MILIEUZAKEN

 

Onder deze rubriek wordt algemene informatie gegeven over milieu zaken, zoals geluid en geluidhinder, luchtkwaliteit en natuur, de wetgevingen m.b.t. milieu aspecten en algemeen maatregelen voor stille schonere wegen. Er wordt ook wat algemeen informatie gegeven over solarpanelen op geluidsschermen en over windturbines langs snelwegen.

 

Geluid, luchtverontreiniging en gezondheid

Geluid, luchtverontreiniging en gezondheid 

Hier wordt ingegaan op a.o.:

Geluid en geluidhinder

geluid hinder

Geluid en geluidhinder 

Hier wordt ingegaan op a.o.:

  •  Er is een animatie van RWS over “Wij hoort wat waar” in en bij een huis langs de snelweg

 Luchtkwalteit

 

Luchtkwaliteit  

Hier kunt u informatie inwinnen over a.o.:

 

Natuur

 

Natuur 

Hier wordt informatie gegeven over:

  • het maskeren van geluid door geruis van bladderen en vogelzang en het visueel maskeren van ongewenste geluidsbronnen

Wetgeving

 

wetgeving

Wetgeving Hier wordt informatie gegeven over

1. Geluidwetgeving (SWUNG 1), over geluidproduktieplafondsgeluid op de gevel van de woningen en geluidsanering.
2.  Wetgeving over Luchtkwaliteit
3. Beleid /wet en regelgeving voor Natuur

Maatregelen voor stille schonere wegen

Maatregelen voor stille schonere wegen zoals:

1. voor geluid
​2. Maatregelen tegen luchtvervuiling
  • Toepassingsadvies over de effect van schermen, vegetatie, wegdekken, overkappingen en dynamisch verkeersmanagment

Solarpanelen op geluidsschermen

solar panels

Solarpanelen op geluidsschermen Hier wordt informatie gegeven over

 

 

Windturbines langs snelwegen

windturbines

Windturbines langs snelwegen

Hier wordt ingegaan op: