Stichting organisatie

Stichting informatie

Naam: Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
Adres: Park Weldam 5, 3871BN Hoevelaken
KvK registratie Nr. 32148457 dd. 13-03-2009
W www.hoevelakenbereikbaar.nl
E info@hoevelakenbereikbaar.nl

Stichting Bestuur

B. Van der Woerd, Voorzitter
T 033 253 6118
M 063 7421 757
E Boudewijn@vd-woerd.net  Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

R.T.  Wesselingh 
M 0653 540 883
E rob.wesselingh@live.nl Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

H.J. Lobeek, Secretaris
T 033 253 8853
M 0650 263 875
E jan.lobeek@xs4all.nl Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

J. Ramsbotham, Penningmeester
M. 0653 753 221
E: ramsbotham@hoevelakenbereikbaar.nl Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

J.R. Ramsbotham, Webmaster
M 0653 753 221
E Joyce.ramsbotham@planet.nl Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Contact met ons opnemen

U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen naar Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl

 

Privacy beleid van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voorop staat dat wij met deze gegevens zorgvuldig willen omgaan. In alle gevallen moeten wij ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. In dit document informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Het gaat om de volgende gegevens: naam en email adres en soms adres, woonplaats, telefoonnummer. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toesturen van ons nieuwsbrieven en nieuwsflitsen. De gegevens zijn opgeslagen op individuele computers van bestuursleden, die op passende wijze technisch en organisatorisch zijn beveiligd.  De gegevens worden niet zonder toestemming van de betreffende persoon/personen aan derden ter beschikking gesteld. De gegevens worden bewaard voor de duur van het bestaan van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar tenzij u ons verzoeken de gegevens te verwijderen.

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Mocht u een opmerking of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuur van de SHB&L.

Werkgroepen

Binnen de Stichting zijn twee Werkgroepen actief voor het realiseren van de doelstellingen:

Werkgroep Hoevelaken Bereikbaar dat zich concentreert op alle facetten van bereikbaarheid van en binnen Hoevelaken

  • H.J. Lobeek, Voorzitter
  • R.T. Wesselingh
  • B.v.d.Woerd
  • J. Ramsbotham, Voorzitter
  • J. R. Ramsbotham
  • B. v.d. Woerd

Aangezien met  bereikbaarheid ook veelvuldig elementen van leefbaarheid een factor zijn, zoals geluid- en lucht verontreiniging, is bij de oprichting besloten de Stichting beide aspecten te adresseren, realiserend dat deze twee componenten in bepaalde situaties wel met elkaar in conflict kunnen zijn.

Help mee Hoevelaken bereikbaar & leefbaar te houden

Alle Bestuurders van de Stichting en leden van de Werkgroepen zetten zich onbezoldigd in voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting vanuit een visie van gemeenschapszin.

Diverse instanties en bedrijven onderstenen de activiteiten van de Stichting middels een financiële of andere bijdrage. Zij die dat wensen zijn vermeld in de Sponsors segment van de website.

De Stichting werft ook Vrienden voor de Stichting onder dorpsbewoners die daarmee blijk geven voor hun belangstelling voor de activiteiten van de Stichting en deze activiteiten ondersteunen met een financiële bijdrage.  Klik hier – steun ons en help mee Hoevelaken bereikbaar & leefbaar te houden door donateur sponsor of vriend te worden.

Oprichting van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

De Stichting is in 2009 opgericht en is voortgekomen uit de Werkgroep Hoevelaken Bereikbaar  dat als onderdeel van de voormalige Platform Hoevelaken in 2006 het licht zag. Na ontbinding van het Platform heeft de Werkgroep heeft haar activiteiten zelfstandig voortgezet.

Werkgroep Hoevelaken Leefbaar vormt een voortzetting van activiteiten van inwoners van Hoevelaken die sinds 2007 worden geconfronteerd met een sterke toename van geluid veroorzaakt door de nieuwe geluidswal langs de A28 bij Vathorst en die activiteiten hebben ontplooid om dit probleem te ondervangen.

In 2009 hebben de beide werkgroepen besloten hun activiteiten te bundelen door de vorming van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar.

Aangezien bereikbaarheid en leefbaarheid veel elementen met elkaar delen,  is bij de oprichting besloten in de Stichting beide aspecten te adresseren en waar mogelijk activiteiten te bundelen, realiserend dat deze twee componenten in bepaalde situaties wel met elkaar in conflict kunnen zijn.