Nieuws 2014

 

Files in 2014: A1 met stip op 1 – 24.12.2014

Dit jaar nam de filedruk in ons land voor het eerst in jaren niet af. De tweede helft van 2014 was zelfs drukker dan die
van het vorige jaar. Waar stonden we in 2014 het vaakst vast?
De toename van het aantal files wordt vooral gevoeld in de regio Den Haag en in het zuiden van het land. Daar was het verschil in filedruk vergeleken met vorig jaar het grootst. Toch vinden we daar niet de grootste knelpunten. Lijstaanvoerder is de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam. Dit jaar steeg het traject EemnesHoevelaken van de derde plaats naar plek één in de file top tien. 24 december 2014

 

Dit jaar nam de filedruk in ons land voor het eerst in jaren niet af. De tweede helft van 2014 was zelfs drukker dan die

van het vorige jaar. Waar stonden we in 2014 het vaakst vast?
De toename van het aantal files wordt vooral gevoeld in de regio Den Haag en in het zuiden van het land. Daar was het verschil in filedruk vergeleken met vorig jaar het grootst. Toch vinden we daar niet de grootste knelpunten. Lijstaanvoerder is de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam. Dit jaar steeg het traject EemnesHoevelaken van de derde plaats naar plek één in de file top tien. 24 december 2014

 Lees verder

 

Aanpassing BOK2 reconstructie Knooppunt Hoevelaken – 06.11.2014

 

Op 6 november 2014 hebben Rijkswaterstaat (RWS) en de Gemeente Nijkerk in een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt dat er overeenstemming is bereikt over het aanleggen van geluidsbescherming langs de A28 tussen de tunnel bij de Van Tuyllstraat en de nog aan te leggen bedrijventerrein de Flier bij de A28 Corlaer afslag in Nijkerk.

 

Realisatie van doelstellingen

Met deze afspraak tussen RWS en Nijkerk kunnen wij als Stichting vast stellen dat de doelen die wij in 2008 hebben gesteld praktisch geheel zijn gerealiseerd:

 

Bereikbaarheid:

 • De aansluitingen van Hoevelaken op de A1 blijven behouden.

 

Leefbaarheid:

 • Langs de A1 komen straks geluidsschermen over de gehele lengte aan de kant van Hoevelaken met een schermhoogte van ongeveer 4 meter waardoor een aanzienlijke vermindering van overlast zal worden gerealiseerd.
 • En nu is dus het besluit genomen voor een bescherming van inwoners van Nijkerk langs de A28 met een reductie van geluid van tenminste 5 dB.

Samenwerking en dankbetuiging

Wij willen als Stichting alle partijen die hebben meegewerkt en bijgedragen aan het realiseren van onze doelstellingen hartelijk danken voor al hun inspanningen. In het bijzonder Jan Duinhouwer van Progressief 21 en Boudewijn van der Woerd van de VVD die ons in de afgelopen jaren met raad en daad hebben bijgestaan. En natuurlijk ook de gemeente Nijkerk en wethouder Geert Horst voor alle inspanningen die uiteindelijk tot dit goede resultaat hebben geleid.

Lees hier de nieuwsflits van de SHB&L

Lees hier de brieven wisseling hierover tussen Gemeente Nijkerk en RWS en SHB&L

 

Actuele versie BOK2 – 14.10.2014

 

De bestuursovereenkomst (BOK2) die op 20 juni 2013 is getekend door het ministerie van I&M, de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Nijkerk en Amersfoort, is op een aantal punten geactualiseerd. Aan het begin van de gewijzigde versie staat een overzicht van de opgenomen wijzigingen. Alle uitgangspunten en de gekozen aanpak van BOK2 blijven uiteraard gehandhaafd.  Alle bijlagen m.b.t. BOK 2 kunt u vinden onder “Knooppunt Hoevelaken – Eisen en wensen, BOK2”

Lees hier de aangepaste versie van BOK 2

 

Aanpassing BOK2 reconstructie Knooppunt Hoevelaken – 06.11.2014

 

Op 6 november 2014 hebben Rijkswaterstaat (RWS) en de Gemeente Nijkerk in een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt dat er overeenstemming is bereikt over het aanleggen van geluidsbescherming langs de A28 tussen de tunnel bij de Van Tuyllstraat en de nog aan te leggen bedrijventerrein de Flier bij de A28 Corlaer afslag in Nijkerk.

 

Realisatie van doelstellingen

Met deze afspraak tussen RWS en Nijkerk kunnen wij als Stichting vast stellen dat de doelen die wij in 2008 hebben gesteld praktisch geheel zijn gerealiseerd:

 

Bereikbaarheid:

 • De aansluitingen van Hoevelaken op de A1 blijven behouden.

 

Leefbaarheid:

 • Langs de A1 komen straks geluidsschermen over de gehele lengte aan de kant van Hoevelaken met een schermhoogte van ongeveer 4 meter waardoor een aanzienlijke vermindering van overlast zal worden gerealiseerd.
 • En nu is dus het besluit genomen voor een bescherming van inwoners van Nijkerk langs de A28 met een reductie van geluid van tenminste 5 dB.

Samenwerking en dankbetuiging

Wij willen als Stichting alle partijen die hebben meegewerkt en bijgedragen aan het realiseren van onze doelstellingen hartelijk danken voor al hun inspanningen. In het bijzonder Jan Duinhouwer van Progressief 21 en Boudewijn van der Woerd van de VVD die ons in de afgelopen jaren met raad en daad hebben bijgestaan. En natuurlijk ook de gemeente Nijkerk en wethouder Geert Horst voor alle inspanningen die uiteindelijk tot dit goede resultaat hebben geleid.

 

Lees hier de nieuwsflits van de SHB&L

Lees hier de brieven wisseling hierover tussen Gemeente Nijkerk en RWS en SHB&L

 

Actuele versie BOK2 – 14.10.2014

 

De bestuursovereenkomst (BOK2) die op 20 juni 2013 is getekend door het ministerie van I&M, de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Nijkerk en Amersfoort, is op een aantal punten geactualiseerd. Aan het begin van de gewijzigde versie staat een overzicht van de opgenomen wijzigingen. Alle uitgangspunten en de gekozen aanpak van BOK2 blijven uiteraard gehandhaafd.  Alle bijlagen m.b.t. BOK 2 kunt u vinden onder “Knooppunt Hoevelaken – Eisen en wensen, BOK2”

Lees hier de aangepaste versie van BOK 2

Lees verder

 

 

Na de zomer wordt het aanbestedingsontwerp openbaar. Alle geïnteresseerden kunnen op dinsdag 25 en woensdag 26 augustus * komen kijken naar de presentatie van dit ontwerp. Locatie en tijden worden via advertenties in de huis-aan-huis bladen en via de website van Rijkswaterstaat en de gemeente Amersfoort openbaar gemaakt. Daarnaast worden er ook inloopavonden georganiseerd voor omwonenden die door dit ontwerp mogelijk worden geraakt. Zij ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Lees verder

 

Actuele versie BOK2 – 14.10.2014

 

De bestuursovereenkomst (BOK2) die op 20 juni 2013 is getekend door het ministerie van I&M, de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Nijkerk en Amersfoort, is op een aantal punten geactualiseerd. Aan het begin van de gewijzigde versie staat een overzicht van de opgenomen wijzigingen. Alle uitgangspunten en de gekozen aanpak van BOK2 blijven uiteraard gehandhaafd.  Alle bijlagen m.b.t. BOK 2 kunt u vinden onder “Knooppunt Hoevelaken – Eisen en wensen, BOK2”

Lees hier de aangepaste versie van BOK 2

Stichting biedt goedkopere oplossingen knooppunt – 11.09.2014

Wij bieden met onze voorstellen ruimte om kosten te besparen, waardoor er meer ruimte is om onze doelen – een betere bereikbaarheid en bescherming tegen geluidsoverlast in Hoevelaken – te realiseren”. Rob Wesselingh van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is blij dat zijn organisatie de gelegenheid krijgt om die voorstellen aan de aannemers te presenteren. ,,Wij zijn geen protestpartij. We willen een positieve bijdrage leveren en oplossingen bieden”.

door Henk Brinkman De StadNijkerk.nl; 11 september 2014

Lees verder

 

SHB&L heeft veel ideeën voor Knooppunt Hoevelaken – 10.09.2014

 De SHB&L heeft altijd geprobeerde constructieve oplossingen voor Knooppunt Hoevelaken te zoeken 

Op 10 september 2014 heeft de Stichting hun ideeën aan RWS en de marktpartijen die willen bieden op de aanbesteding gepresenteerd.

 

De Stichting heeft 10 ideeën ter inspiratie van de marktpartijen voor verbetering van Knooppunt Hoevelaken. 

 

Ons ideeën leveren een bijdrage aan:

 • Verlaging van de kosten, zodat zo veel mogelijk wensen van BOK2 kunnen worden uitgevoerd
 • Voordelen voor de aannemer
 • Minder hinder tijdens de bouw
 • Verbeterde leefbaarheid voor omwonenden (minder geluidsoverlast en verbeterede luchtkwaliteit)
 • Betere veiligheid voor de weggebruiker
 • Duurzaamheid
 

Ons ideeën zijn hier te vinden, met de doelstellingen, de voordelen voor de aannemer, voor de omwonenden, voor de weggebruiker, voor gemeentes Amersfoort en Nijkerk en ook voor RWS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van de stichting is onder andere het vinden van constructieve oplossingen voor Knooppunt Hoevelaken. De ideeën worden gepresenteerd aan Rijkswaterstaat en de marktpartijen die willen bieden op de aanbesteding. Volgens de stichting leveren de ideeën een bijdrage aan verlaging van de kosten, voordelen voor de aannemer, minder hinder tijdens de bouw, een verbeterde leefbaarheid voor omwonenden, duurzaamheid en betere veiligheid voor de weggebruiker. Dat meldt de stichting op haar website. De presentatie vindt plaats aan de Markt.

Gepubliceerd op 9 september 2014 in:

 • Omroep Nijkerk
 • Nijkerk Nu.nl
 • De Stad Nijkerk.nl
 • Vathorst Nu.nl

Lees verder

Eis voor 5dB reductie langs de A28 (Nijkerk zijde) – 30.12.14 en 12.01.15

Om misverstanden in de toekomst te voorkomen heeft SHB&L zowel RWS en Gemeente Nijkerk op 30 december jl. en weer op 21 januari gevraagd om duidelijk op papier te zetten precies wat is afgesproken over de eis voor geluidsoverlast reductie van circa 5dB langs de A28 (Nijkerk zijde). Tot nu toe hebben wij daarop geen antwoord ontvangen en dat baart ons zorgen.

Lees verder

Akkoord over geluidsscherm en tankstation langs A28 Hoevelaken – 6.11.2014

HOEVELAKEN – Er komt een geluidsscherm van 2200 meter langs de A28 tussen Van Tuyllstraat en bedrijventerrein De Flier. Ook wordt een benzinestation geplaatst bij de aansluiting Corlaer. Dat zijn het Rijk en de gemeente overeengekomen.

Over de geluidsschermen wordt al langer gepraat. Onlangs gaf de gemeenteraad aan dat het scherm er echt moest gaan komen, omdat er veel klachten zijn over geluidsoverlast. Er was toen nog wel wat onenigheid over wat voor scherm dat moest worden. Die plooien zijn nu gladgestreken.

Een mooi resultaat van de samenwerking tussen Rijk en regio binnen dit project.

Lees verder in Omroep Gelderland 

Lees verder in Nijkerknieuws.nl 

Lees verder in Omroep Nijkerk 

Lees verder in RTV Utrecht 

De SHB&L is blij met het geluidscherm langs de A28 – 07.11.2014

De stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar is blij met het geluidscherm, dat er nu toch komt langs de A28 tussen de tunnel bij de Van Tuyllstraat en de af slag Nijkerk Zuid/ Vathorst.

Lees verder

 

PRO21 is blij met het besluit om toch een geluidsscherm te realiseren langs de A28 tussen de Van Tuyllstraat en de afslag Corlaer. Zo laat de partij in een persbericht weten.

Lees verder

Innovatieve aanbesteding project knooppunt Hoevelaken

Rijkswaterstaat start met de aanbesteding voor het aanpassen van het knooppunt Hoevelaken. Het is een aanbesteding van een bijzonder contract, omdat de marktpartij zowel de planuitwerking als de realisatie van het knooppunt voor haar rekening mag nemen. Daarnaast wordt de opdracht gegeven aan het bedrijf dat komt met de beste oplossing. Dit betekent dat voor het beschikbare budget zoveel mogelijk wensen worden uitgevoerd. Hierin speelt de mening van de omgeving een belangrijke rol. Marktpartijen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden.

Lees verder

 

Stand van zaken Knooppunt Hoevelaken – Kosten van geluidsscherm – 16.07.2014 t/m 15.08.2014

 

geluidschermVolgens RWS de prijs voor een sobere uitvoering van een geluiddscherm is niet realistich.

Lees hier het brief van Gemeente Nijkerk aan de Raadsleden

Lees hier het brief (140716) dat de Stichting heeft gestuurd aan de raadsleden

 

De Stichting is uiteraard zeer teleurgesteld over de uitkomst van de berekening van RWS en vindt dat de informatie die daarover is gegeven onvoldoende is. Volgens de stichting “Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar” kan er voor 2 miljoen best een goed scherm bij knooppunt Hoevelaken tussen de Van Tuyllstraat en de Flier (2200 meter)

 

De Stichting wil meer informatie ontvangen van RWS over de echte kosten van het scherm, de inpassing van het saneringsscherm, de verlaagde kosten van verhoogde damwanden, en ook waarom informatie gegeven door RWS in 2012 voor aanleg kosten van een scherm niet correct was of op best misleidend was.

 Een sobere versie (beton met begroeiing) voldoet aan de eisen zoals vermeld in “Dossier ruimtelijk kwaliteit en vormgeving” dat onderdeel is van BOK2 en ook aan de Richtlijnen voor schermen langs wegen opgesteld door CROW samen met RWS in 2012.

 

De Stichting wil weten waarom RWS vindt dat de sobere versie van het scherm niet voldoet aan de kwaliteitseisen en waar deze eisen staan vermeld. Volgens de Stichting voldoet de sobere versie wel aan de kwaliteitseisen.

 

Bovendien de Stichting vindt dat de gezondheid van de bewoners een belangrijker rol moet spelen dan de beeldkwaliteitseisen. Een eventueel noodzakelijke versoepeling van de beeldkwaliteitseisen voor het scherm langs de A-28 aan Nijkerkse zijde is daarmee meer dan gerechtvaardigd.

Ook volgens RWS zijn goedkopere schermen mogelijk en mag de aannemer bij de aanbesteding en uitvoering daarvoor kiezen.

Voorstel van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar: 

Eis

De eis iets aanpassen: “Een zo lang mogelijk sober scherm voor 2 miljoen euro dat een reductie geeft van 5 db ( (of een maximale geluidsbelasting op alle woningen van 60dB) langs de A-28 aan de Oostzijde tussen de van Tuyllstraat en bedrijventerrein de Flier, met integratie van de saneringsschermen.

Wens

De wens aanpassen: Een aaneengesloten scherm tussen oprit Hoevelaken en bedrijven terrein de Flier zodat als de “eis scherm” te kort is of er gaten in heeft, de ontbrekende meters worden opgevuld door de “wens scherm”

Lees hier de reactie (dd 140813) van RWS op de brief van het College

Lees hier de reactie van de Stichting (dd 140815) naar het  College en Raadsleden op de brief van RWS.

Nijkerk wil alsnog een geluidscherm van 2,200 meter lengte zien opgenomen in het programma van eisen voor reconstructie Knooppunt Hoevelaken – 28.07.2014

Dat is op uitdrukkelijke wens van de Gemeenteraad meegedeeld aan Rijkswaterstaat.

De gemeenteraad houdt daarmee vast aan een motie die in de raadsvergadering van 26 juni werd ingediend door de VVD-fractie en de steun kreeg van alle andere fracties. Het college van burgemeester en wethouders gaf daarna te kennen dat het oorspronkelijke gewenste scherm van 4.500 meter niet voor de beschikbare twee miljoen euro is te plaatsen.

 

Wel houdt het college in de brief aan Rijkswaterstaat een slag om de arm. Er wordt van uitgegaan dat, indien voldoende kan worden onderbouwd dat de eisen van de gemeenteraad niet haalbaar blijken, de oorspronkelijke afspraken ten aanzien van het geluidsscherm langs rijksweg A28 overeind blijven. Maar dan gaat het opnieuw om een wens.

Lees hier de brief van het College aan RWS

Lees hier de reactie van SHB&L aan het College

Lees hier de reactie van SHB&L aan RWS

Less hier de persbericht

Motie van VVD voor scherm langs oostkant van A28 goedgekeurd – 26.07.2014

De Stichting is zeer verheugd om te melden dat de motie van de VVD  voor een eis voor een aaneengesloten scherm op de oostkant van de A28 tussen de van Tuyllstraat en bedrijventerrein de Flier en de wens voor een geluidsscherm tussen oprit Hoevelaken (A1) en de van Tuylstraat, beide om een geluidsreductie te geven aan woningen van 5dB is unaniem goedgekeurd door de Gemeenteraad van Nijkerk op 26 juni 2014

Lees verder

Geluidsscherm langs A28 beschermt straks Holkerveen en Hoevelaken

Langs de rijksweg A28 tussen de VanTuyllstraat en de afslag Nijkerk-Zuid moet een aaneengesloten geluidsscherm komen. Die wens heeft de gemeenteraad van Nijkerk uitgesproken, nadat de VVD-fractie hiertoe een motie heeft ingediend.   

Lees verder

Geluidsbescherming nog niet geregeld. 16.07.2014

Nog steeds is er onvoldoende geld voor een geluidsscherm langs de A28. De Provincie zou meer bij willen dragen, maar dan nog kan er maximaal 1600 in plaaats van 2200meter gebouwd worden.

Nijkerknieuws.nl 16 juli 2014

Lees Verder

Volgens de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar kan er voor 2 miljoen best een goed scherm bij Knooppunt Hoevelaken tussen de van Tuyllstraat en de Flier (2200meter) – 27.06.2014

 

Lees Verder

Lees hier het brief dat de Stichting heeft aan de raadsleden gestuurd

Geluidsscherm langs A28 beschermt straks Holkerveen en Hoevelaken – 27.06.2014

Langs de Rijksweg A28 tussen van Tuyllstraat en de afslag Nijkerk-Zuid moet een aaneengesloten geluidsscherm komen, die wens heeft de gemeenteraad van Nijkerk uitgesproken, nadat de VVD fractie hiertoe een moet heeft ingediend.

Aan de Amersfoortse kant stond al een scherm, maar naast wat kleine saneringsschermen werden aan de Nijkerkse kant geen geluidswerende maatregelen genomen.  Met dit voorstel worden straks Holkerveen en Hoevelaken beschermd van ongewenste geluidsoverlast. De provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk hadden beide al € 1 miljoen toegezegd. De in totaal € 2 miljoen euro wordt aangewend om een geluidsscherm te realiseren van 2200 meter lengte en 2,5 meter hoogte.  Nijkerknieuws.nl 27 juni 2014

Lees verder

Meer vragen over knooppunt Hoevelaken 11.06.2014

 Geen extra geluidsbescherming Hoevelaken

 

Uit nieuwe berekeningen blijkt dat een ook een korter geluidsscherm bij Hoevelaken te duur wordt voor de gemeente Nijkerk en de provincie Gelderland. Beide overheden hebben daar 2 miljoen euro voor beschikbaar gesteld, maar de totale kosten bedragen circa 6,3 miljoen euro. Rijkswaterstaat wil niet meebetalen aan het scherm omdat het om bovenwettelijke eisen gaat.

door Henk Brinkman

Dit schrijft het college van Nijkerk in antwoord op vragen die waren gesteld door Boudewijn van der Woerd, fractievoorzitter van de VVD in de Nijkerkse gemeenteraad.
Van der Woerd had vragen gesteld naar aanleiding van berichten dat de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht bij de aanbesteding van de reconstructie van knooppunt Hoevelaken extra geluidsbeschermende maatregelen als eis hebben bedongen en dat Rijkswaterstaat daaraan zou meebetalen. Van der Woerd had begrepen dat door deze eisen van Amersfoort en Utrecht extra geluidsbescherming van Hoevelaken en Holkerveen goedkoper zou kunnen uitvallen.

DestadNijkerk.nl 11.06.2014

Lees verder

Boudewijn van der Woerd, fractievoorzitter van de VVD in de Nijkerkse gemeenteraad heeft vragen gesteld over knooppunt Hoevelaken. Nog steeds is er onvrede over de geluidsbescherming en pleit men voor meer maatregelen. 20.05.2014

Van der Woerd baseert zijn vragen op informatie van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. Volgens de stichting zijn door de Provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort extra eisen voor geluidsreductie gefinancierd en aan het eisenpakket in de bestuursovereenkomst (BOK-2) zijn deze eisen eveneens toegevoegd. Volgens de Stichting verlagen de extra maatregelen vanuit Utrecht/Amersfoort mogelijk ook de kosten voor de noodzakelijke maatregelen aan Nijkerkse zijde.

 20 mei 2014

Lees verder

Opnieuw wordt druk uitgeoefend op het Nijkerkse gemeentebestuur om meer geluidsbeschermende maatregelen te bepleiten op het knooppunt Hoevelaken. Boudewijn van der Woerd, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad heeft vragen gesteld. De Stad Nijkerk.nl

Lees verder

VVD Stelt vragen over geluidsreductie 16.05.2014

De heer Van der Woerd (VVD) heeft schriftelijke vragen gesteld aan raads-, commissie en collegeleden over de reconstructie van het Knooppunt Hoevelaken.

Uit informatie van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar blijkt dat door de Provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort extra eisen voor geluidsreductie (reductie tot 60dB of minder) zijn gefinancierd en aan het eisenpakket in de bestuursovereenkomst (BOK-2) zijn toegevoegd. De Stichting roept de gemeente Nijkerk en de Provincie Gelderland op om het goede voorbeeld te volgen en alsnog de geluidsreductie van minstens 5 dB aan Nijkerkse zijde van de A-28 als eis opgenomen te krijgen. Volgens de Stichting verlagen de extra maatregelen vanuit Utrecht/Amersfoort mogelijk ook de kosten voor de noodzakelijke maatregelen aan Nijkerkse zijde. Nijkerkniuews.nl

Lees verder

Coalitie akkord 2014 Gemeente Nijkerk 28.04.2014

12. Bij de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken een actieve lobby voeren om de leefbaarheid van Nijkerk daar waar mogelijk te verbeteren. Uitgangspunt is een uiteindelijke geluidsreductie van minimaal 5 Db. Als uit de aanbesteding van knooppunt Hoevelaken blijkt dat de Nijkerkse wens voor een geluidswerende voorziening niet gehonoreerd wordt, zullen we direct overleggen met de provincie Gelderland. We willen dan namelijk dat de provinciale bijdrage van 1 miljoen euro voor Nijkerk behouden blijft, zodat we geluidswerende maatregelen kunnen treffen.

 Lees verder

Hoevelaken: Verdomhoekje van Gelderland of Poort naar de Veluwe? – 23.04.2014  

Tot onze verbazing zien wij in de berichtgeving, ondermeer in de Raad Informatie Brief van de gemeente Nijkerk van 11 april 2014, dat er kennelijk nog aanpassingen gemaakt kunnen worden op de inhoud van de Bestuur Overeenkomst 2 (BOK2) van het Project Knooppunt Hoevelaken. Daarin zijn alle afspraken tussen de betrokken gemeentes,provincies en het rijk ten aanzien van eisen en wensen voor de uitvoering van dit project vastgelegd.

Gelijke monniken, gelijke kappen!

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar dringt er daarom bij de gemeente Nijkerk op aan om samen met Gelderland en RWS te gaan onderhandelen om ook de wens van Nijkerk voor een bescherming van haar inwoners langs de A28 door het terugdringen van de geluidoverlast met een minimum van 5 dB om te buigen tot aankoop, zodat ook daarover naar de toekomst toe geen onzekerheid blijft bestaan. Daarvoor is tot uiterlijk 17 juli 2014 de tijd zo hebben wij van RWS begrepen. Het is dus kort dag!

Lees verder

Lees verder Hoevelaker.nl 23.04.2014

Hoevelaken in verdomhoekje.

Lees verder. DeStadNijkerk.nl 23.04.2014

Kritiek op Nijkerkse aanpak.

NIJKERK/HOEVELAKEN – De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) heeft forse kritiek op het gemeentebestuur van Nijkerk. De Stichting roept het gemeentebestuur op nogmaals met de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat te onderhandelen over geluidsbeschermende maatregelen bij het knooppunt Hoevelaken.

Woordvoerder van de stichting, Rob Wesselingh, verbaasde zich vorige week al over de berichtgeving in deze krant over de aanbesteding van de werkzaamheden voor het knooppunt. Het gemeentebestuur had daarover een raadsinfomatiebrief naar de gemeenteraad gezonden, maar had de stichting daarvan geen afschrift gestuurd. Wesselingh herinnerde daarbij aan afspraken die zijn gemaakt om de stichting te informeren over belangrijke ontwikkelingen. Ook hekelde hij het grote verschil in benadering tussen Amersfoort en Utrecht enerzijds en Nijkerk en Gelderland anderzijds. DeStadNjikerk.nl

Lees verder

Aanpassingen knooppunt toch mogelijk?

De stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar meent uit brieven te kunnen opmaken, dat nog niet alles dicht gemetseld is in de
knooppunt Hoevelakenplannen.

Lees verder Nijkerknieuws.nl 27.04.2014

Stichting schrijft brieven aan Wethouder Horst – 22.04.2014

 

 

Uitnodiging voor het indienen van ideeën voor project knooppunt Hoevelaken – 10.04.2014

RWS nodigt u uit om ideeën voor oplossingen voor het project knooppunt Hoevelaken bij ons aan te melden. De ideeën kunt u op 10 september presenteren aan de (potentiële) marktpartijen die het project gaan uitvoeren.

Lees verder

 Alle informatie over planstudie Hoevelaken 8 mei 2014

A1 tussen Bunschoten en knooppunt Hoevelaken naar 3 stroken

Het college laat de raad weten, dat de snelweg tussen Bunschoten en knooppunt Hoevelaken verbreed wordt, want die snelweg staat in “file top 50” en daar moet wat aan gedaan worden.

De derde rijstrook gaat in 2016 open, ruim voor de opknapbeurt van knooppunt Hoevelaken in 2019. Het viaduct over de spoorlijn Amersfoort-Zwolle moet dan ook aangepakt worden, maar daarmee wordt “voorgesorteerd ”op de reconstructie van het knooppunt.

Lees verder 

RWS Nieuws brief over verbreding A1

Voorstel om Knp Hoevelaken in Crisis en herstelwet op te nemen. 11.02.2014

GEEN ALTERNATIEVEN VOOR KNOOPPUNT HOEVELAKEN

Het opknappen van knooppunt Hoevelaken valt onder de Crisis- en herstelwet. Dat is vanaf het begin al zo, volgens B&W. Dat er geen alternatieven beschreven hoeven worden, is wel nieuw.

Dat schrijft het college in antwoord op vragen van PRO 21. Normaal gesproken, moeten voor een project als het knooppunt Hoevelaken meerdere varianten uitgewerkt worden. Dat hoeft nu niet meer, omdat dat kosten en tijd bespaart. Rijkswaterstaat heeft die wijziging niet aan het college laten weten en dat vindt men in Nijkerk iet erg “chique”. Verder maakt het allemaal niet veel uit voor de ontwikkeling van het knooppunt..

Weer onduidelijkheid over knooppunt Hoevelaken

Gepubliceerd: 15 jan 2014 Nijkerk nieuws

Progressief21 stelt kritische vragen over knooppunt Hoevelaken 23.01.2014

De ontwikkelingen m.b.t. de reconstructie van knooppunt Hoevelaken en de toeleidende wegen zijn niet altijd even goed te volgen en onverwacht dienen zich soms nieuwe ontwikkelingen aan. Zo is onlangs bekend geworden dat de minister van I&M het voornemen heeft deze reconstructie onder de crisis- en herstelwet te plaatsen.

Lees verder

Minister Melanie Schultz van Haegen wil de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken onder regie brengen van de Crisis- en herstelwet. Dat heeft grote gevolgen voor de mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen beslissingen die door de minister worden genomen.  

De Stad Nijkerk 23 jan 2013

Lees verder

 

De reconstructie van knooppunt Hoevelaken valt straks onder crisis- en herstelwet – 14.01.2014

Lees hier:

Brief van de Stichting aan de Commissie I & M Tweede Kamer

Email aan RWS

Zienswijze ingediend door SHB&L

Persbericht van PRO21

Stichting voorstel voor verbetering verkeersdoorstroming Knooppunt Hoevelaken – 14.01.2014

De SHB&L heeft voorstellen aan de Ministerie I&M om de verkeersdoorstroming te verbeteren ingediend.

Lees:

De brief van de SHB&L

Het antwoord van de Ministerie

Het antwoord van de SHB&L

Markt krijgt ruim baan bij Hoevelaken – 10.01.2014

De markt krijgt alle ruimte voor innovatieve oplossingen bij knooppunt Hoevelaken. Het versoberde rijksbudget van 676 miljoen euro en het basisontwerp vormen het uitgangspunt bij de aanbesteding die inzet op een zo breed mogelijk pakket. Wie het best inspeelt op de wensen, krijgt de opdracht, beloofde minister Schultz vorig jaar bij de ondertekening van de bestuursovereenkomst. De afwikkeling van het verkeer in de driehoek A27/A1/A28 in combinatie met het onderliggende wegennet is een steeds groter probleem. Betere doorstroming zal effect hebben op maar liefst zes knooppunten uit de top 50 van files. Het wensenpakket is gebaseerd op een combinatie van het alternatief verbreden aangevuld met elementen uit het alternatief sorteren.
Verbreden gaat uit van meer rijstroken, terwijl (voor)sorteren inspeelt op het splitsen van de verkeersstromen voor doorgaand en lokaal verkeer. Cobouw 10 januari 2014

Lees verder

Terug naar boven