Persberichten Knooppunt Hoevelaken 2012

 

Knooppunt zal nog tijd heikel blijven

Er breken spannende tijden aan rond knooppunt Hoevelaken. Minister Melanie Schultz van Haegen mag dan wel hebben beslist dat de afrit uit de richting Amsterdam en Zwolle dicht gaat: de stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar legt zich daar niet zonder meer bij neer.

 

De Stentor 31 deecember 2012

Lees verder

Extra maatregelen geluidsoverlast bij aanleg Knooppunt Hoevelaken

AMERSFOORT – Het college van burgemeester en wethouders legt aan de gemeenteraad voor om bij het realiseren van de aanvullende wensen voor het knooppunt Hoevelaken prioriteit te geven aan extra inspanningen tegen geluidsoverlast en behoud van aansluiting Hoevelaken. In een peiling vraagt het college de raad welke financiële bijdragen kunnen worden gekoppeld aan de Amersfoortse wensen.

Het college stuurt een peiling naar de gemeenteraad over de Amersfoortse wensen. Zo wordt er op ingezet om meer te doen dan de wettelijke norm op het gebied van geluid. Voorstel is om hier maximaal vijf miljoen euro voor in te zetten. De inzet is om eerst de gebieden aan te pakken waar de geluidsbelasting boven de 60 dB is.

 

De StadAmersfoort.nl 7 december 2012

Lees verder

Alternatieven voor de afrit op de A1

HOEVELAKEN – De A1-afrit bij Hoevelaken (richting Apeldoorn) gaat dicht als het aan de minister ligt. Dat zou dan tijdelijk zijn, want in de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken is die afrit wel weer opgenomen. Het nieuwe knooppunt is over zeven jaar klaar. Iedereen in Hoevelaken en Nijkerk wil die tijdelijke afsluiting voorkomen. Morgen komt Rijkswaterstaat uitleggen, waarom die afsluiting noodzakelijk is. Hij zou te onveilig zijn. Daar is de secretaris van de stichting Jan Lobeek nog eens ingedoken en hij heeft twee mogelijkheden bedacht om de afrit open te houden.

 

Nijkerk.Nieuws.nl 2 december 2012

Lees verder

Staat leefbaarheidsdeur van knooppunt toch nog op een kier open?

ARNHEM – Woensdagavond ging het in het Provinciehuis in Arnhem over knooppunt Hoevelaken vooral over de vraag, of de Provincie geld over heeft voor geluidsschermen langs de A28. Namens de raad grepen Jan Duijnhouwer en Boudewijn van der Woerd de inspraakmicrofoon. Daarnaast voerden Joyce Ramsbottham namens SHBL en Nico Schreuder (Overbos)en Reijnen namens de Gelderse natuur- en Milieufederatie  het woord. De laatste ging in op de problemen van het Hoevelakense bos en Schreuder vreesde sluiting sluiting van zijn camping als er geen geluidsmaatregelen genomen worden.

 

Nijkerk.Nieuws.nl 2 december 2012

Lees verder

Ontkoping knooppunt nadert

NIJKERK –  Er wordt deze weken heel wat afgebeld, gesproken en gelobbyed over knooppunt Hoevelaken. Niet alleen de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar roert zich, ook de Nijkerkse politici hebben de rijen gesloten en schreven eendrachtig brieven naar Provinciale Staten en naar de Tweede Kamer. Komt er geld voor geluidsschermen, blijft de afrit op de A1 open?

Wethouder Horst is vooral achter de schermen bezig en daarom zocht Ely Hackmann hem op.

 

Nijkerk.Nieuws.nl 30 november 2012

Lees verder

Ook nog sluiting afrit A1 Hoevelaken

Minister grijpt terug op Vathorstconvenant
HOEVELAKEN/NIJKERK – Na de verbijstering over het achterwege blijven van maatregelen om de leefbaarheid in Hoevelaken en Holkerveen te verbeteren, kwam er nog meer slecht nieuws voor Hoevelaken. Ook de afrit van de A1 vanuit de richting Amsterdam wordt afgesloten. De pas herbenoemde minister van Infrastructuur, Melanie Schultz van Haegen, heeft dat vorige week bekendgemaakt.

De Stad Nijkerk.nl 20 nov. 2012

Lees verder

Brandbrief fractievoorzitters aan provincie

NJKERK – Vandaag hebben de fractievoorzitters van alle Nijkerkse politieke partijen een een dringend verzoek om steun bij het tegengaan van geluidsoverlast gestuurd naar de leden van de commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van Provinciale Staten in Gelderland. Deze commissie liet zich nog niet heel lang geleden over het knooppunt rijden.

Volgende week beslissend

Volgende week woensdag vergadert deze commissie en wordt een notitie van Gedeputeerde Staten besproken waarin afgezien wordt van steun voor bovenwettelijke maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen. Dit is voor de fractieleiders reden om namens hun fracties een klemmend beroep te doen om dit standpunt te heroverwegen.

 

20 nov 2012

Lees verder

Rijkswaterstaat: geluidsscherm langs A28 overbodig

Rijkswaterstaat: geluidsscherm langs A28 overbodig
70,8 db is te weinig voor een geluidsscherm langs de A28 aan de Nijkerkse kant. Die conclusie trok Rijkswaterstaat afgelopen woensdag tijdens een informatieavond in het stadhuis van Amersfoort.
Rijkswaterstaat zal dan ook geen geluidswerende maatregelen opnemen in het eisenpakket voor de ondernemers, die knooppunt Hoevelaken gaan reconstrueren.
PROgressief21 verbijsterd

Nijkerk.nieuws.nl 14 november 2012                 Lees verder

Verbijstering over geluidsnormen

Rijkswaterstaat: geluidsschermen niet nodig
HOEVELAKEN – De mededeling van Rijkswaterstaat over de toegestane geluidsbelasting voor Hoevelaken en Holkerveen, leidde tot verbijstering bij Nijkerkse politici.

Op een informatiebijeenkomst in het Amersfoortse stadhuis maakte Rijkswaterstaat duidelijk dat er geen geluidsschermen komen aan de Nijkerkse /Hoevelakense zijde van de A28. Volgens Rijkswaterstaat zijn die niet nodig en zullen dus ook niet in het basispakket worden opgenomen. Het basispakket wordt door het Rijk bekostigd. Ook over de vraag of een geluidsscherm als wens in een regionaal prioriteitenpakket kan worden meegenomen wilde Rijkswaterstaat geen duidelijkheid geven.
Rijkswaterstaat heeft de geluidsbelasting berekend op basis van de nieuwe wet Swung1.
Daarin zijn Geluids Productie Plafonds opgenomen (GPP), die worden vastgesteld via virtuele referentiepunten die in de wet zijn vastgelegd. En ook al geven die aan dat de geluidsbelasting op 70 db ligt, toch zijn er dan wettelijk geen geluidsschermen vereist.
Navraag bij het ministerie van Infrastructuur, dat verantwoordelijk is voor het opstellen van
de wet Swung – ,,wij maken de wet, Rijkswaterstaat moet de wet uitvoeren” – leert dat de dienst het bij het rechte eind heeft.

Duidelijk werd dat voor allerlei wegvlakken geluidswerende maatregelen noodzakelijk zijn, maar voor Hoevelaken en Holkerveen niet.

De Stad Nijkerk.nl  14 november 2012

Lees verder

PROgressief 21 verbijsterd over uitwerking wet SWUNG:

Een gemiddeld GPP van 70,8 dB blijkt  geen reden voor een geluidscherm…..

Lees verder

Enorme toename geluidsoverlast

 

HOEVELAKEN – Mensen die wonen binnen de geluidszone van rijksweg A28 tussen Nijkerk en Amersfoort, zoals de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen worden na de reconstructie van knooppunt Hoevelaken geconfronteerd met een enorme toename van de geluidsoverlast.

Desondanks ziet het Rijk geen reden hier geluidsschermen te plaatsen. Volgens het ministerie blijft het geluid binnen de norm van de nieuwe Wet geluidhinder Swung1.

donderdag 08 november 2012 | De Stentor  

Ongeloof bij stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

HOEVELAKEN – De stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar laat bij monde van Joyce Ramsbotham weten, dat in 2020 in de huidige situatie (dus zonder verbreding van de A28 en zonder reconstructie van de Knooppunt) er langs de A28 ten zuiden van het knooppunt Hoevelaken over een lengte van 18.4 kilometer en binnen en 600m zone langs de snelweg maar 5 huizen met een geluidsbelasting van boven 65 dB staan. Tegelijk staan er langs de A28 ten noorden van het knooppunt over een lengte van 3.5 kilometer en binnen een zone van 400m langs de snelweg 12 huizen met een geluidsbelasting boven 65dB en 5 huizen met een geluidsbelasting boven 70dB.

Nijkerk.nieuws.nl 8 november 2012  Lees meer

Provinciale commissie over knooppunt gereden
 

Staten commissie Gelderland op bezoek in Hoevelaken

 

Op uitnodiging van de stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar bezocht de Provinciale Commissie MIE (Mobiliteit, Innovatie en Economie) om een duik te nemen in de problemen, die de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken met zich meebrengt. Het doel van de stichting was de Commissie te overtuigen dat een substantiële bijdrage van de provincie van groot belang is om, bij de komende reconstructie van het Knooppunt Hoevelaken, het behoud van de Hoevelaken A1 aansluitingen te verzekeren en om goede voorzieningen te realiseren voor de bescherming van inwoners van Hoevelaken en omgeving tegen geluid en fijnstof.

31 oktober 2012. Nijkerk.nieuws.nl   

Statencommissie bezoekt Hoevelaken

06-11-2012

HOEVELAKEN – Leden van de commissie MIE uit de Gelderse Provinciale Staten bezochten vorige week Hoevelaken om zich te laten voorlichten over de leefbaarheidsproblemen die daar kunnen ontstaan door reconstructie van het knooppunt Hoevelaken.

De Stad Nijkerk.nl 6 11.2012   Lees verder

Weer 1 miljoen voor knooppunt

Meebetalen aan geluidswerende maatregelen

NIJKERK – De gemeenteraad van Nijkerk is bereid 1 miljoen euro bij te dragen aan maatregelen om de leefbaarheid van Hoevelaken en Holkerveen te waarborgen als het knooppunt Hoevelaken wordt gereconstrueerd en de snelwegen A1 en A28 worden verbreed.

door Henk Brinkman

Wethouder Geert Horst moet een gelukkig man zijn. Het is de tweede keer dat hij de begrotingsbesprekingen als wethouder meemaakt. En voor de tweede keer kreeg hij 1 miljoen euro mee. Vorig jaar kreeg hij dat bedrag mee om daarmee te kunnen bijdragen aan het openhouden van de op- en afritten van Hoevelaken. Dit jaar wilde de meerderheid van de raad dit bedrag meegeven om Horst te ondersteunen in zijn onderhandelingen om de leefbaarheid van Hoevelaken en Holkerveen te waarborgen. Het geld moet worden ingebracht om vooral geluidsoverlast, maar ook fijnstof die door het autoverkeer wordt uitgestoten, te beperken.

31 oktober 2012 De StadNijkerk.nl

31 oktober 2012 De Stentor

VVD wil meer geld voor knooppunt Hoevelaken

 

NIJKERK – Tijdens de algemene beschouwingen vond de VVD om drie redenen de begroting van B&W te rooskleurig. De partij verwacht om te beginnen, dat het aanstaande regeerakkoord nog een aantal stevige aanvullende Rijksbezuinigingen en beleidsveranderingen te zien zal geven. Daarnaast heeft Nijkerk nog allerlei ambities, maar de gevolgen  daarvan in termen van tijd en geld zijn in de begroting nauwelijks zichtbaar.

 

De gemeente heeft al 1 miljoen op zij gelegd voor de bereikbaarheid van Hoevelaken. De VVD wil nu ook 1 miljoen reserveren voor de leefbaarheid rond knooppunt Hoevelaken.

Nijkerk.nieuws.nl 30 oktober 2012

Provinciale commissie over knooppunt gereden

HOEVELAKEN – Op uitnodiging van de stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar bezocht de Provinciale Commissie MIE (Mobiliteit, Innovatie en Economie) om een duik te nemen in de problemen, die de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken met zich meebrengt. Het doel van de stichting was de Commissie te overtuigen dat een substantiële bijdrage van de provincie van groot belang is om, bij de komende reconstructie van het Knooppunt Hoevelaken, het behoud van de Hoevelaken A1 aansluitingen te verzekeren en om goede voorzieningen te realiseren voor de bescherming van inwoners van Hoevelaken en omgeving tegen geluid en fijnstof.

31 oktober 2012 Nijkerk.nieuws.nl

Gelderland wil aansluiting Hoevelaken open houden

Gedeputeerde Staten willen dat de westelijke aansluiting van richting Amsterdam open blijft bij de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken.

Foto: Marvellous Fotografie (archief)

Hiervoor wil de provincie 5 miljoen beschikbaar stellen. Voor het verbreden van de viaduct van de Stoutenburglaan wil de provincie 1,5 miljoen uittrekken. Dit moet ervoor zorgen dat station Hoevelaken goed bereikbaar blijft voor langzaam verkeer.

Blik op nieuws.nl 26 oktober 2012

Fietsersbond vraagt snelfietsroute

Opnieuw knooppunt in bespreking

NIJKERK/HOEVELAKEN – In Nijkerk en Hoevelaken wordt al lange tijd gediscussieerd over het eisen- en wensenpakket voor de reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Bereikbaarheid en terugdringen van geluidsoverlast zijn speerpunten. Nu laat ook de Fietsersbond van zich horen.

door Henk Brinkman

De StadNijkerk.nl 9 oktober 2012

Schade door files Hoevelaken nog steeds groot

HOEVELAKEN – Stilstaan in de file kost de Nederlandse economie nog steeds bijna een miljard euro per jaar. Dat blijft uit cijfers van de transportorganisaties TLN en EVO.

Omroep Gelderland 4 oktober 2012

Nijkerk wil op- en afrit kopen

HOEVELAKEN – Nijkerk wil de één miljoen euro die is gereserveerd voor het knooppunt Hoevelaken besteden aan de aankoop van de op- en afrit A1 Hoevelaken – Amsterdam. Reden is dat het openhouden van deze op- en afrit een positief effect heeft op de leefbaarheid in, en de bereikbaarheid van Hoevelaken. Voorwaarde is wel dat de provincies Utrecht en Gelderland hiervoor ieder vijf miljoen euro uittrekken. Daarnaast moet Amersfoort een miljoen euro bijdragen. De aankoop staat los van de wens ook de op- en afrit uit de richting Apeldoorn open te houden.

Nijkerk wil ook bekijken of een nieuw aan te leggen viaduct over de rijksweg A1 kan worden verbreed. Het gaat dan om één meter extra voor fietsers en twee meter voor voetgangers. Dit moet dienen als vervanging van de tijdelijke loopbrug. Door de provincie Gelderland is hiervoor maximaal 1,25 miljoen euro in principe toegezegd. Voorwaarde is wel dat de gemeente Nijkerk een zelfde bedrag investeert. Nijkerk wil nu verdere afspraken maken met Gelderland over de kostenverdeling. Daarnaast moeten hierover afspraken worden gemaakt met Rijkswaterstaat.

Nijkerk maakt zich verder sterk om een tijdelijke afsluiting van de afslag Amsterdam te voorkomen tijdens de reconstructie van het knooppunt. De Stentor : Auteur: door Wijnand Kooijmans |   maandag 17 september 2012

Hoevelaken heeft de meeste geluidsoverlast van Gelderland

HOEVELAKEN – Uit kritische analyse van nieuwe informatie van RWS  blijken Hoevelaken en Holkerveen de hoogste score te hebben van alle woongemeenschappen langs rijkswegen in Gelderland. Dat maakt vanavond de stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar bekend.

Voor Hoevelaken en Holkerveen blijken volgens de laatste berekeningen sommige waardes zeer hoog te zijn, meer dan 70 dB. Ook voor het Hoevelakense Bos  geldt een zeer hoog GPP niveau.Deze waarden bevestigen de indrukken van inwoners van Hoevelaken en omgeving dat zij met veel geluidsoverlast worden geconfronteerd.

De nieuwe wetgeving voor geluidsoverlast die per 1 juli van kracht is geworden vereist dat er regelmatig berekeningen worden gemaakt van het te verwachten geluidsniveau naast de rijkswegen. Dit om te voorkomen dat de geluidsoverlast continu kan toenemen. Daarvoor zijn op elke 50 meter langs de rijkswegen referentiepunten vastgesteld waarvoor, met behulp van computermodellen, de geluidsbelasting wordt berekend. Dat zijn de zogenoemde Geluid Productie Plafonds (GPP’s). Die waarden zijn zeer onlangs bekendgemaakt op de website van RWS.

Less hier het volledig persbericht van SHB&L

Geen toezeggingen VVD- kamerkandidaten over knooppunt

04-09-2012
VVD-campagne in Hoevelaken

HOEVELAKEN – Maandag bezocht een delegatie van de VVD Hoevelaken in het kader van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Na een rondrit over knooppunt Hoevelaken volgde in De Haen een gesprek met leden van de stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar. De kandidaat-kamerleden deden geen toezeggingen.

door Henk Brinkman

De VVD maakte maandag een campagnetoer door Gelderland, waarbij korte bezoeken werden gebracht aan diverse plaatsen. Het huidige kamerlid Cora van Nieuwenhuizen reed mee. Ook Remco Dijkstra uit Lienden, die voor het eerst op de kandidatenlijst staat – op nummer 31 en volgens de peilingen kanshebber opeen kamerzetel – trok mee door Gelderland.
In Hoevelaken volgde een ontmoeting met Rob Wesselingh en Joyce Ramsbotham van de stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar. Onderwerp van gesprek was uiteraard de problematiek van de reconstructie van knooppunt Hoevelaken.

De Stad Nijkerk 04-09-2012

Grote response op petitie Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar

HOEVELAKEN – De petitie van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar voor het behoud van Hoevelaken A1 op- en afritten en het terugdringen van het verkeerslawaai in de woonkernen van Hoevelaken en omgeving en het Hoevelakense Bos heeft in totaal ruim 1.000 positieve reacties opgeleverd.
Deze grote adhesiebetuiging sluit aan bij de uitslag van de enquête het onderzoek van Rijkswaterstaat onder bedrijven en inwoners in de omgeving van Knooppunt Hoevelaken van begin 2012 waarin overduidelijk naar voren kwam dat een grote meerderheid van de ingebrachte reacties aangaven dat behoud van de A1-aansluitingen bij Hoevelaken van zeer groot belang worden geacht en dat verbeteren van het milieu en bestrijding van geluidsoverlast voor zowel het bedrijfsleven als voor particulieren de hoogste prioriteit heeft.
De Stichting beraad zich in de komende weken hoe er het meest effectief van deze adhesiebetuiging gebruik gemaakt kan worden voor het realiseren van onze doelstellingen.

 

De Stad Nijkerk 24-07-2012

Stichting Hoevelaken Bereikbaar niet ontevreden over ontwikkelingen knooppunt

HOEVELAKEN – De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en leefbaar is niet ontevreden over de ontwikkelingen rond knooppunt Hoevelaken in de afgelopen periode. Dat laat de stichting weten in de periodieke nieuwsbrief. Tegelijk constateert de Stichting dat er nog knelpunten zijn waarvoor nog een stevige lobby nodig is om tot een goed resultaat voor Hoevelaken te komen.

door Henk Brinkman 23 juli 2012  DeStadNijkerk.nl

 

Vragen Tweede Kamer over Knooppunt Hoevelaken

Hieronder informatie over recente Kamervragen en antwoorden ten aanzien van Knooppunt Hoevelaken.

33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 88 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 5 juli 2012

 

34

Wanneer worden de geluidsplafonds bij knooppunt Hoevelaken vastgesteld?

De Geluidproductieplafonds (GPP’s) langs alle rijkswegen zijn sinds 1 juli 2012 vastgesteld. De geluidberekeningen voor Knooppunt Hoevelaken zijn medio september gereed. Dan kan een inschatting gemaakt worden van het benodigde maatregelpakket en kan de regio eventuele aanvullende wensen op geluidgebied formuleren.

35

Betekent uw toezegging over afslag Hoevelaken dat deze afslag in ieder geval niet wordt gesloten voordat de Kamer heeft kunnen spreken over het resultaat van de planstudie Knooppunt Hoevelaken?

In de planstudie Knooppunt Hoevelaken wordt besloten wat er op de lange termijn met de aansluiting Hoevelaken gebeurt. De op- en afrit richting Apeldoorn zal in elk geval behouden blijven. Voor de andere op- en afritten kan dat ook gelden. Dan moet de winnende marktpartij deze in zijn aanbieding opnemen of de regio moet dit geheel financieren (dan komt dit in de basisscope). De winnende aanbieding is medio 2014 bekend. Het Tracébesluit voor Knooppunt Hoevelaken is voorzien voor 2016.

In het kader van het Spoedwetproject A28 blijven de op- en afrit Apeldoorn en de afrit vanuit Utrecht in ieder geval open. Op dit moment wordt nog bekeken om voor de definitieve besluitvorming over het knooppunt Hoevelaken of de aansluiting vanuit de richting Zwolle en Amsterdam open kan blijven.

Hugo Doornhof wil verkiezingsbeloften houden

CDA de lokale partij van Nijkerk’NIJKERK – Het CDA neemt in de plaatselijke politiek de laatste jaren steeds vaker een aparte positie in. Of het nu gaat om het knooppunt Hoevelaken, het conflict over de Laakzone, het gemeentelijk verkeersplan, de ontwikkeling van de havenkom, steeds neemt het CDA een standpunt in dat afwijkt van de rest van de gemeenteraad. Ook afwijkend van coalitiepartijen CU-SGP en VVD. Aan CDA-fractieleider Hugo Doornhof de vraag hoe warm de verhoudingen binnen de coalitie zijn.

 

Daarom wilden we niet bij voorbaat geld uittrekken voor de reconstructie van knooppunt Hoevelaken.” De vraag is waarom het CDA uiteindelijk niet meeging in het standpunt van de rest van de raad. Er ontstaat een nieuwe realiteit als de raad een motie om eventueel 1 miljoen euro daarvoor uit te trekken, aanneemt. Een verdeelde gemeenteraad schaadt de onderhandelingspositie van de wethouder in het overleg. Doornhof: ,,De gemeente moet geen geld bijdragen aan zaken die het Rijk zelf zou moeten betalen. Wij plaatsen het in het licht van onze verkiezingsbelofte en de gemeentelijke financiën. We voeren wel een lobby. Ik ben nog nooit zovaak in Den Haag geweest als het afgelopen jaar.

De Stad Nijkerk.23 mei 2012

CDA voert lobby over Vliegveld Lelystad en Knooppunt Hoevelaken.  Nijkerk Nieuws 4 juli 2012

Als straks Vliegveld Lelystad wordt uitgebreid, bestaat de angst dat grote vliegtuigen laag over Nijkerk zullen vliegen. Dat is de boodschap die Nijkerkse CDA-fractieleden met collega’s uit omliggende gemeenten onlangs aan CDA Tweede Kamerlid Maarten Haverkamp hebben overgebracht tijdens een bezoek aan Den Haag.

De Nijkerkse CDA-fractie heeft daarnaast aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen met betrekking tot Knooppunt Hoevelaken. Het is de bedoeling de doorstroom en de leefbaarheid van de omgeving bij de aanpak van het Knooppunt flink te verbeteren.

CDA wil doorgaan met aanleggen wegen

Het CDA roept de oppositiepartijen op goed na te denken voordat zij grote infrastructuurprojecten in de ijskast zetten. Volgens Tweede Kamerlid Sander de Rouwe zou dat niet alleen slecht zijn voor de economie, maar ook voor de natuur.

‘Het geld dat we overhouden doordat we nu goedkoop kunnen aanbesteden, kan dan worden besteed aan een betere inpassing’, vindt hij.

Het Parool 14 mei 21012

Oostelijke aansluiting Hoevelaken op de A1 blijft

7 mei 2012

Rijk en regio zijn overeengekomen dat de oostelijke aansluiting Hoevelaken op de A1 behouden blijft. Bij de aanpassing van knooppunt Hoevelaken zullen de op- en afritten van en naar Apeldoorn blijven bestaan. Hierdoor blijven Hoevelaken en het bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef van en naar het oosten bereikbaar en neemt de kans op sluipverkeer af. Hiermee wordt een wens vanuit de regio meegenomen in het eisenpakket voor de aanpak van het knooppunt. Dit is een mooi resultaat van de samenwerking tussen regio en Rijk.

Oostelijke aansluiting Hoevelaken op de A1 blijft

REGIO – Rijk en regio zijn overeengekomen dat de oostelijke aansluiting Hoevelaken op de A1 behouden blijft. Bij de aanpassing van knooppunt Hoevelaken zullen de op- en afritten van en naar Apeldoorn blijven bestaan. Hierdoor blijven Hoevelaken en het bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef van en naar het oosten bereikbaar en neemt de kans op sluipverkeer af. Hiermee wordt een wens vanuit de regio meegenomen in het eisenpakket voor de aanpak van het knooppunt. Dit is een mooi resultaat van de samenwerking tussen regio en Rijk.

 

De Stad Nijkerk.nl  10 mei 2012

Motie over leefbaarheid – Nijkerk

Raad steunt, met uitzondering van het CDA, inzet Nijkerk voor knooppunt Hoevelaken

02-05-2012  De StadNijkerk.nl

NIJKERK/HOEVELAKEN – Over het doel waren alle partijen in de Nijkerkse gemeenteraad het wel eens. Hoevelaken moet leefbaar en bereikbaar blijven na de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. Over de manier waarop dat moet worden bereikt niet. Het CDA stemde uiteindelijk tegen een door alle andere partijen ingediende motie

 

Motie ingediend door Pro 21, VVD, Lokale Belangen, CU/SGP, PPP

Goedgekeurd in de raad van 26 april 2012, met kleine tekstuele wijzigingen.

Verzoekt het college
1. al het mogelijke te doen om de leefbaarheid in het invloedgebied rondom knooppunt Hoevelaken te verbeteren, waarbij de voorstellen van SHB&L een belangrijke rol dienen te spelen;
2. de overlegpartners in dit dossier te overtuigen dat zowel de maatregelen voor leefbaarheid als bereikbaarheid van Nijkerk thuishoren als eisen in de basisvariant;
3. de raad over de voortgang regelmatig te informeren en tijdig aan te geven wanneer alsnog besluitvorming over het beschikbaar stellen van een extra bijdrage door de raad van Nijkerk noodzakelijk is om de prioritering in het programma van wensen nog te kunnen beïnvloeden.
Spreekt uit dat
4. wanneer blijkt dat het onmogelijk is om beide aspecten volledig in het basisontwerp onder te brengen, bereid te zijn extra middelen uit te trekken om naast de bereikbaarheid ook de leefbaarheid voor de inwoners, bedrijfsleven en recreanten van onze gemeente te verbeteren (waaronder het reduceren van geluid naar 50 dB) om daarmee een zo hoof mogelijke priortering op de wensenlijst van bovenwettelijke maatregelen te kunnen realiseren;;
5. de leden en partijen uit onze raad, naast het overleg dat al gevoerd wordt, hun inspanningen naar landelijke en provinciale collega’s zullen intensiveren ten behoeve van de leefbaarheid en bereikbaarheid rond het verkeersplein en de op- en afritten.

Lees verder

Extra geld voor Knooppunt?
Partijen dealen over motie van 1 miljoen euro
NIJKERK/HOEVELAKEN – Terwijl in de vergadering de Utrechtse gedeputeerde Van Lunteren uitgebreid antwoord gaf op alle vragen, legde op de tribune de Amersfoortse wethouder Hans Buijtelaar kort en bondig uit waar het om ging bij het Knooppunt Hoevelaken.

Partijen dealen over motie van 1 miljoen euro

 

NIJKERK/HOEVELAKEN – Terwijl in de vergadering de Utrechtse gedeputeerde Van Lunteren uitgebreid antwoord gaf op alle vragen, legde op de tribune de Amersfoortse wethouder Hans Buijtelaar kort en bondig uit waar het om ging bij het Knooppunt Hoevelaken.

 

door Henk Brinkman

 

De commissie Grondgebied boog zich over de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. Inspreker Rob Wesseling van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar toonde zich blij met de standpunten college, maar vroeg extra aandacht voor het leefmilieu en de geluidsoverlast in Hoevelaken die kunnen worden verergerd door de reconstructie van het knooppunt. Hij pleitte ervoor maatregelen te nemen die de geluidsoverlast beperken tot 50 decibel zoals in een nieuwe wet wordt opgenomen. ,,Dat moet gelden voor heel Hoevelaken en Holkerveen. Er moet niet met onze gezondheid worden gespeeld.” Hij wees erop dat het knooppunt weer tientallen jaren mee moet. ,,Daarom zijn maatregelen nu nodig en daarom kosteneffectief.” ook de andere insprekers vroegen om ingrijpende maatregelen.

Lees verder

Nieuw geluid knooppunt Hoevelaken: hef er tol

Nijkerk.nieuws.nl  15 april 2012

NIJKERK – InUtrecht Gedeputeerde Van Lunteren en wethouder Horst: bidden voor de goede afloop? de Mening krijgen insprekers eerst de gelegenheid. De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar kon melden, dat zij inmiddels 800 handtekeningen verzameld heeft ter onderstreping van de oplossingen, die de stichting aandraagt. De eigenaar van recreatiepark Overbos gaf de raad te verstaan, dat de verbreding van de A28 wel eens het eind van zijn park zou kunnen betekenen.

 

Utrecht Gedeputeerde Van Lunteren en wethouder Horst: bidden voor de goede afloop?

Houd Hoevelaken leefbaar’ ‘Geluidsbelasting moet beperkt tot 50 dB’

De Stad Nijkerk.nl 11 april 2012

In een afgeladen restaurant van het stadhuis, pleitte de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar voor extra maatregelen om Hoevelaken leefbaar te houden na de reconstructie van het knooppunt.

door Henk Brinkman

De bijeenkomst, een zogenaamde Ontmoeting, was georganiseerd door de gemeenteraad van Nijkerk. De raad wilde zich laten informeren over de bereikbaarheid, maar vooral over de leefbaarheid van Hoevelaken na de reconstructie van het knooppunt.

Woordvoerder Joyce Ramsbotham van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHBL) zette in een presentatie uiteen wat de gevolgen zijn als er geen aanvullende maatregelen worden genomen.

Lees verder

50 dB en niet meer!

NIJKERK – Gemeenteraad, kom met een raadsbrede motie over knooppunt Hoevelaken met 3 punten: hoogste prioriteit voor leefbaarheid, meer geld en een actieve lobby bij de Provincie. Dat was eigenlijk de essentie van de Ontmoeting, die de raad donderdagavond had met SHB&L (Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar). Die stichting gaf voor een vol bedrijfsrestaurant met opvallend weinig jongeren in de zaal, een uitgebreide uiteenzetting van de problemen rond knooppunt Hoevelaken en de aanstaande reconstructie ervan.

Eisen bij lawaai verkeer

Donderdag 5 april 2012

HOEVELAKEN – De geluidsoverlast in de kern van Hoevelaken moet na de reconstructie van knooppunt Hoevelaken voor 2020 tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. Dat eist de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar.

Het gaat om het verkeerslawaai dat wordt veroorzaakt door de rijkswegen A1 en A28. De stichting wil dat het geluid tot een zelfde niveau wordt teruggebracht als in de Amersfoortse wijk Vathorst en de Nijkerkse wijk Corlaer.

De wensen van de stichting komen vanavond vanaf 20 uur aan de orde in een discussie met de gemeenteraadsleden in het restaurant van het stadhuis in Nijkerk. De stichting wil dat er langdurig geluidsmetingen worden gedaan in Hoevelaken, zowel voor als na de reconstructie van het knooppunt. In een beloningssysteem met de aannemer moeten de regels dusdanig worden gesteld dat hij wordt gedwongen de aanpak van de geluidsoverlast de hoogste prioriteit te geven.

 

Kan Hoevelaken stiller worden? 04.04.2012  De Stad Nijkerk

Geluidsoverlast Hoevelaken

 

De reconstructie van knooppunt Hoevelaken houdt de gemoederen onder bestuurders en inwoners van omliggende plaatsen al jaren bezig. Nu lijken de plannen verder vorm te krijgen. Maar het proces om het plan aan te besteden is nog niet gestreden. Nijkerk heeft wensen op tafel gelegd. Donderdagavond kunnen inwoners zich daarover uitspreken op het stadhuis.

Ook de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) zit niet stil. De drijvende krachten achter de stichting bestoken bestuurders met alternatieve plannen en berekeningen over de gevolgen van de tot nu toe gekozen oplossingen.

Joyce Ramsbtham: ,,Wij zijn het in principe eens met de drie thema’s die het college heeft geformuleerd als ambities. Maar wij hopen wel dat de gemeenteraad een aantal kanttekeningen mee zult willen nemen in de discussie op 12 april. Deze punten hebben voornamelijk te maken met het kwantificeren van de maatregelen voor geluidsreductie.”

In een uitgebreide reactie op de plannen bepleit SHB&Ldat de geluidsoverlast in 2020 wordt gereduceerd tot beneden de huidige niveaus en tot de wettelijke voorkeurswaarde van 50dB (dus naar dezelfde niveaus als in Vathorst en Corlaer) in de kern van Hoevelaken, langs de A1 en langs de A28 tot voorbij het Hoevelakense Bos en ook in Holkerveen.

 

Lees verder

 

‘Schammer zoveel mogelijk intact’

06-04-2012

LEUSDEN – Terwijl de verbreding van de A28 nog in volle gang is, wordt er al volop nagedacht over de aanpak van verkeersknooppunt Hoevelaken in 2020. De A28 wordt dan verbreed tot 2 x 4 rijstroken en aan de zijde van De Schammer komt een parallelbanensysteem tussen de aansluiting Leusden en de de aansluiting Hogeweg. Door de aanleg van al dat asfalt, schuift de weg op richting de Schammer. Wethouder Rolle verwacht niet dat het meer dan zestig meter zal zijn, maar mogelijk zal de grondwal die nu het natuurgebied afgrenst, iets moeten worden opgeschoven. ,,In de overleggen hebben wij bij herhaling laten weten dat een overschrijding van de 60 meter grens niet acceptabel is.’’

Windmolens op het Klaverblad

Buijtelaar en Boeve als Don Quichotte tegen windmolens

woensdag 04 april 2012 11:34 De Stad Nijkerk.nl

AMERSFOORT – Binnen het college van b en w bestaat verdeeldheid over de mogelijke komst van grote windmolens in Amersfoort. Wethouders Buijtelaar en Boeve zijn tegen, terwijl de wethouders Van ’t Erve, Tigelaar en burgemeester Bolsius voor zijn. Als mogelijke locaties wordt gedacht aan industrieterrein Isselt en bij knooppunt Hoevelaken. Bij knooppunt Hoevelaken zou het om twee 110 meter hoge windmolens gaan, op Isselt wordt gedacht aan één windmolen van 80 meter.

Amersfoort denkt na over windmolens

Er komen mogelijk windmolens op bedrijventerrein Isselt en knooppunt Hoevelaken in Amersfoort. Het college heeft de twee locaties voorgesteld aan de gemeenteraad. Opvallend is dat het college onderling verdeeld is over de kwestie.

Verantwoordelijk wethouder Van ’t Erve is wel enthousiast maar vindt dat er eerst moet blijken dat er ook draagvlak is in de stad. Wethouders Buijtelaar en Boeve zien de molens sowieso niet zitten.

Er moet nog worden onderzocht of de locaties inderdaad wel geschikt zijn. De eigenaar van de grond in Isselt, Waterschap Vallei en Eem, is enthousiast over de molens. Rijkswaterstaat is eigenaar van de grond bij Hoevelaken en wil eerst een onderzoek doen naar de effecten van windmolens op de verkeersveiligheid.

Lees verder

College wil behoud afslag Hoevelaken en inperken geluidsoverlast

 

NIJKERK – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk heeft haar wensen over de aanpak van knooppunt Hoevelaken geformuleerd en naar de gemeenteraad gestuurd. De belangrijkste punten zijn: het behoud van de afslag Hoevelaken en het beperken van de geluidsoverlast. Andere aandachtspunten zijn verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de lokale wegen, de inpassing in het landschap en het behoud van de groene buffer.

 

Nijkerknieuws.nl 27 maart 2012

Raadsmeerderheid wil inzetten op geluidsmaatregelen en luchtkwaliteit

27 maart 2012

AMERSFOORT – Als de gemeente Amersfoort een extra eigen bijdrage gaat leveren aan de aanpak van het verkeersknooppunt Hoevelaken in 2020, moet dat geld in de eerste plaats worden besteed aan geluidsmaatregelen en aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Dat vindt een meerderheid van raadsfracties, zo bleek vorige week. In vergelijking daarmee krijgt het openhouden van de afslag Hoevelaken een lagere prioriteit. Alleen de VVD vindt het openhouden van de afslag het belangrijkste onderwerp, terwijl de PvdA daar juist geen euro voor wil uitgeven. De kwestie komt dinsdagavond opnieuw aan de orde tijdens de gemeenteraadsvergadering.

‘Het is nu of nooit’ voor de toekomst van Knooppunt Hoevelaken, vindt het college van b en w. Knooppunt Hoevelaken wordt in 2020 aangepakt, maar nu moet er al knopen worden doorgehakt om ‘kwaliteit toe te voegen aan de stad, de leefbaarheid te verhogen en de bereikbaarheid te verbeteren’. Door als gemeente Amersfoort maximaal tien miljoen euro bij te dragen kan ‘extra kwaliteit’ worden toegevoegd aan de plannen, denkt het college van b en w. Wethouder Buijtelaar wil maximaal tien miljoen euro beschikbaar stellen voor extra maatregelen in de aanpak van het verkeersknooppunt.

7 maart verder praten over knooppunt Hoevelaken Onzekerheid over afritten op de A1 blijft

Nijkerk.nieuws.nl 8 maart 2012

 

NIJKERK – Gelderland speelt een cruciale rol als het erom gaat, of de afritten bij Hoevelaken open blijven. RijksWaterStaat wil ze sluiten. De Provincie wil wel geld beschikbaar stellen, maar heeft nog niet bepaald waar dat geld dan aan besteed moet worden. Aan welke wens om precies te zijn. Het eisenpakket voor de reconstructie van het knooppunt is door Rijkswaterstaat bepaald. Als er extra wensen zijn, dan moeten die door de indieners van die wens zelf betaald worden.

Dreiging verkeersinfarct A1/A30 bij Barneveld blijft

08-03-2012 Barneveldsekrant.nl

BARNEVELD/HOEVELAKEN – Het is mogelijk om het knooppunt van de snelwegen A1 en A28 bij Hoevelaken binnen het rijksbudget van 800 miljoen euro te verbeteren. De dreiging van verplaatsing van de verkeersdrukte naar het knooppunt A1/A30 bij Barneveld is daarmee echter niet weggenomen.
Dat bleek woensdagavond tijdens een bijeenkomst in Hoevelaken, waar Rijkswaterstaat de stand van zaken over knooppunt Hoevelaken presenteerde aan wethouders en raadsleden uit Barneveld, Leusden, Amersfoort en Nijkerk en gedeputeerden van de provincies Gelderland en Utrecht.

7 maart verder praten over knooppunt Hoevelaken

 

NIJKERK – 7 maart komen de raden van betrokken gemeenten en de Provinciale Staten van Utrecht en Gelderland in De Klepperman in Hoevelaken bij elkaar. Het gaat dan over het knooppunt Hoevelaken. De gemeente Nijkerk wil in het derde of vierde kwartaal van 2012 tot een definitief pakket van wensen en eisen komen. Dat pakket moet betaald worden uit de bijdragen van de provincies en de gemeenten. Tot nu toe is 11 miljoen in de knip. Amersfoort en Gelderland moeten nog over de brug komen.  Nijkerk nieuws.nl 3 maart 2012

 

Voorwaarden voor knooppunt

21 maart 2012

‘Afslag behouden en geluid beperken’

NIJKERK – Het college heeft in een brief aan de gemeenteraad haar inzet gegeven voor meewerken en meebetalen aan de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. Wethouder Geert Horst: ,,We willen de afslagen bij Hoevelaken openhouden en maatregelen om de geluidsoverlast te beperken.”

Markt belangrijk voor Knooppunt

14 maart 2012

Aanbesteding wordt heel belangrijk

HOEVELAKEN – Er wordt veel verwacht van de creativiteit van marktpartijen bij de definitieve vormgeving van de reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Dat werd duidelijk tijdens de informatie-avond voor betrokken gemeenteraadsleden en leden van de Utrechtse en Gelders Staten in de Klepperman in Hoevelaken, die woensdagavond werd gehouden.

Omgevingsonderzoek over knooppunt Hoevelaken

 

HOEVELAKEN – Omwonenden rond knooppunt Hoevelaken krijgen de komende tijd de kans hun mening te geven over hun leefomgeving en wat ze hierin belangrijk vinden. Dit wordt gebruikt bij de toekomstplannen voor Knooppunt Hoevelaken. Half maart verspreidt Rijkswaterstaat daarom een enquête onder inwoners en bedrijven in de omgeving.

 

Nijkerknieuws.nl 13.03.2012

Geld voor op- en afritten A1 – Hoevelaken Tien miljoen voor extra wensen aanpak Knooppunt Hoevelaken

De Stad Amersfoort. 02-03-2012

AMERSFOORT – Bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid van de omgeving van Knooppunt Hoevelaken, een goede inpassing in de omgeving en behoud van de bereikbaarheid van Amersfoort. Dat is waar het college van burgemeester en wethouders op inzet in een voorstel aan de Raad om tien miljoen euro toe te zeggen om deze wensen vervuld te zien. Het uiteindelijke doel is, stellen b. en w., dat Amersfoort aantrekkelijk blijft voor wonen en werken. Lees verder

 

Amersfoort wil 10 miljoen euro inzetten voor verbeteren knooppunt Hoevelaken  De Stad Nijkerk 01-03-2012

AMERSFOOT/HOEVELAKEN – ‘Bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid van de omgeving van Knooppunt Hoevelaken, een goede inpassing in de omgeving en behoud van de bereikbaarheid van Amersfoort.’ Dat is waar het college van burgemeester en wethouders op inzet in een voorstel aan de Raad om tien miljoen euro toe te zeggen om deze wensen vervuld te zien. Het uiteindelijke doel is dat Amersfoort aantrekkelijk blijft voor wonen en werken.

Aanpak knooppunt Hoevelaken sober 16 februari 2012

HOEVELAKEN – Rijkswaterstaat wil een versoberde aanpak van het knooppunt Hoevelaken. Belangrijkste reden is dat het beschikbare Rijksgeld onvoldoende is om de oorspronkelijk gewenste aanpak te realiseren.

Doel is de doorstroming op het knooppunt te verbeteren en daarmee dagelijkse files te voorkomen.

Onder meer wordt ingezet op een zo klein mogelijk ruimtebeslag waardoor minder gronden behoeven te worden aangekocht. Daarnaast wil men zo veel mogelijk gebruik maken van de bestaande weg, bestaande viaducten en tunnels. De Stentor. 

 

 

Een Miljoen euro voor Knooppunt Hoevelaken 5 Oktober 2011

Het bijeenbrengen van de benodigde dertig miljoen euro voor een verantwoorde oplossing voor knooppunt Hoevelaken lijkt haalbaar nu de gemeenteraad van Nijkerk heeft besloten elf één miljoen euro bij te dragen. De Stentor  

VVD bezorgd over knooppunt Hoevelaken
  • Vragenuurtje van Het Besluit van 26 januari 2012De fractie van de VVD heeft daarom behoefte aan meer duidelijkheid over en betrokkenheid bij de inbreng van de gemeente Nijkerk rondom de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken.
    Wij hebben diverse vragen waarover we graag in De Mening van gedachten willen wisselen, maar wij vinden een algemeen overleg daarvoor geen geschikt middel. Lees verder
VVD bezorgd over knooppunt Hoevelaken

NIJKERK – De VVD heeft het idee, dat Nijkerk een beetje buitenspel staat als het gaat over de besluitvorming over de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. 

 

 

Lees hier de persberichten over Knooppunt Hoevelaken en de SHB&L van 2013

Lees hier de persberichten over Knooppunt Hoevelaken en de SHB&L van 2011 – 2009