zelf in beweging komen, maar de bouwdirecteuren wijzen vooral naar Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers en wachten af.

Lees verder

Investeringen nodig op de Veluwe aan rijksweg A28′

De Stad Nijkerk 31 augustus 2019

De toenemende behoefte aan mobiliteit en infrastructuur maken dat in de toekomst investeringen nodig zijn op de Veluwe aan rijksweg A28. Dat geeft negatieve gevolgen voor klimaat en omgeving zo blijkt uit een uitgebreid onderzoek naar de huidige knelpunten op deze weg.

Volgens de onderzoekers is het voor de weggebruiker de vraag of het afleggen van steeds langere afstanden op termijn zaligmakend is. De opstelling daarvan bepaalt, zo wordt aangegeven, in belangrijke mate hoe de aanpak van de A28 er in de toekomst moet uitzien. De weg wordt gezien als de levensader voor het gebied.

Lees verder

Gastransportleiding bij knooppunt Hoevelaken (A28/A1) succesvol verlegd

Rijkswaterstaat persbericht 30 augustus 2019

Ter voorbereiding op de aanpak van knooppunt Hoevelaken (snelweg A28/snelweg A1) heeft de Gasunie een gastransportleiding (hoofdgasleiding) in de buurt van het knooppunt verlegd. De leiding lag bij de verbreding van de A1 in de weg.

Lees verder

Regio maant minister tot spoed met knooppunt

Amersfoortse dagblad 19 juli 2019

Regio maant minister tot actie

Buijtelaar beduchter voor stikstofbeleid

Amersfoortse dagblad 19 juli 2019

Buijtelaar beduchter voor stikstofbeleid

 

Persbericht – SHB&L stuurt brief aan Minister I en M over de te verwachten verdere vertraging bij de uitvoering van het project Knooppunt Hoevelaken. – juli 2019

De recente berichtgeving over de ontbinding van de aannemingsovereenkomst van het project Knooppunt Hoevelaken heeft in Hoevelaken en de omliggende gemeentes voor toenemende bezorgdheid geleid voor de daardoor te verwachten verdere vertraging bij de uitvoering van het project.

Aanzet voor het project was al in 2007 en het oorspronkelijke plan voorzag in een afronding van het Tracé Besluit (TB) in 2012 waarna werkzaamheden zouden kunnen aanvangen. Toen al stond het Knooppunt Hoevelaken in de top drie van de landelijke lijst van knelpunten!

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is al sinds 2008 actief betrokken bij alle ontwikkelingen rond het Knooppunt en zet zich in om de bereikbaarheid van Hoevelaken (gemeente Nijkerk) te behouden en de milieuoverlast zoveel mogelijk te beperken.

In een brief aan de Minister Infrastructuur en Waterstaat van 17 juli dringt de Stichting erop aan dat er maatregelen worden getroffen om de vertraging door het ontbinden van het contract zoveel mogelijk te beperken. Zij doet daarin ook een aantal voorstellen en suggesties die kunnen bijdrage aan snellere aanpak, aangezien alle concepttekeningen en een redelijk gedetailleerde uitvoeringsplanning al gereed zijn. Bovendien kan het invoeren van een (liefst tijdelijke) snelheidsbeperking een oplossing bieden voor de nieuwe Europese wetgeving ten aanzien van extra stikstofdepositie die anders tot een verdere vertraging van het project kan leiden.

Lees hier het brief van SHB&L aan de Minister I en W

Lees hier het antwoord van de Minister I en W

Nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over Knooppunt Hoevelaken A28 /A1  18 juli 2019

In deze nieuwsbrief geeft Rijkswaterstaat toelichting op:

    • Ontwikkelingen in het project Knooppunt Hoevelaken
    • Voorbereidende werkzaamheden
    • Programma Aanpak Stikstof (PAS)
    • Uitgelicht: Natuur- en boscompensatie, wat is dat precies?

Tweede Kamer: Snel verder met knooppunten Hoevelaken en Barneveld

De Gelderlander 25 juni 2019

De Tweede Kamer wil dat er snel een oplossing komt voor de fileknelpunten bij Hoevelaken (A1/A28) en Barneveld (A1/A30).

Een grote meerderheid van de Kamer stemde vanmiddag voor een motie van het CDA en de VVD waarin minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen (VVD) om een voortvarende aanpak wordt gevraagd.

Onder meer verlangt de Kamer dat de minister spoedig laat weten hoe de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken opnieuw wordt aanbesteed en wat de planning van de uitvoering wordt. In april trok Van Nieuwenhoven de stekker uit de bestaande samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de wegenbouwers BAM en Van Oord, omdat het risico op verliezen te groot is.

“Ik zal er alles aan doen om vertragin­gen zoveel mogelijk te voorkomen”

Cora van Nieuwenhuizen , Minister van Infrastructuur (VVD)

Lees verder

Grond voor natuurcompensatie i.v.m. Knooppunt Hoevelaken

Nijkerk Nieuws.nl 27 mei 2019

De eigenaar van een perceel aan de Nijkerkerstraat stelt zijn gronden beschikbaar voor versterking van het Hoevelakense Bos. In ruil daarvoor mag hij een extra woning bouwen.

Lees verder

Aanbesteding vernieuwing knp Hoevelaken mislukt – Contract ontbonden – vertraging? April 2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft een contract met aannemers BAM en Van Oord voor de vernieuwing van knooppunt Hoevelaken ontbonden. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. De partijen konden het niet eens worden over de financiële risico’s van het project, dat begroot is op 774 miljoen euro.

De uitvoerders maakten berekeningen die „veel hoger” uitkwamen dan de prognoses van Rijkswaterstaat. De minister zocht nog naar oplossingen, maar kwam naar eigen zeggen niet uit met de partijen.

Volgens de minister gaan de werkzaamheden nog steeds in 2021 van start. Welke bedrijven het project aan het knooppunt van de A1 en de A28 bij Amersfoort gaan uitvoeren is nog niet bekend. Volgend jaar komt er een nieuwe aanbesteding.

Er waren vele persberichten over de mislukking van de aanbesteding van Knooppunt Hoevelaken. Lees diverse artikelen hier:

SHB&L dient 13 zienswijzen in op OTB van Knooppunt Hoevelaken project  (12 november 2018)

De zienswijzen zijn hier te lezen en gaan over:

 

1

De voorziene fietsroute Hoevelaken/Amersfoort, langs de Amersfoortsestraatweg nabij koffieshop/ drugscafé (Het Klavertje) en Restaurant Tirol moeten zodanig aangepast worden dat:

2 Verdere uitwerking van plannen voor viaduct Stoutenburglaan en noodzakelijke aanpassingen bij Station Hoevelaken (o.a. KW 520 en 530) dient in het TB te zijn opgenomen

 

3 Grenzen van landgoed Hoevelaken worden niet correct aangegeven

 

4 In het OTB wordt niet aangegeven dat Het Hoevelakense Bos, een Rijksmonument en Landgoed  versterkt moeten worden en wordt eveneens niet aangegeven dat dit landgoed belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft.
5 Het gebied ten westen van het Hoevelakense Bos en ten oosten van Nijkerkerstraat moet aangeduid worden als groene buffer zone Amersfoort/Nijkerk.

 

6 De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar behoud zich het recht voor om nader te reageren op de natuurcompensatie op het moment dat deze volledig bekend wordt gemaakt.

 

7 Bomen niet planten bij het kruispunt Nijkerkerstraat en Westerdorpstraat

 

8 Het behoud en/of herstellen en uitbreiden van de wandelroute nabij de snelweg A1 ter plaatse van de bedrijventerreinen Overhorst en Horstbeek in Hoevelaken moet een vaststaand onderdeel zijn van het project. Het wordt ook aanbevolen om de wandelroute en zo mogelijk ook een fietsroute aan te sluiten op het natuurgebied Bloeidaal en de Schammer door een voetpad, (en mogelijk ook een fietspad) te creëren naast de fauna passage langs de Hoevelakense Beek en onder de A1.

 

9 Versterken van de groene buffer tussen de Schammer en landgoed Hoevelaken, in het kader van de natuurcompensatie

 

10 Geluidsbelasting van huizen achter het bovenwettelijke scherm ten oosten van de A28N dienen (ook) berekend en bekend gemaakt te worden.

 

11 Niet opnemen in het geluidsregister van dubbel zoab op de A28 Noord

 

12 Zonnepanelen plaatsen op geluidsschermen, taluds en in de kom van het knooppunt

 

13 Herontwikkeling kruispunt Westerdorpstraat/Nijkerkerstraat en deel Westerdorpstraat in Hoevelaken

 

Gemeente heeft ook zienswijzen over knooppunt ingediend

Niet alleen de stichting “Hoevelaken bereikbaar en Leefbaar” heeft zienswijzen over knooppunt Hoevelaken ingediend. De gemeente is niet achter gebleven.

Nijkerk.nieuws.nl door Ely Hackman 19.11.2018

Zonnepanelen knooppunt Hoevelaken te gecompliceerd

Volgens wethouder Hans Buijtelaar (verkeer, VVD) is het nu te gecompliceerd om over opwekking van zonne-energie bij knooppunt Hoevelaken na te denken.

Nijkerk.nieuws.nl 12 november 2018

Inspraak knooppunt Hoevelaken vanaf vandaag (4 oktober 2018)

Nijkerknieuws.nl 4 oktober 2018

De aanpak van knooppunt Hoevelaken ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage.

Het hele plan staat in 5000 pagina’s beschreven, opgeslagen in 15 mappen. Ondoenlijk voor de gewone burger en daarom heeft Rijkswaterstaat er een website voor gemaakt. De aanpak op die site is nieuw, ook voor RWS. Tot op postcodeniveau kunt u informatie opzoeken over de effecten voor bijvoorbeeld het geluid en het milieu en de natuur.

Rob Termaat legt een en ander uit in een interview met Elly Hackman. Kijk naar de video hier

Lees verder

Knooppunt Hoevelaken op de schop; bedrijven en gemeente houden hart vast

Nijkerkernieuws.nl 30 september 2018

voorkeusalternatief

Er wordt niet door iedereen onverdeeld positief gereageerd op de handtekening van minister Cora van Nieuwenhuizen voor de aanpak van knooppunt Hoevelaken.

Zo is de gemeente Barneveld bang voor meer druk op de aansluiting A1/A30. Transportbedrijven vrezen de periode van twee jaar waarin er aan de weg gaat worden gewerkt. ‘Daar gaan we natuurlijk wel op de een of andere manier last van krijgen, dat is wel zeker’, zegt Jan Versteeg van De Haan Transport in Nijkerk.

 

De minister gaat 774 miljoen euro uittrekken voor het plan. De wegen worden verbreed, er komen veel meer rijstroken en deze worden ook meer gescheiden. Verder komen er ook een paar grote fly-overs. Ook wordt de geluidshinder flink aangepakt.

De minister gaat 774 miljoen euro uittrekken voor het plan. De wegen worden verbreed, er komen veel meer rijstroken en deze worden ook meer gescheiden. Verder komen er ook een paar grote fly-overs. Ook wordt de geluidshinder flink aangepakt.

Lees verder

Van Nieuwenhuizen pakt files knooppunt Hoevelaken aan

Bouwnieuws 26 september 2018
Van Nieuwenhuizen pakt files knooppunt Hoevelaken aanDEN HAAG – Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het ontwerp-Tracébesluit getekend voor de volledige vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de aansluitende delen van de A28 en A1. Het grote wegproject zorgt ervoor dat het verkeer op de drukke wegen beter en veiliger kan doorrijden.

“Knooppunt Hoevelaken is aan vernieuwing toe. Op het verouderde klaverblad en de aansluitende snelwegen loopt het verkeer vaak vast. We zetten met dit besluit een mooie stap voor de aanpak van de files bij Amersfoort. Tegelijkertijd zorgen we er met geluidmaatregelen voor dat de mensen die in de omgeving wonen minder last hebben van het verkeer.”

Knooppunt Hoevelaken en de rijkswegen A1 en A28 rond het knooppunt staan in de File Top 50 op 8, 17 en 34. De files die er bijna dagelijks zijn, worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de weefbewegingen die het verkeer moet maken en door de vele op- en afritten.

Het nieuwe knooppunt krijgt de vorm van een ‘kom’. Het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer dat moet afslaan. Het tracé van de A28 en A1 wordt over ongeveer 32 kilometer verbreed.
De plannen voorzien verder in de bouw, vervanging of aanpassing van in totaal 52 kunstwerken en de aanleg of verhoging van geluidsschermen over een lengte van ongeveer 26 kilometer.
Met het project Hoevelaken is in totaal 774 miljoen euro gemoeid. De plannen liggen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. De minister zal volgend jaar het tracé definitief vaststellen. De werkzaamheden starten in 2021. Om verkeershinder voor de weggebruiker te beperkenbouwt de aannemer zoveel mogelijk vanaf werkterreinen aan de buitenzijde van de weg. Vanaf 2023 wordt het project opgeleverd.

 

Uitbreiding Hoevelakense Bos De Stentor 7 maart 2018

 

De Nijkerkse rietdekker Van Wincoop heeft de gemeente aangeboden om 4,4 hectare van zijn landerijen af te staan voor uitbreiding van het Hoevelakense Bos. De gemeente juicht zijn voorstel toe, omdat daarmee het afknabbelen van het bos door de aanleg van een nieuw Knooppunt Hoevelaken wordt gecompenseerd.

Lees hier het bericht in De Stentor en zie de tekening van de landerijen.

van SHB&L voor de Groen Recreactieve zone tussen Nijkerkerstraat en Het Hoevelakense Bos 23 februari 2018

paden en sloten in groen zone In oktober 2017 heeft Terra incognita een presentatie gegeven aan de gemeenteraad Nijkerk over het ontwikkelen van de groen zone aangrenzend aan de westkant van het Hoevelakense Bos. Terra Incognita gaat nu hun voorstel grondig herzien en wil de inbreng van alle belanghebbenden mee laten wegen. Geldersch Landschap en Kastelen, als eigenaar en beheerder van het Hoevelakense Bos heeft ook hun mening duidelijk laten weten. Met een oog naar deze ontwikkelingen heeft het bestuur van SHB&L een voorstel voor de groen zone uiteengezet Wij hopen met dit voorstel om een stimulerende bijdrage te leveren aan het verder uitwerken van plannen voor de groen recreatieve zone aangrenzend aan het westen van het Hoevelakense  Bos.

Lees hier het visie van SHB&L voor de Groen Recreatieve Zone aangrenzend aan Het Hoevelakense Bos