Welkom bij de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L)

 

Doelstellingen van SHB&L

De belangrijkste doelstellingen van de Stichting zijn: 

 • Zorg te dragen dat de LEEFBAARHEID van onze woonomgeving niet verslechtert en, zo mogelijk wordt verbeterd, ondanks de grote verkeersveranderingen die voor de komende jaren in onze omgeving zijn gepland.

 

 • Behoud de BEREIKBAARHEID van Hoevelaken, ondermeer als gevolg van de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken.

 

Steun ons: wordt vriend of sponsor van de Stichting

KLIK HIER

Wij zorgen dat onze Sponsoren en Vrienden worden over de ontwikkelingen ten aanzien van onze doelstellingen geïnformeerd. De Stichting verwelkomt inbreng en commentaar van zowel de belanghebbenden en belangstellenden op haar activiteiten en biedt daartoe de mogelijkheid via de Contact segmenten van de website.
 
Lees verder over de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

 

 
Van Nieuwenhuizen pakt files knooppunt Hoevelaken aan
 

NIEUWS (vanaf 01.01.2016)

(Voor nieuws van vóór 01.01.2016 zie: “Archief – Nieuws 2015, Nieuws 2014 en Nieuws 2009-2013” )

 

 

Raadsinformatie brief over “Meer ruimte voor het Hoevelakense Bos”

26 april 2021

Met deze brief wordt de gemeenteraad van Nijkerk geinformeerd over de inhoud van het uitvoeringsplan Ons 
Hoevelakense Bos en Omgeving en de vervolgstappen om te komen tot een definitief inrichtingsplan.
Hiervoor worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Kenmerken van het uitvoeringsplan;
• Inhoudelijke verdieping aan de hand van recreatief gebruik;
• Communicatie en participatie;
• Vervolgstappen en planning.

Lees verder

 

Team Knooppunt Hoevelaken werkt verder ondanks vertraging door stikstofdiscussie

Nieuwsbrief A28/A1 van RWS 2121 jaargang 1

De uitspraak van de Raad van State over de stikstofrekenmethode die is gehanteerd bij de A15 eerder dit jaar en waarvoor de minister een uitgebreidere onderbouwing moet geven, heeft ook gevolgen voor het project Knooppunt Hoevelaken. De ondertekening en publicatie van het uiteindelijke Tracébesluit voor Hoevelaken kan pas nadat deze onderbouwing er is en weer opnieuw door de Raad van State is beoordeeld. Tegelijkertijd werkt het team Hoevelaken verder aan alle voorbereidingen voor de uitvoering van het project. Wat is de stand van zaken?

Lees verder

 

Snelwegen voorlopig niet uitgebreid, minister Van Nieuwenhuizen moet haar stikstofhuiswerk overdoen

Uitbreidingsplannen van diverse wegen gaan terug naar de tekentafel. De Raad van State vindt dat de minister moet uitleggen waarom zij maar beperkt kijkt naar de natuur rond de snelwegen. 

De snelwegen bij Den Haag en Hoevelaken worden voorlopig nog niet uitgebreid. Minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat, VVD) heeft deze week de benodigde tracébesluiten uitgesteld. Zij doet dat omdat de Raad van State niet akkoord gaat met de manier waarop de minister de stikstofuitstoot van wegverbredingen wil aanpakken.

TROUW Emiel Hakkenes10 maart 2021

Lees verder

 

RWS Nieuwsbrief – project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Jaargang 2020 | Nummer 4 30 okt 2020

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen van het project A28/A1: knooppunt Hoevelaken.

Bij knooppunt Hoevelaken (A28/A1) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen. Hierdoor staat er vaak file. Rijkswaterstaat pakt het knooppunt aan en verbreedt de aansluitende wegen. Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Bovendien vergroten we de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland.

 Projectmanager Christa Kempenaar : ‘Het werk gaat door, maar bijna uitsluitend online’
 Kennis maken met project, omgeving en belanghebbenden
 Het Hoevelakense Bos is een stuk natuur rijker
 Projectjurist Marianne Monninkhof: ‘Ik voel me soms net een wandelende encyclopedie’

 

College wil raad beter gaan informeren over héle gemeente

Stad Nijkerk.nl 22 juli 2020 

 • Voor het eind van het jaar wil het college de raad informeren over de noodzaak, haalbaarheid en de effecten van maatregelen tegen sluipverkeer door Hoevelaken. Van Veelen vreest deze door het uitstel van de reconstructie van het knooppunt. (Rijjkswaterstaat )
 • Eén van de twee plannen voor natuurcompensatie bij het Hoevelakense Bos is niet doorgegaan. Dat maakt dat op dit moment verschillende alternatieven in de gemeente Nijkerk worden bekeken. De voorkeur gaat uit naar compensatie naast het genoemde bosgebied.
 • PLAN De aanpassingen aan het knooppunt worden door de gemeente Amersfoort aangegrepen om een plan op te stellen rond de Nijkerkerstraat Oost en West. Dit plan is er op gericht om de ruimtelijke kwaliteit te versterken van de woon-, werk en groene, recreatieve functies inclusief het aanpassen van het wegennet voor snel en langzaam verkeer. Dit in samenhang met de aanpassing vanuit Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk van de kruising Nijkerkerstraat met de Westerdorpstraat.

Lees verder

Lees hier de Raadsinformatie brief van Het College

Raadslid Van Veelen wil duidelijkheid over stand van zaken projecten in Hoevelaken

Stad Nijkerk.nl zaterdag 20 juni 2020 Door Wijnand Kooijmans 

van Veelen wil duidelijkheid
Wim van Veelen (midden) krijgt als raadslid regelmatig vragen van inwoners. (Archief/Harry Koelewijn)

HOEVELAKEN PRO21 Raadslid Wim van Veelen (PRO21) wil van het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders uitleg over de stand van zaken van tal van projecten in Hoevelaken, zijn eigen woonplaats.

Van Veelen constateert dat in de afgelopen jaren in Hoevelaken veel ontwikkelingen in gang zijn gezet. Maar tot voor inwoners waarneembare resultaten heeft dat in veel gevallen niet geleid. Dat zorgt er voor dat hij als raadslid hierover regelmatig vragen krijgt van inwoners. Temeer omdat de uitstraling op veel plaatsen in Hoevelaken, zo geeft hij aan, duidelijk achteruit gaat. Niet zelden wordt hem daarbij voor de voeten geworpen dat Hoevelaken in het stadhuis niet voldoende aandacht krijgt.

……… Van Veelen wil graag dat bijvoorbeeld ieder kwartaal de inwoners geïnformeerd worden over de stand van zaken rond ontwikkelingen in Hoevelaken. Zijn vraag is of het college dat wil organiseren.

…..VERTRAGING De vertraging van de plannen voor reconstructie van knooppunt Hoevelaken hebben, zo geeft Van Veelen aan, gevolgen voor de hoeveelheid sluipverkeer door Hoevelaken. Hij vraagt wat het beeld van het college is van de voortgang en van de nieuwe planning van de realisatie. En wat de effecten hiervan zijn voor de verkeersdrukte in Hoevelaken.

Lees Verder

Lees hier het antwoord van Het College

N.B. De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft ook op 2 april 2020 een brief aan de gemeente gestuurd met vragen over de gang van zaken van diverse projecten in Hoevelaken.

Lees hier de brief van SHB&L

 

Nieuwsbrief van RWS 23 april 2020

visualisatie Knooppunt Hoevelaken

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen van het project A28/A1: knooppunt Hoevelaken. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden van het project. Mocht dit inmiddels niet meer van toepassing zijn, dan kunt u zich via de link ‘abonneren’ onderaan deze nieuwsbrief afmelden. Zie voor meer informatie over het project: www.a28a1knooppunthoevelaken.nl.

 

Lees Verder

 

Nieuwe projectwebsite

Leuk om te melden is dat het project een nieuwe projectwebsite heeft: www.A28A1knooppunthoevelaken.nl. Vanaf nu vindt u hier alle informatie over het project. De komende jaren gaat u steeds meer zien van het project. Eerst door voorbereidende werkzaamheden en later door de werkzaamheden van de nieuwe aannemer. Op deze site staat op een kaartje waar en wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd, vindt u het laatste nieuws over het project en kunt u alle documenten terug lezen die zijn gepubliceerd over het project in de voorgaande jaren.

 

Van Nieuwenhuizen neemt maatregelen voor versnelling infraprojecten

Rijksoverheid Nieuwsbericht | 22-04-2020

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de bouwsector nemen maatregelen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Een speciale taskforce van Rijkwaterstaat en de bouwers brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. De minister en de bouw- en technieksector zetten daarnaast in op versnelling van asfalterings- en andere onderhoudswerkzaamheden bij projecten die nu al in uitvoering zijn.

………

Rijkswaterstaat bekijkt in samenspraak met de aannemers en andere wegbeheerders welke extra werkzaamheden snel kunnen worden uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om het naar voren halen van de onderhoudswerkzaamheden aan de A1 richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 

Lees verder

 

Extra bos als compensatie voor uitbreiding knooppunt Hoevelaken

Omroep Gelderland 13 februari 2020

Knooppunt Hoevelaken Omroep GelderlandHOEVELAKEN – Met een symbolische schop in de grond wordt donderdag een begin gemaakt met de uitbreiding van het Hoevelakense Bos. Het is natuur die als compensatie moet dienen voor de uitbreiding van het knooppunt Hoevelaken. De komende jaren verdwijnt daar groen, omdat de weg verbreed wordt.

Rijkswaterstaat, de gemeente Nijkerk, het Geldersch Landschap en een particuliere grondeigenaar hebben eerder al een deal gesloten over hoe die natuur gecompenseerd zou worden.

Natuur Compensatie bij Familie Wincoop
Natuur compensatie bij Familie van Wincoop. (Foto SHB&L)

Het Hoevelakense Bos wordt door de natuurcompensatie, zoals het met een mooi woord heet, met meer dan drie hectare uitgebreid.

Een deel van die uitbreiding ligt op de grond van Jan van Wincoop. In ruil voor de bouw van een extra woning op een andere locatie stelt hij zijn grond beschikbaar.

‘De grond blijft dus wel in mijn bezit, alleen de bestemming wordt anders’, legt hij desgevraagd uit. Wethouder Wim Oosterwijk zal de starthandeling donderdag verrichten. Ook de andere betrokken partijen zijn bij het officiële moment aanwezig. 

Natuurcompensatie

Volgens de Wet natuurbescherming is Rijkswaterstaat verplicht om beschadigde natuur te compenseren. In het geval van de werkzaamheden rond knooppunt Hoevelaken. Dat kunnen ze doen door het verbeteren van bestaande natuurgebieden of het ontwikkelen van nieuwe leefgebieden voor planten en dieren. 

Hieronder leggen ze het zelf uit:

Natuur compensatie video van RWS
RWS Natuur compensatie video

 

Nieuwsbrief van RWS 9 december 2019

pionnen

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen in het project A28/A1: knooppunt Hoevelaken. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken en ontwikkelingen van het project. Mocht dit inmiddels niet meer van toepassing zijn, dan kunt u zich via de link ‘abonneren’ onderaan deze nieuwsbrief afmelden. Zie voor meer informatie over het project: www.rws.nl/knooppunthoevelaken.

Voor nu wenst het projectteam knooppunt Hoevelaken u hele fijne feestdagen!

  • Stand van zaken project
  • De stikstof opgave, hoe staat het ermee?
  • Uitgelicht: Archeologie, wat betekent dit voor het project?
  • Aangrenzend project: nieuw geluidscherm langs de A28

Lees verder

 

Welk effect hebben 800 nieuwe woningen Hoevelaken op het verkeer?

Stad Nijkerk 27 november 2019

Raadslid Wim van Veelen (PRO21) wil weten welke invloed de geplande woningbouw in Hoevelaken heeft op het verkeer in deze plaats. Voor hem reden schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

In de komende tien jaar worden rond de achthonderd nieuwe woningen gebouwd in Hoevelaken. Daarnaast loopt de vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken aanzienlijke vertraging op. Het jaar 2025 wordt in ieder geval niet gehaald. Ook plannen voor verbetering van de aansluiting A1/A30 zijn niet concreet of gepland.

Lees verder

Maatregelen geven ruimte voor snelwegprojecten

Door maatregelen die het kabinet neemt om de stikstofuitstoot te verminderen, kunnen zeven grote infrastructurele projecten alsnog doorgaan. Diverse projecten op snelwegen dreigden te stranden, omdat er stikstofuitstoot mee gemoeid is. Nu de totale uitstoot wordt verminderd door onder meer de maximumsnelheid te verlagen, ziet het kabinet ruimte voor de volgende projecten.

Ring Utrecht (A27/A12): hier komen onder meer extra rijstroken

Knooppunt Hoevelaken (A28/A1): Rijkswaterstaat pak het knooppunt zelf aan en gaat ook wegen verbreden die erop uitkomen: tussen Bunschoten en Barneveld en tussen Nijkerk en Leusden.

Dagblad van het Noorden 13 november 2019 Lees verder

 

 

Knooppunt moet door

Weglopen is geen oplossing

Cobouw 5 september 2019

De gww-sector kwakkelt. Op infraprojecten wordt geen dubbeltje winst gemaakt. Nog steeds niet.  De risico’s zijn te groot en de marges te laag. De Zuidasdok, de Twentekanalen, knooppunt Hoevelaken en de ViA15 zijn het gevolg. Daar komt nu stikstof bovenop als nieuw extra risico.

Geen zelfreflectie

Het antwoord van de bouwers is een terugtrekkende beweging: risicovolle projecten mijden of weglopen. Het is geen oplossing, waarschuwt Hans Moll, oud-directeur van Strukton. Hij voorspelt het einde van BAM, VolkerWessels, Strukton, Heijmans en alle andere traditionele wegenbouwers als de sector zo blijft doormodderen. De markt moet zelf in beweging komen, maar de bouwdirecteuren wijzen vooral naar Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers en wachten af.

Lees verder

 

Investeringen nodig op de Veluwe aan rijksweg A28′

De Stad Nijkerk 31 augustus 2019

De toenemende behoefte aan mobiliteit en infrastructuur maken dat in de toekomst investeringen nodig zijn op de Veluwe aan rijksweg A28. Dat geeft negatieve gevolgen voor klimaat en omgeving zo blijkt uit een uitgebreid onderzoek naar de huidige knelpunten op deze weg.

Volgens de onderzoekers is het voor de weggebruiker de vraag of het afleggen van steeds langere afstanden op termijn zaligmakend is. De opstelling daarvan bepaalt, zo wordt aangegeven, in belangrijke mate hoe de aanpak van de A28 er in de toekomst moet uitzien. De weg wordt gezien als de levensader voor het gebied.

Lees verder

 

Gastransportleiding bij knooppunt Hoevelaken (A28/A1) succesvol verlegd

Rijkswaterstaat persbericht 30 augustus 2019

Ter voorbereiding op de aanpak van knooppunt Hoevelaken (snelweg A28/snelweg A1) heeft de Gasunie een gastransportleiding (hoofdgasleiding) in de buurt van het knooppunt verlegd. De leiding lag bij de verbreding van de A1 in de weg.

Lees verder

Regio maant minister tot spoed met knooppunt

Amersfoortse dagblad 19 juli 2019

Regio maant minister tot actie

Buijtelaar beduchter voor stikstofbeleid

Amersfoortse dagblad 19 juli 2019

Buijtelaar beduchter voor stikstofbeleid

 

Persbericht – SHB&L stuurt brief aan Minister I en M over de te verwachten verdere vertraging bij de uitvoering van het project Knooppunt Hoevelaken. – juli 2019

De recente berichtgeving over de ontbinding van de aannemingsovereenkomst van het project Knooppunt Hoevelaken heeft in Hoevelaken en de omliggende gemeentes voor toenemende bezorgdheid geleid voor de daardoor te verwachten verdere vertraging bij de uitvoering van het project.

Aanzet voor het project was al in 2007 en het oorspronkelijke plan voorzag in een afronding van het Tracé Besluit (TB) in 2012 waarna werkzaamheden zouden kunnen aanvangen. Toen al stond het Knooppunt Hoevelaken in de top drie van de landelijke lijst van knelpunten!

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is al sinds 2008 actief betrokken bij alle ontwikkelingen rond het Knooppunt en zet zich in om de bereikbaarheid van Hoevelaken (gemeente Nijkerk) te behouden en de milieuoverlast zoveel mogelijk te beperken.

In een brief aan de Minister Infrastructuur en Waterstaat van 17 juli dringt de Stichting erop aan dat er maatregelen worden getroffen om de vertraging door het ontbinden van het contract zoveel mogelijk te beperken. Zij doet daarin ook een aantal voorstellen en suggesties die kunnen bijdrage aan snellere aanpak, aangezien alle concepttekeningen en een redelijk gedetailleerde uitvoeringsplanning al gereed zijn. Bovendien kan het invoeren van een (liefst tijdelijke) snelheidsbeperking een oplossing bieden voor de nieuwe Europese wetgeving ten aanzien van extra stikstofdepositie die anders tot een verdere vertraging van het project kan leiden.

Lees hier het brief van SHB&L aan de Minister I en W

Lees hier het antwoord van de Minister I en W

 

Nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over Knooppunt Hoevelaken A28 /A1  18 juli 2019

In deze nieuwsbrief geeft Rijkswaterstaat toelichting op:

    • Ontwikkelingen in het project Knooppunt Hoevelaken
    • Voorbereidende werkzaamheden
    • Programma Aanpak Stikstof (PAS)
    • Uitgelicht: Natuur- en boscompensatie, wat is dat precies? 

Lees hier het nieuwsbrief van Rijkswaterstaat

 

Tweede Kamer: Snel verder met knooppunten Hoevelaken en Barneveld

De Gelderlander 25 juni 2019

De Tweede Kamer wil dat er snel een oplossing komt voor de fileknelpunten bij Hoevelaken (A1/A28) en Barneveld (A1/A30).

Een grote meerderheid van de Kamer stemde vanmiddag voor een motie van het CDA en de VVD waarin minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen (VVD) om een voortvarende aanpak wordt gevraagd.

Onder meer verlangt de Kamer dat de minister spoedig laat weten hoe de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken opnieuw wordt aanbesteed en wat de planning van de uitvoering wordt. In april trok Van Nieuwenhoven de stekker uit de bestaande samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de wegenbouwers BAM en Van Oord, omdat het risico op verliezen te groot is.

“Ik zal er alles aan doen om vertragin­gen zoveel mogelijk te voorkomen”

Cora van Nieuwenhuizen , Minister van Infrastructuur (VVD)

Lees verder

Grond voor natuurcompensatie i.v.m. Knooppunt Hoevelaken  

Nijkerk Nieuws.nl 27 mei 2019

De eigenaar van een perceel aan de Nijkerkerstraat stelt zijn gronden beschikbaar voor versterking van het Hoevelakense Bos. In ruil daarvoor mag hij een extra woning bouwen.

Lees verder

Aanbesteding vernieuwing knp Hoevelaken mislukt – Contract ontbonden – vertraging? April 2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft een contract met aannemers BAM en Van Oord voor de vernieuwing van knooppunt Hoevelaken ontbonden. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. De partijen konden het niet eens worden over de financiële risico’s van het project, dat begroot is op 774 miljoen euro.

De uitvoerders maakten berekeningen die „veel hoger” uitkwamen dan de prognoses van Rijkswaterstaat. De minister zocht nog naar oplossingen, maar kwam naar eigen zeggen niet uit met de partijen.

Volgens de minister gaan de werkzaamheden nog steeds in 2021 van start. Welke bedrijven het project aan het knooppunt van de A1 en de A28 bij Amersfoort gaan uitvoeren is nog niet bekend. Volgend jaar komt er een nieuwe aanbesteding.

 

Er waren vele persberichten over de mislukking van de aanbesteding van Knooppunt Hoevelaken. Lees diverse artikelen hier:

 

SHB&L dient 13 zienswijzen in op OTB van Knooppunt Hoevelaken project  (12 november 2018)

 

De zienswijzen zijn hier te lezen en gaan over: 

 

1

De voorziene fietsroute Hoevelaken/Amersfoort, langs de Amersfoortsestraatweg nabij koffieshop/ drugscafé (Het Klavertje) en Restaurant Tirol moeten zodanig aangepast worden dat:

 

2

Verdere uitwerking van plannen voor viaduct Stoutenburglaan en noodzakelijke aanpassingen bij Station Hoevelaken (o.a. KW 520 en 530) dient in het TB te zijn opgenomen

 

3

Grenzen van landgoed Hoevelaken worden niet correct aangegeven

 

4

In het OTB wordt niet aangegeven dat Het Hoevelakense Bos, een Rijksmonument en Landgoed  versterkt moeten worden en wordt eveneens niet aangegeven dat dit landgoed belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft.

5

Het gebied ten westen van het Hoevelakense Bos en ten oosten van Nijkerkerstraat moet aangeduid worden als groene buffer zone Amersfoort/Nijkerk.

 

6

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar behoud zich het recht voor om nader te reageren op de natuurcompensatie op het moment dat deze volledig bekend wordt gemaakt.

 

7

Bomen niet planten bij het kruispunt Nijkerkerstraat en Westerdorpstraat

 

8

Het behoud en/of herstellen en uitbreiden van de wandelroute nabij de snelweg A1 ter plaatse van de bedrijventerreinen Overhorst en Horstbeek in Hoevelaken moet een vaststaand onderdeel zijn van het project. Het wordt ook aanbevolen om de wandelroute en zo mogelijk ook een fietsroute aan te sluiten op het natuurgebied Bloeidaal en de Schammer door een voetpad, (en mogelijk ook een fietspad) te creëren naast de fauna passage langs de Hoevelakense Beek en onder de A1.

 

9

Versterken van de groene buffer tussen de Schammer en landgoed Hoevelaken, in het kader van de natuurcompensatie

 

10

Geluidsbelasting van huizen achter het bovenwettelijke scherm ten oosten van de A28N dienen (ook) berekend en bekend gemaakt te worden.

 

11

Niet opnemen in het geluidsregister van dubbel zoab op de A28 Noord

 

12

Zonnepanelen plaatsen op geluidsschermen, taluds en in de kom van het knooppunt

 

13

Herontwikkeling kruispunt Westerdorpstraat/Nijkerkerstraat en deel Westerdorpstraat in Hoevelaken

 

Gemeente heeft ook zienswijzen over knooppunt ingediend 

Niet alleen de stichting “Hoevelaken bereikbaar en Leefbaar” heeft zienswijzen over knooppunt Hoevelaken ingediend. De gemeente is niet achter gebleven.

Nijkerk.nieuws.nl door Ely Hackman 19.11.2018

 

Zonnepanelen knooppunt Hoevelaken te gecompliceerd

Volgens wethouder Hans Buijtelaar (verkeer, VVD) is het nu te gecompliceerd om over opwekking van zonne-energie bij knooppunt Hoevelaken na te denken.

Nijkerk.nieuws.nl 12 november 2018

 

Inspraak knooppunt Hoevelaken vanaf vandaag (4 oktober 2018)

Nijkerknieuws.nl 4 oktober 2018

De aanpak van knooppunt Hoevelaken ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage.

Het hele plan staat in 5000 pagina’s beschreven, opgeslagen in 15 mappen. Ondoenlijk voor de gewone burger en daarom heeft Rijkswaterstaat er een website voor gemaakt. De aanpak op die site is nieuw, ook voor RWS. Tot op postcodeniveau kunt u informatie opzoeken over de effecten voor bijvoorbeeld het geluid en het milieu en de natuur.

Rob Termaat legt een en ander uit in een interview met Elly Hackman. Kijk naar de video hier

Lees verder

Knooppunt Hoevelaken op de schop; bedrijven en gemeente houden hart vast

Nijkerkernieuws.nl 30 september 2018

voorkeusalternatief

Er wordt niet door iedereen onverdeeld positief gereageerd op de handtekening van minister Cora van Nieuwenhuizen voor de aanpak van knooppunt Hoevelaken.

Zo is de gemeente Barneveld bang voor meer druk op de aansluiting A1/A30. Transportbedrijven vrezen de periode van twee jaar waarin er aan de weg gaat worden gewerkt. ‘Daar gaan we natuurlijk wel op de een of andere manier last van krijgen, dat is wel zeker’, zegt Jan Versteeg van De Haan Transport in Nijkerk.

 

De minister gaat 774 miljoen euro uittrekken voor het plan. De wegen worden verbreed, er komen veel meer rijstroken en deze worden ook meer gescheiden. Verder komen er ook een paar grote fly-overs. Ook wordt de geluidshinder flink aangepakt.

De minister gaat 774 miljoen euro uittrekken voor het plan. De wegen worden verbreed, er komen veel meer rijstroken en deze worden ook meer gescheiden. Verder komen er ook een paar grote fly-overs. Ook wordt de geluidshinder flink aangepakt.

Lees verder

Van Nieuwenhuizen pakt files knooppunt Hoevelaken aan

Bouwnieuws 26 september 2018
 
Van Nieuwenhuizen pakt files knooppunt Hoevelaken aanDEN HAAG – Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het ontwerp-Tracébesluit getekend voor de volledige vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de aansluitende delen van de A28 en A1. Het grote wegproject zorgt ervoor dat het verkeer op de drukke wegen beter en veiliger kan doorrijden.

“Knooppunt Hoevelaken is aan vernieuwing toe. Op het verouderde klaverblad en de aansluitende snelwegen loopt het verkeer vaak vast. We zetten met dit besluit een mooie stap voor de aanpak van de files bij Amersfoort. Tegelijkertijd zorgen we er met geluidmaatregelen voor dat de mensen die in de omgeving wonen minder last hebben van het verkeer.”

Knooppunt Hoevelaken en de rijkswegen A1 en A28 rond het knooppunt staan in de File Top 50 op 8, 17 en 34. De files die er bijna dagelijks zijn, worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de weefbewegingen die het verkeer moet maken en door de vele op- en afritten. 

Het nieuwe knooppunt krijgt de vorm van een ‘kom’. Het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer dat moet afslaan. Het tracé van de A28 en A1 wordt over ongeveer 32 kilometer verbreed. 
De plannen voorzien verder in de bouw, vervanging of aanpassing van in totaal 52 kunstwerken en de aanleg of verhoging van geluidsschermen over een lengte van ongeveer 26 kilometer. 
Met het project Hoevelaken is in totaal 774 miljoen euro gemoeid. De plannen liggen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. De minister zal volgend jaar het tracé definitief vaststellen. De werkzaamheden starten in 2021. Om verkeershinder voor de weggebruiker te beperkenbouwt de aannemer zoveel mogelijk vanaf werkterreinen aan de buitenzijde van de weg. Vanaf 2023 wordt het project opgeleverd.

 

 

Uitbreiding Hoevelakense Bos De Stentor 7 maart 2018

 

De Nijkerkse rietdekker Van Wincoop heeft de gemeente aangeboden om 4,4 hectare van zijn landerijen af te staan voor uitbreiding van het Hoevelakense Bos. De gemeente juicht zijn voorstel toe, omdat daarmee het afknabbelen van het bos door de aanleg van een nieuw Knooppunt Hoevelaken wordt gecompenseerd.

Lees hier het bericht in De Stentor en zie de tekening van de landerijen.

 

van SHB&L voor de Groen Recreactieve zone tussen Nijkerkerstraat en Het Hoevelakense Bos 23 februari 2018

paden en sloten in groen zone In oktober 2017 heeft Terra incognita een presentatie gegeven aan de gemeenteraad Nijkerk over het ontwikkelen van de groen zone aangrenzend aan de westkant van het Hoevelakense Bos. Terra Incognita gaat nu hun voorstel grondig herzien en wil de inbreng van alle belanghebbenden mee laten wegen. Geldersch Landschap en Kastelen, als eigenaar en beheerder van het Hoevelakense Bos heeft ook hun mening duidelijk laten weten. Met een oog naar deze ontwikkelingen heeft het bestuur van SHB&L een voorstel voor de groen zone uiteengezet Wij hopen met dit voorstel om een stimulerende bijdrage te leveren aan het verder uitwerken van plannen voor de groen recreatieve zone aangrenzend aan het westen van het Hoevelakense  Bos.

 

Lees hier het visie van SHB&L voor de Groen Recreatieve Zone aangrenzend aan Het Hoevelakense Bos

 

Nieuwsbericht project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (december 2017)

Via dit nieuwsbericht houdt Rijkswaterstaat u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het project A28/A1 knooppunt Hoevelaken. Uitgebreide informatie over het project vindt u op de projectenpagina van RWS www.rws.nl/hoevelaken. Heeft u vragen of opmerkingen, mail RWS dan: knooppunthoevelaken@rws.nl. In dit nieuwsbrief vindt u informatie over:

 • Proces OTB en MER
 • Bos- en natuurcompensatie
 • Grondverwerving
 • Veldonderzoeken
 • Doorkijk komende periode
 • In het kleurenschema vindt u de indicatie van de doorlooptijd van de besluitvorming, de bouwtijd en de gefaseerde openstelling.

planning Knooppunt Hoevelaken

Lees hier het nieuwsbericht van RWS

 

Ontwikkeling rond Het Hoevelakense Bos – pleidooi voor coordinatie van de plannen en mogelijk uitruil van gronden met gemeente Amersfoort – 7 november 2017

SHB&L stuurt een brief naar Wethouder van Veelen, de gemeenteraad van Nijkerk en Geldersch Landschap en Kastelen over de ontwikkeling rond Het Hoevelakense Bos en omgeving met daarin het verzoek aan de gemeenteraad van Nijkerk:

 • Te zorgen voor een strakke coördinerende leiding die, samen met GLK, de plannen, ideeën en wensen voor uitbreiding en inrichting van Het Hoevelakense Bos en omgeving aanstuurt
 • Beheer van het gehele gebied bij één partij onder te brengen: GLK lijkt daarvoor de aangewezen instantie en moet daarom nauw betrokken worden bij de plannen
 • Te onderzoeken of een uitruil van het Amersfoort gebied ten oosten van de Nijkerkstraat mogelijk is vanwege de grote voordelen voor planvorming en beheer, zoals hierboven aangegeven.

Lees hier het brief

Plannen voor meer bos in Hoevelaken – 18 oktober 2017

plannen voor meer bos in HoevelakenNIJKERK Geen windmolens meer in het overgangsgebied tussen Hoevelaken en Amersfoort, maar meer bos als aansluiting op het Hoevelakense bos. Dat is opgenomen in de eerste schetsontwerpen voor de inrichting van dit gebied. Uitgangspunt is dat het gebied tussen beide gemeenten een open karakter houdt. Toch is de bouw van enkele nieuwe woningen in het schetsontwerp opgenomen. Daarmee denkt men meer mensen van de natuur te kunnen laten genieten maar wordt ook gedacht aan het beheer. Ook ziet men mogelijkheden voor enkele kleine bedrijven aan huis. Het kan dan gaan om een kunstschilder met een atelier of een schilder die een loods bouwt voor de opslag van zijn materiaal. Hoogbouw wordt uitgesloten.

Lees verder Stad Nijkerk.nl

 

Uitbreiding Hoevelakense Bos – Groen Recreatieve Zone Amersfoort en Nijkerk 12 oktober 2017

Meer natuurcompensatie voor de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken wordt gerealiseerd op grondgebied van Hoevelaken. Dit ondanks dat het grootste deel van het knooppunt op grondgebied van de provincie Utrecht is gelegen. Gedacht wordt vooral aan de aanplant van extra bosgebied als aanvulling op het Hoevelakense bos.

Lees hier de presentatie aan de gemeenteraad Nijkerk

Lees hier het rapport van Terra incognita over Groen Recreatieve zone

Lees verder Stad Nijkerk.nl

Hoevelakense bos moet groter – Nijkerk Nieuws – 31 juli 2017

Hoevelakense Bos moet groterWethouder Wim van Veelen kreeg onlangs de visie van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar over het Hoevelakense bos aangeboden. dat moet grote worden. De stichting schreef de notitie, omdat men zich zorgen maakt over het bos. Dat wordt kleiner door de asymmetrische verbreding van de A28 bij de verbouwing van knooppunt Hoevelaken. Kleiner, terwijl het bos als maar drukker bezocht wordt en zal worden. Dat komt door de bouwplannen in Vathorst en in Woonpark Hoevelaken. Een ander argument om nu met de visie te komen zijn de plannen voor een groenrecreatieve zone tussen Amersfoort en Nijkerk. Beide gemeenten werken samen aan dat plan. Deze zone bestaat uit de volgende gebieden: – Vathorst Noord/Over de Laak. – Nijkerkerstraat en Omgeving. – Bos Hoevelaken

Lees verder Nijkerk Nieuws 31 juli 2017 door Elly Hackman

Gebied- en bomencompensatie Hoevelakense Bos – 29 juli 2017

Naar aanleiding van recente berichten over aankoop door Amersfoort van gronden in Soest vooruitlopend op en ten behoeve van de compensatieregeling van het reconstructie Project Knooppunt Hoevelaken (PKH), willen wij graag met u onze zorgen delen ten aanzien van de uitvoering van de afgesproken compensatie regeling voor Nijkerk en het Hoevelakense Bos binnen dit project. Doel is om zeker te maken dat afspraken die in het verleden zijn gemaakt over compensatie volledig worden nagekomen. Daarnaast willen wij met dit document ook een aanzet geven aan een in onze ogen essentiële vergroting van het Hoevelakense Bos zodat dit prachtig stukje natuur toekomstbestendig blijft.

Lees hier het brief verstuurd aan Wethouder W. van Veelen met cc de Nijkerkse raadsleden

Groengordel tussen Nijkerk en Amersfoort in de maak 7 juli 2017

Nijkerk en Amersfoort hebben hun oog laten vallen op drie gebieden: Vathorst Noord boven de Laak, de omgeving van de Nijkerkerstraat en Bos Hoevelaken. Deze gebieden zijn als zoeklocaties aangewezen voor natuur- en boscompensatie voor de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken die over enkele jaren van start moet gaan……. ….. Beide gemeenten willen het groene landschappelijke karakter en de recreatieve functie van dit gebied versterken. Ook zouden er mogelijkheden moeten komen voor de grondeigenaren en ontwikkelaars voor commerciële ontwikkeling van wonen, werken aan huis en recreatie in deze zone. De eerste resultaten moeten in het najaar bekend zijn.

Lees hier de brief van het College aan de Gemeente raad Nijkek dd. 6 juli 2017

Lees hier de brief van het College aan de Gemeente raad Amersfoort de 3 juli 2017

Lees verder AD 7.7.2017

Lees hier het reactie van SHB&L in een brief aan Gemeente Nijkerk

 

Nieuwsbrief van RWS 20 juni 2017

Via dit nieuwsbericht wil Rijkswaterstaat u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het project knooppunt Hoevelaken. Uitgebreide informatie over het project vindt u op onze projectenpagina www.rws.nl/hoevelaken

 

 • RWS is gestart met de onderzoeken naar de effecten die het project heeft op de omgeving. Zowel voor lucht en geluid, als voor flora, fauna en allerlei andere onderwerpen voert de opdrachtnemer van het project, Combinatie A1|28, onderzoeken uit.
 • Tussen het ontwerp dat Rijkswaterstaat samen met de Combinatie A1|28 presenteerde in de zomer van 2015 en het ontwerp dat er nu ligt, zit een aantal wijzigingen. Deze wijzigingen komen grotendeels voort uit nieuwe verkeerscijfers. Daarnaast zijn verbeteringen aangebracht om de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • Vanaf 15 mei tot en met 24 juni 2017 onderzoekt Combinatie A1|28 in opdracht van Rijkswaterstaat de technische staat en conditie van het viaduct van de A1 in de Amersfoortsestraat.
 • Binnenkort start de Combinatie A1|28 met archeologisch (boor)onderzoek in het werkgebied. Dat moet duidelijk maken waar mogelijk archeologische vondsten liggen.
 • Het is de bedoeling dat het OTB en OSB in 2018 ter visie worden gelegd. De planning is dat de werkzaamheden in de periode 2023 – 2025 worden uitgevoerd.

Lees verder

Presentatie over Project Knooppunt Hoevelaken van RWS aan klankbord groep – 23 mei 2017

Lees hier de notulen van de vergadering met de klankbord groep

Lees hier de presentatie gegeven door RWS over de voortgang Project Knooppunt Hoevelaken

Lees hier de Vragen van de klankbordgroep en Antwoorden van RWS.

 

Veld met zonnepanelen bij Hoevelakens Bos ‘niet haalbaar’ 13.04.2017

Veld met zonnepanelen Naast het Hoevelakense Bos komt zeer waarschijnlijk geen groot veld met zonnepanelen. Het college van Amersfoort adviseert de Amersfoortse raad in een op 11 april vastgesteld raadsvoorstel over de haalbaarheid van zonnevelden onder meer om een zonnepark aan de Nijkerkerstraat bij het Hoevelakens Bos als niet haalbaar te beschouwen. Zowel de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar, als het college en de raad van Nijkerk hadden zich eerder uitgesproken tegen de komst van een dergelijk zonnepark op deze locatie. De Stichting heeft met een enquête onder de Hoevelakense inwoners aangetoond dat er geen draagvlak is voor een dergelijk park. Circa 95 procent is tegen een dergelijk zonneveld. De heer Boudewijn van der Woerd (VVD) heeft destijds de door alle Nijkerkse partijen gesteunde motie tegen een zonnepark geïnitieerd. Bij de inspraak in de raad van Amersfoort heeft hij ook opgeroepen tot een door het college en de raad van Nijkerk voorgesteld gezamenlijk overleg over een groene recreatieve bufferzône tussen beide gemeenten vanaf het Hoevelakense Bos tot en met Vathorst Noord.

Less verder Stad Nijkerk

Onze Stichting is een groot voorstander van milieuvriendelijk energiewinning, maar niet op prachtige natuur locaties. – 12 april 2017

Daarom ondersteunen wij van harte onderstaande initiatief:

 

Zon op NijkerkUw zonnepanelen op het dak van een ander? Ja dat kan! Nu ook mogelijk voor Hoevelakers. Inschrijven kan via www.zonopnijkerk.nl . Meer weten over deelname? Kom op de informatieavond op woensdag 12 april om 20.00 uur in De Stuw, Brink 10 in Hoevelaken.

 

 

 

PLAN: 4 KM LANGE GELUIDSWAL MET ZONNEPANELEN LANGS A1 31 maart 2017
Rob Wesselingh

Rob Wesselingh, voorzitter stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. (Foto: Yvonne Krol)

HOEVELAKEN – Enkele jaren geleden stelde de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar voor om de geluidswallen langs de rijksweg A1 bij Amersfoort te voorzien van zonnepanelen. De ligging van de A1 is oost west en daarmee ideaal voor zonnepanelen op het talud. Het lijkt er nu echt van te komen. Interview met Rob Wesselingh, voorzitter van de genoemde stichting. De exacte demarcatielijn is door wegbeheerder Rijkswaterstaat al vastgelegd. De zonnewal kan vanaf Knooppunt Hoevelaken over een lengte van vier kilometer worden aangelegd richting Amsterdam. De geschatte opbrengst is 660.000 à 780.000 kilowatt per jaar, waarmee 200 tot 240 huishoudens van energie kunnen worden voorzien. Wesselingh: “We zijn erg blij dat we nu positieve resultaten zien van voorstellen die wij al zo lang geleden hebben ingediend. We blijven alle plannen van de o.m. de gemeente Amersfoort volgen.”

Lees verder: Nijkerk Nu

Resultaat van de enquête – Zonnepanelenveld bij de ingang van Hoevelaken is NIET acceptabel 14 November 2016
De Stichting wil op de eerste plaats iedereen bedanken die heeft meegedaan aan het enquête over zonnepanelen bij de ingang van Hoevelaken.
 • Hoevelaken wil het fraaie uitzicht op weiland en Het Hoevelakense Bos behouden

Hoe de dorpsentree eruit zou kunnen zien – geen zicht meer op Het Hoevelakense Bos!

De deelname aan de enquête was zeer groot. Ongeveer 15% van de bevolking van Hoevelaken (boven14 jaar) deed mee in een periode van ongeveer 1 week! – Dat is geweldig!

 • De uitslag van de enquête is dus veel meer representatief dan de uitslag van de Amersfoortse enquête, waar de deelname bestond uit vaste panelleden die uiteindelijk minder dan 2% van de bevolking vertegenwoordigen. Bovendien heeft slechts grofweg de helft van dit panel op het onderzoek gereageerd.

 

 

 

 

 • Meer dan 95 % van 1111 respondenten is duidelijk tegen het voornemen van Amersfoort voor het plaatsen van zonnepanelen op deze locatie omdat het zonnepanelenveld ernstig afbreuk zal doen aan het landschap ter plaatse en afbreuk zal doen de landschappelijke waarde van Het Hoevelakense Bos en aan de fraaie entree van Hoevelaken.
 • 95% van de respondenten wil actie van de gemeenteraad en het college van Nijkerk tegen het Amersfoortse voornemen.
 • 88% van de respondenten is wel voor duurzame energie, men wijst dus alleen af dat dit op de locatie Nijkerkerstraat plaatsvindt.
 • Er is ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een toelichting of nadere informatie te geven op de inhoudelijke enquête vragen, soms verbazing uitdrukkend, maar soms ook verontwaardiging over het Amersfoortse voornemen. Deze toelichtingen en opmerkingen vindt u in het rapport zelf.
 • Uit vele toelichtingen van de respondenten blijkt dat men sterk emotioneel betrokken is bij de beantwoording van de vragen, zo ongewenst wordt de plaatsing van de zonnepanelen op deze plek gevonden.
 • Een (niet onbeduidend) aantal respondenten vindt dat Amersfoort in het verleden en bij andere kwesties onvoldoende met de belangen en de leefbaarheid van Nijkerk/ Hoevelaken rekening heeft gehouden en zich ook niet houdt aan afspraken die in het verleden zijn gemaakt.
 • Er zijn 51 respondenten uit Amersfoort waarvan 89% aangeeft dat een zonnepanelen veld bij de ingang van Hoevelaken NIET acceptabel is.

Met dit resultaat hebben wij aangedrongen bij Gemeente Amersfoort:

 • het voorstel om zonnepanelen te plaatsen op dit gebied bij de entree van Hoevelaken terug te trekken,
 • de mening, belangen en de gevoelens van uw buurgemeente te respecteren,
 • de afspraken, die in het verleden gemaakt zijn en ook de nieuwe zeer recente afspraken over de groene buffer zone tussen Amersfoort en Nijkerk, aan de rand van het Hoevelakense Bos na te komen
 • er voor te zorgen dat de weilanden tussen de Nijkerkerstraat, Westerdorpstraat en het Hoevelakense Bos, ten allen tijde als “groene bufferzone ” zullen blijven of worden beschouwd en zodanig worden aangeduid in het bestemmingsplan van dit gebied.

 

Het volledig rapport over de resultaten, samen met alle de reacties die wij hebben ontvangen, kunt u hier lezen

 

De oorspronkelijke enquête formulier is hier te zien.

Lees hier de november 2016 nieuwsbrief van SHB&L over de dreigende plaatsing van zonnepanelen bij de dorpsingang van Hoevelaken Lees hier de december nieuwsflits over de bespreking over zonnepanelen bij de dorpsingang in de raad van Gemeente Nijkerk en de Ronde van Gemeente Amersfoort

Bespreking Energielandschappen in “de Ronde” bij Gemeente Amersfoort – 29 november 2016

Op 29 november is in de raad van Amersfoort verder gesproken over de voorstellen van het College van Amersfoort voor plaatsing van Windturbines en Zonnepanelen velden binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort, waaronder het zonnepanelen veld langs de Nijkerkerstraat op de grens van Hoevelaken/Nijkerk. Jan Lobeek heeft namens onze Stichting nogmaals onze bezwaren tegen deze plaatsing uitgesproken en dat onderbouwd met de grote response op onze enquête waarop maar liefst 1.111 reacties zijn binnengekomen, waarvan > 95% zich heeft uitgesproken tegen plaatsing, terwijl > 88% van de respondenten wel positief zijn over milieuvriendelijke energieopwekking. Ook Boudewijn van de Woerd fractievoorzitter VVD in de Raad van Nijkerk, heeft in deze bijeenkomst het bezwaar van de Raad van Nijkerk verder toegelicht en zich uitgesproken voor constructief overleg tussen de gemeentes om tot goede afspraken te komen voor gezamenlijke inspanningen op het gebied van milieu en energievraagstukken. Aangezien er ook door andere partijen in Amersfoort bezwaren zijn ingebracht tegen voorstellen voor windturbines op diverse locaties in Amersfoort en er onvoldoende draagvlak bleek voor een beslissing, is door de Raad van Amersfoort aan het College gevraagd om het huidige voorstel ten aanzien van Energielandschappen in Amersfoort, waaronder dus het zonnepanelen veld bij Hoevelaken, weer in beraad te nemen en met nieuwe voorstellen te komen. Positief was dat alle partijen, behalve Groen Links, zich duidelijk uitgesproken hebben om een gezamenlijke visie met Gemeente Nijkerk over de grensgebieden tussen de 2 gemeentes te willen ontwikkelen en dat er draagvlak moet zijn van de omwonenden. Maar helaas nog geen definitief neen tegen de voorgestelde locatie bij de dorpsingang van Hoevelaken. Wij blijven ons met hart en ziel inzetten om te voorkomen dat daar zonnepanelen komen! Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Inspraak van Boudewijn van der Woerd, VVD, namens de Gemeenteraad Nijkerk

Inspraak J. Lobeek namens de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Brief van het College Nijkerk aan het College Amersfoort

In Amersfoort ook veel bezwaren tegen komst zonnepanelen – Nijkerk.Nieuws.nl

Nijkerk wil recreatieve groene zone – 26 november 2016

26-11-2016, 07:58 | Van de redactie NIJKERK Er moet een groene recreatieve zone komen tussen het Hoevelakense Bos en de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst-Noord. Om de gesprekken hierover met de gemeente Amersfoort kracht bij te zetten werd, op initiatief van de VVD, door de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin de noodzaak van deze zone wordt onderstreept. De motie volgt op een eerdere brief van de Nijkerkse gemeenteraad aan Amersfoort waarin deze gemeente wordt opgeroepen af te zien van de aanleg van een energielandschap aan de entree van Hoevelaken. Boudewijn van der Woerd (VVD): ,,Door de toenemende verstedelijking van Amersfoort en Nijkerk is er een toenemende noodzaak voor het ontzien en waar mogelijk versterken van belangrijke natuurgebieden als de Arkemheense polder en het Hoevelakense Bos.”

Lees verder – DeStadNijkerk.nl

Nijkerks nee tegen Amersfoorts zonnepark – 23 november 2016

De door de gemeente Amersfoort gekozen mogelijke locatie voor een energielandschap moet worden geschrapt. Dat eist de gemeenteraad van Nijkerk in een brief aan de Amersfoortse raad. De aanleg is onder meer in strijd met gemaakte afspraken. De vijf fractievoorzitters in de Nijkerkse raad stellen begrip te hebben voor het gegeven dat Amersfoort in 2030 CO2-neutraal wil zijn. Maar bij het zoeken naar een geschikte locatie is deze gemeente, zo vinden de vijf, wel aan belangrijke aspecten voorbijgegaan. Bij de grenscorrectie met Amersfoort – waarbij een deel van Hoevelakens grondgebied is overgegaan naar Amersfoort – is nadrukkelijk afgesproken dat de agrarische bestemming van dit gebied blijft gehandhaafd. Dit om de open landschappelijke dorpsentree van Hoevelaken en het vrije uitzicht op het Hoevelakense Bos in stand te houden. De aanleg van een zonnepark of ook maar ieder andere bebouwing past niet binnen deze afspraak.

Lees Verder – De Stad Amersfoort.nl

Brandbrief Nijkerkse raad om plannen bij Hoevelakense Bos – 18 november 2016

De voltallige raad van de gemeente Nijkerk vraagt de gemeenteraad van Amersfoort om de plannen voor een energielandschap nabij het Hoevelakense Bos te schrappen. Daartoe heeft de Nijkerkse raad vrijdag een brandbrief verstuurd naar het Amersfoortse gemeentehuis. Een gebied van 10 tot 15 hectare tussen de Nijkerkesestraat en het Hoevelakense Bos wordt door Amersfoort als mogelijke locatie voor een energielandschap beschouwd. Mogelijk zou daar een zonnepark moeten verschijnen, dit zeer tegen de zin van Nijkerkse raad. Volgens Nijkerk is er bij de grenscorrectie, waarbij een deel van Hoevelakens grondgebied is overgegaan naar Amersfoort, uitdrukkelijke besproken dat de agrarische bestemming intact zou blijven. Een zonnepark past daar niet in,menen de Nijkerkse fracties.

Lees verder: De Stad Nijkerk.nl

Lees hier de brandbrief van de Nijkerkse raad aan de gemeenteraad van Amersfoort

Veel bezwaar tegen zonnepanelen dorpsingang – 14 november 2016

Uit de enquête gehouden door de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar onder inwoners van Hoevelaken over het voornemen van de Gemeente Amersfoort om een zonnepanelen veld bij de dorpsingang van Hoevelaken te plaatsen, blijkt dat meer dan 95% van de inwoners daar bezwaren tegen hebben. De enquête heeft bijna 1.100 reacties opgeleverd, ondanks de beperkte circulatie onder Vrienden van de Stichting en verspreiding via Facebook. Dat is maar liefst ruim 15% van de Hoevelaken bevolking van 15 jaar en ouder. Het is beslist niet zo dat de inwoners tegen het opwekken van zonenergie zijn, want 88% van de respondenten is daar voorstander van. Men wijst het alleen af op de voorgestelde locatie omdat het ernstig afbreuk zal doen aan het landschap ter plaatse, de fraaie dorpsentree van Hoevelaken en de landschappelijke waarde van Het Hoevelakense Bos. Het volledig resultaat van de enquête staat op www.hoevelakenbereikbaar.nl.

Lees verder: DeStadNijkerk.nl

Geen zonnepanelen bij ingang Hoevelaken – 14 november 2016

1100 mensen vulden de enquête van de de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. Dat is 15% van de Hoevelakense bevolking. 95% is tegen de komst van zonnepanelen bij de ingang van Hoevelaken. Wel zonne-energie, maar niet op die plaats Het is niet zo dat de inwoners tegen het opwekken van zonne-energie zijn, want 88% van de respondenten is daar voorstander van. Men wijst het alleen af op de voorgestelde locatie omdat het ernstig afbreuk zal doen aan het landschap ter plaatse, de fraaie dorpsentree van Hoevelaken en de landschappelijke waarde van Het Hoevelakense Bos. Het volledig resultaat van de enquête staat op www.hoevelakenbereikbaar.nl.

Lees verder NijkerkNieuws.nl

Met een vriend als Amersfoort, geen vijand meer nodig
Zonnepanelen en volkstuinen van tafel’ – 12 november 2016

De aanleg van een park met zonnepanelen aan de westkant van het Hoevelakense Bos en de komst van een volkstuinencomplex in de omgeving van de Achterhoekerweg moeten door de gemeente Amersfoort van tafel worden gehaald. De Nijkerkse wethouder Wim van Veelen moet zijn Amersfoortse collega’s duidelijk maken dat de aanleg van beide zaken niet wordt geduld door de Nijkerkse gemeenteraad. Dat vindt de gemeenteraad van Nijkerk.

Lees verder – DeStadAmersfoort.nl

Lees verder – DeStadNijkerk.nl’

VVD – Geen zonnepanelen bij het Hoevelakense Bos – 11 november 2016

De VVD heeft in de gemeenteraad opgeroepen om het plan van de gemeente Amersfoort voor een veld met tien hectare zonnepanelen aan de westkant van het Hoevelakense bos onmiddellijk van tafel te vegen. De gemeenteraad stuurt een brief naar Amersfoort, waarbij wordt gevraagd af te zien van dit voorstel. Politiek Amersfoort is voor De plannen voor de aanleg van een zogeheten zonnepark zouden oorspronkelijk worden behandeld in de gemeenteraad van Amersfoort op 22 november, maar vanwege de gevoeligheid van het onderwerp is het inmiddels voorlopig van de agenda afgehaald. Uit een voorbespreking blijkt echter wel dat de meeste politieke fracties in de gemeenteraad van Amersfoort het plan steunen, met uitzondering van de VVD. De fractie van D66 in Amersfoort is zelfs van plan om met een voorstel te komen tot een versnelling van de aanleg van een zonnepark. Afgepakt grondgebied misbruikt Het bewuste gebied behoorde oorspronkelijk bij Hoevelaken, maar is bij de grenscorrectie in 1998 tussen Hoevelaken en Amersfoort Amersfoorts grondgebied geworden. ‘Ik doe een klemmend verzoek deze locatie buiten beeld plaatsen. Zo moet de boodschap luiden in een brief van de gemeente Nijkerk richting de gemeenteraad van Amersfoort,’aldus fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd van de VVD Nijkerk-Hoevelaken.

Lees verder – NijkerkNieuws.nl

PERSBERICHT – Enquête zonnepanelen-veld bij dorpsingang Hoevelaken
Hoe de dorpsentree eruit zou kunnen zien – geen zicht meer op Het Hoevelakense Bos!

Hoe de dorpsentree eruit zou kunnen zien – geen zicht meer op Het Hoevelakense Bos!

De Stichting wil via een enquête polsen wat de mening is van inwoners van Hoevelaken en omgeving om, met deze inbreng, de politiek te bewegen zorg te dragen dat de fraaie dorpsentree van Hoevelaken wordt behouden.

 

Lees hier het persbericht

Lees hier het persbericht in “De Stad Amersfoort.nl”

Lees hier het persbericht in “NijkerkNieuws.nl”

 

 

 

Bescherm de prachtige dorpsentree van Hoevelaken – Persbericht in Stad Nijkerk en NijkerkNieuws 9 oktober 2016

 

"Fraai uitzicht over weiland en Het Hoevelakense Bos tussen Westerdorpstraat en Nijkerkerstraat

Fraai uitzicht over weiland en Het Hoevelakense Bos tussen Westerdorpstraat en Nijkerkerstraat

Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar komt tegen deze plannen in het geweer omdat dit de fraaie landelijke entree van het dorp met het Hoevelakense Bos op de achtergrond teniet zal doen, en dat wil de Stichting met alle macht zien te voorkomen. Honderden bewoners en ook bezoekers genieten dagelijks van dit prachtige beeld als ze het dorp inrijden! Reden voor het onderzoek is het realiseren van de doelstelling van de gemeente Amersfoort voor grootschalige milieuvriendelijke energieopwekking om daarmee in het jaar 2030 een energie neutrale stad te worden, onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Het betreffende weidegebied behoorde oorspronkelijk bij Hoevelaken maar is bij de gemeentelijke herindeling in 2000 overgegaan naar Amersfoort. De Stichting heeft bij de gemeente Amersfoort bezwaar aangetekend tegen de plannen en heeft ook de gemeente Nijkerk verzocht om zich ook in te zetten voor het behoud van dit fraaie dorpsentree.

Lees hier het persbericht in Stad Nijkerk

Lees hier het persbericht in NijkerkNieuws.nl

SHB&L spreekt in tijdens de rondetafeldiscussie op 25 oktober 2016 over zonnenpanelen bij de voordeur van Hoevelaken
 • De stichting is voor duurzame energie! Mits gerealiseerd met instemming van omwonenden.
 • Wij zijn sterk tegen het voorstel om een zonnepanelen weide te plaatsen aan de Nijkerkerstraat/Amersfoortsestraat-Westerdorpstraat
 • Ons bezwaar is dat de plaatsing van zonnepanelen op deze plek zal sterk afbreuk doen aan de fraaie entree van Hoevelaken . Det aanblik op het Hoevelakense Bos wordt bedorven en de landschappelijk waarde van de aangrenzende weiland wordt vernietigd. Dat zal de kwaliteit van de leefomgeving sterk negatief beïnvloeden.
 • De gekozen plek ligt aan de periferie van Amersfoort maar aan de entree van Hoevelaken. Ons verzoek : Amersfoort leg uw lokatieprobleem en landschapsaantasting niet op de stoep van de buurman, vrijwel iedere Hoevelakener en bezoeker moet hier iedere dag langs!
 • In tegenstelling tot wat wordt beweerd in de studie en wat de opdracht was van de Raad aan de studiecie zijn Hoevelakense omwonenden niet geraadpleegd/ gepolst tijdens het onderzoek. Het bevolkingspanel bestond uitsluitend uit Amersfoorters.

Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek energielandschappen van Gemeente Amersfoort – rondetafeldiscussie 4 oktober 2016

De agenda en de informatie over de haalbaarheidonderzoek energielandschappen van Gemeente Amersfoort kunt us vinden via de volgende link: http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=3373#

 

SHB&L stuurt brief aan gemeente Amersfoort over bezwaar tegen zonnepanelen en windturbines in de nabijheid van Hoevelaken – 2 oktober 2010

Lees hier de brief

Persbericht – Sterke bundeling krachten tegen windturbines en zonneweiden plannen van Amersfoort

De Vereniging Vrij Polderland, Stichting Behoud De Eemvallei, de vereniging Vrienden van Nationaal Landschap Arkemheen Eemland en vereniging Dorpsbelangen Hoogland bundelen hun krachten tegen de komst van windturbines en Zonneweiden in Eemland (Eemvallei)

Lees hier het persbericht

Lees hier het brief van De Vereniging Vrij Polderland, Stichting Behoud De Eemvallei, de vereniging Vrienden van Nationaal Landschap Arkemheen Eemland en vereniging Dorpsbelangen Hoogland aan Gemeente Amersfoort

Vergadering Klankbordgroep Knooppunt Hoevelaken met RWS en Combinatie A1/28 20 september 2016

Lees hier de notulen van de vergadering

Presentatie aan de klankbordgroep op 20 september 2016

“Uitwerking voorkeursalternatief’ aangeboden door RWS en Combinatie A1/A28 – 20 september 2016
Voorkeursalternatief Knooppunt Hoevelaken
Voorkeursalternatief Knooppunt Hoevelaken

Combinatie A1|28, de partij die het project uitvoert, presenteerde in de zomer van 2015 het aanbiedingsontwerp, heeft inmiddels dit ontwerp verder uitgewerkt in een zogeheten ‘uitwerking voorkeursalternatief’. Hierin leest u in grote lijnen hoe het huidige ontwerp er uit ziet en hoe het tot stand is gekomen. De eerste contouren van het ontwerptracébesluit worden toegelicht. Daarnaast leest u op hoofdlijnen op basis van welke informatie de milieueffectonderzoeken starten. Voordat RWS kan starten met de aanleg van het nieuwe knooppunt en de wegen ernaar toe moet er nog een aantal zaken gebeuren. Het uitgewerkte voorkeursalternatief is de basis voor het toekomstige (ontwerp)tracébesluit ((O)TB). Dit besluit vormt het juridisch kader waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moet worden. Bij het opstellen van een (O)TB en het maken van een ontwerp worden verkeersmodellen gebruikt. Jaarlijks worden deze verkeersmodellen geactualiseerd. Ook dit jaar is dat op 1 april gebeurd. Hierbij gaan we uit van groeiscenario’s die onderscheid maken in een laag groeiscenario (hiermee wordt de nut en noodzaak aan van het project) en een hoog groeiscenario (hiermee bepalen we welke maatregelen moeten getroffen worden om de omgeving te beschermen tegen de effecten van het verkeer). Kort gezegd laten de nieuwe verkeerscijfers zien dat er in 2030, naar verwachting, sprake is van relatief meer verkeer in het lage groeiscenario en relatief minder verkeer in het hoge groeiscenario. Deze twee scenario’s liggen nu dus dichter bij elkaar. Dit betekent dat het toepassen van de nieuwe verkeerscijfers extra werk met zich meebrengt (onder andere om de milieueffecten opnieuw te bepalen). Daardoor is de planning nu dat het OTB in 2018 verschijnt. Het TB wordt in 2019 verwacht en de weg wordt tussen 2023 en 2025 opengesteld. Dit is een jaar later dan eerder is gecommuniceerd.

Lees verder

Serieuze studie naar ‘zonnewal’ langs de snelweg bij Vathorst – 6 maart 2016

Amersfoort laat onderzoek doen naar een geluidsscherm met zonnepanelen langs de senlweg A1 bij Vathorst. De “zonnewal” van enkele kilometers moet bedrijven langs de snelweg van schone stroom voorzien.

De studie die deze week is gestart naar de haalbaarheid van het project is bloedserieus, verzekert verkeerswethouder Hans Buijtelaar (VVD). Amersfoort zou er een ‘duurzaam statement van jewelste’ mee maken, zegt hij. Het noordelijk talud van de A1 bij Vathorst – waar de zon vanuit het zuiden pal op staat – is toegevoegd aan vijf plekken in het buitengebied, die mogelijk geschikt zijn voor een zonne-energieveld. AD.nl 6 maart 2016

Lees meer

 

Vergadering Klankbordgroep Knooppunt Hoevelaken met RWS en Combinatie A1/28 16 februari 2016

Hier is de presentatie van RWS en de Combinatie A1/28

Hier zijn de notula van de vergadering

SHB&L stuurt reactie op de antwoord van RWS Combinatie A1/28 op onze reactie op het ontwerp knooppunt Hoevelaken – december 2015 en de reactie van RWS 18 februari 2016

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft gereageren op het antwoord van RWS en Combinatie A1/28 op onze ingediende reactie op het ontwerp van Knooppunt Hoevelaken (RWS/SHB&L dd. 20 november 2015, Kenmerk RWS 2882720 3.6.) Hier vindt u onze opmerkingen over:

Reactie van RWS: Reactie op de onzekere geluidsreductie langs de verbinding Utrecht-Amsterdam

Reactie op A1 Hoevelaken afrit uit richtingen Amsterdam en Utrecht

Het wens scherm is gesitueerd tussen de Van Tuijlstraat en de afrit Hoevelaken noordzijde, en heeft een hoogte van 3meter. Voor deze – in het aanbiedingsontwerp ingevulde ‐ wens zijn vanuit de gemeente Nijkerk en provincie Gelderland geen financiële bijdragen voorzien. Er vinden momenteel nadere gesprekken met de gemeente Nijkerk en provincie Gelderland plaats over de precieze invulling van de geluidschermen, mede naar aanleiding van de reaces van de omgeving op het aanbiedingsontwerp”.

 

Lees hier het volledig antwoord van RWS en Combinatie A1/28

 

LEES HIER HET NIEUWS VAN 2015