Persberichten Knooppunt Hoevelaken 2013

 

Woede over plannen windmolens knooppunt

 

Windmolens naast de A6 ter hoogte van Swifterbant, Flevoland. Foto: ANP

HOEVELAKEN – Er mogen geen windmolens komen op of rond het knooppunt Hoevelaken. Dat vindt de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar die inmiddels het idee heeft dat Hoevelaken het vuilnisvat van Gelderland wordt.

De gemeenteraad van Nijkerk wordt opgeroepen op korte termijn stelling te nemen tegen de plannen hier windmolens te plaatsen.

Het bestuur van de stichting reageert op de plannen die de provincie Gelderland ontwikkelt op of rond het knooppunt windmolens te plaatsen. Daarnaast is de mogelijkheid windmolens te plaatsen opgenomen in de structuurvisie van de gemeente Amersfoort. Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders heeft recent in een reactie hierop gepleit voor een goede onderlinge afstemming van de plannen.

 

De Stentor 29 juni 2013

Lees verder

Hoevelakense strijd tegen windmolens

HOEVELAKEN – De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar bindt opnieuw de strijd aan tegen de plannen voor de bouw van windmolens rond het knooppunt Hoevelaken. Dat blijkt uit brief van de stichting aan de gemeenteraad van Nijkerk.
Volgens de stichting komt de provincie Gelderland binnenkort met een voorstel over de windmolens op het knooppunt. ,,Dit is een onderwerp dat al eerder ter sprake is gekomen toen de PvdA in Amersfoort dat als voorstel lanceerde als onderdeel van de plannen voor de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken. Wij dachten dat het idee na alle kritiek toen een stille dood was gestorven”, schrijft de stichting, die mordicus tegen windmolens is. ,,Windmolens zijn geen milieu-verbeteraars zoals maar al te graag wordt voorgeschoteld. Laten wij ons buiten de discussie houden in hoeverre ze rendement opleveren. Ze generen wel heel veel – en bovendien zeer storend – lawaai, zowel hoogfrequent als laagfrequent.”

DeStadNijkerk.nl 13 julie 2013

Lees verder

Hoevelaken milieuvuilnisbelt van Gelderland

In de structuurvisie van Amersfoort staan plannen om windmolens rond knooppunt Hoevelaken te plaatsen. De stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is furieus en richt zich in een brandbrief tot de Nijkerkse Gemeenteraad.

Nijkerk.nieuws.nl berichtte op 11 juni over de kanttekeningen, die B&W van Nijkerk zet bij de structuurvisie Amersfoort 2030. Daarin is sprake van windmolens langs het knooppunt. De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar heeft nu een waarschuwende brief naar de Nijkerkse raad gestuurd. Daarin somt ze nog maar eens de teleurstellende gang van zaken rond de reconstructie van knooppunt.

29 jun 2013   NikerkNieuws.nl

Lees verder

Nijkerk wil geld geluidsscherm behouden

De gemeenteraad heeft ingestemd met de bestuursovereenkomst voor knooppunt Hoevelaken. Daarin reserveert de provincie Gelderland 1 miljoen euro voor aanvullende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan. Nijkerk heeft ook 1 miljoen euro toegezegd. Dit is als wens opgenomen in de overeenkomst. Het is dus niet zeker of een aannemer kans ziet een scherm voor dat bedrag te bouwen. De Nijkerkse wethouder Geert Horst heeft de Gelderse gedeputeerde Conny Bieze per brief gevraagd de toezegging van 1 miljoen euro ook gestand te doen als de bouw van een scherm buiten het bestek valt. In dat geval wil Nijkerk het beschikbare geld gebruiken voor alternatieve geluidsmaatregelen om de leefbaarheid van inwoners van Nijkerk, Hoevelaken en Holkerveen te verbeteren. Horst wijst erop dat die leefbaarheid na de reconstructie van het knooppunt sowieso verslechtert.

De Stad Nijkerk 27.06.2013

Lees hier de brief van Horst aan Mevr Bieze

Sucess en falen rond knooppunt

Onafhankelijke rol SHB&L

DeStadNijkerk 5 juni 2013                                                                                                                     Lees verder

Nieuwe situatie aansluiting Hoevelaken (A1)

Rijkswaterstaat past de situatie rond aansluiting Hoevelaken op de A1 aan. Afrit Hoevelaken is vanaf eind mei 2013 niet meer rechtstreeks bereikbaar voor verkeer vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle. Weggebruikers rijden voortaan via afrit Amersfoort (8) op de A28 en de Hogeweg naar Hoevelaken en Nijkerk. Verkeer vanuit de richting A28 Utrecht kan wel gebruik blijven maken van de afrit.

De Hoevelakener 28 mei 2013

Lees verder

Zie een tekening van de nieuwe situatie afsluiting afrit Hoevelaken A1

Gemeenteraad schrijft minister

Laatste beroep op redelijkheid en billijkheid

NIJKERK/HOEVELAKEN – De Nijkerkse gemeenteraad heeft een brief geschreven aan de minister van Infrastructuur, Melanie Schultz van Haegen, met een laatste klemmend beroep om extra geld voor een geluidsscherm beschikbaar te stellen.

door Henk Brinkman

De Nijkerkse gemeenteraad besloot 14 dagen geleden nog niet in te stemmen met de bestuursovereenkomst tussen het Rijk, Utrecht, Gelderland, Amersfoort en Nijkerk over de reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Op initiatief van Jan Duijnhouwer (PRO21) en Boudewijn van der Woerd (VVD) werd de stemming uitgesteld om nader onderzoek te doen naar mogelijke compensatie voor het – in strijd met de oorspronkelijke plannen – verbreden van de A28 op Nijkerks grondgebied. Juridisch lijken daar geen mogelijkheden toe. De gemeenteraad meent dat Nijkerk onevenredig wordt getroffen door de maatregelen. Vooral op het gebied van geluidsoverlast voor Hoevelaken en Holkerveen. De raad constateert dat er ondanks de zeer hoge geluidsbelasting geen wettelijke maatregelen hoeven te komen om de overlast te reduceren op enkele kleine schermen bij individuele woningen na. De raad wijst erop dat er een geluidsplafond is van 70 decibel, maar dat die overlast wordt versterkt door reflectie van het Vathorstscherm en veelal heersende zuidwestenwind. Dat Vathorstscherm zou aanvankelijk worden verplaatst, maar gezien de hoge kosten daarvan is daarvan afgezien.
Ook wijst de raad erop dat Nijkerk 1 miljoen euro wil uittrekken voor de bouw van een scherm. Gehoopt was op een hogere bijdrage van de provincie Gelderland, maar die bleek niet bereid te zijn meer dan 1 miljoen euro uit te trekken. Dat is onvoldoende om een geluidsscherm als eis in de bestuursovereenkomst op te nemen.

22-05-2013 DeStadNijkerk.nl

Lees verder.

Lees hier het brief aan de Minister

Minister: Geen extra geld voor geluidsscherm Hoevelaken

Minister Melanie Schultz van Haegen stelt geen extra geld beschikbaar voor een geluidsscherm langs de A28 bij Hoevelaken. Dat schrijft zij in antwoord op een brief van de gemeenteraad van Nijkerk, die in een brief aan de minister een laatste beroep deed op redelijkheid en billijkheid.

DeStadNijkerk.nl 27.05.2013

Lees verder

Lees hier de antwoord van de Mnister

Geluidschermen bij de A28 zijn wettelijk niet nodig. Dan moet de wet maar veranderen, vindt de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar in een brief aan de minister.

Niet alleen knooppunt Hoevelaken moet op de schop, ook de wet SWUNG. Dat schrijft de stichting in een brief aan Minister Schultz van Hagen. De stichting constateert, dat de nieuwe SWUNG regeling diverse tekortkomingen heeft.

 

Lees verder

Lees de brief van de Stichting aan de Minister I & M

Provincie Gelderland dreigt steun voor geluidsscherm in te trekken

De toegezegde één miljoen euro subsidie van de provincie Gelderland voor een geluidsscherm langs rijksweg A28 loopt gevaar.Dat is de boodschap van het college van gedeputeerde staten vanGelderland aan de gemeenteraad van Nijkerk.

De provincie eist in een brief aan de raad min of meer dat deze donderdag 30 mei instemt met het bestuursakkoord over de reconstructie van het knooppunt. Anders wordt de toegezegde miljoen euro anders besteed.

22 mei 2013 De Stentor

Lees verder

Is dit niet chantage?

ChristenUnie stelt vragen over GS-besluit voor bovenwettelijke maatregelen

Arnhem, 15 mei 2013
ChristenUnie stelt vragen over GS-besluit voor bovenwettelijke maatregelen
De fractie van de ChristenUnie in Provinciale Staten is verrast over het besluit van Gedeputeerde Staten om 1,8 miljoen euro extra uit te trekken voor bovenwettelijke geluidsmaatregelen aan woningen rond het project Traverse Dieren. De verrassing concentreert zich op het feit dat het college in de situatie van Knooppunt Hoevelaken juist heel terughoudend is om bovenwettelijke geluidsmaatregelen te financieren. Is hier sprake van meten met twee maten, zo vraagt de ChristenUnie fractie zich af.
Tijdens de vergadering van de provinciale commissie mobiliteit vandaag in het Provinciehuis zal de ChristenUnie deze kwestie in de rondvraag aan de orde stellen. Het kan wat de ChristenUnie betreft niet zo zijn dat we binnen de Provincie Gelderland aan de ene kant terughoudend zijn met het financieren van bovenwettelijke geluidsmaatregelen en Provinciale Staten geadviseerd worden om hierin geen geld uit te geven.. Terwijl aan de andere kant, nog voordat de plannen aan Provinciale Staten aangeboden zijn, het college van Gedeputeerde Staten zelf al forse financiële middelen reserveert voor bovenwettelijke geluidsmaatregelen aan woningen. Op dat punt willen we als ChristenUnie Gelderland graag van het college van gedeputeerde een toelichting.

Lees verder

Geld voor verkeersprojecten

Nijkerk draagt bij aan mobiliteitsfonds

NIJKERK – De gemeente Nijkerk wil meedoen in een nieuw op te zetten Regionaal Mobiliteitsfonds. Samen met gemeenten in de regio Foodvalley als Ede, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Met dat fonds moet worden bijgedragen aan projecten als knooppunt Hoevelaken, knooppunt A1/A30, de Valleilijn en de Rijnbrug.

 

De Stad Nijkerk.nl  7.05.2013

Lees verder

Project Knooppunt Hoevelaken vertraagd

Uitvoering van het Project Knooppunt Hoevelaken is om budgettaire redenen vertraagd en de uitvoering zal nu plaatsvinden tussen 2019 en 2023/24. Desalniettemin gaan de voorbereidingen voor het project gewoon door.

Dit project kent een bijzondere wijze van aanbesteden: De minister heeft het budget voor het project vastgesteld en heeft bepaald dat een eventueel overschot bij de aanbesteding gebruikt mag worden om wensen van de regio (maar ook wensen van Rijkswaterstaat – RWS) te financieren. De aannemer die het beste scoort op alle beoordelingscriteria, waarvan het vervullen van wensen er één is, krijgt de opdracht. Op deze manier wordt de creativiteit van de aannemer om het project slim aan te pakken gestimuleerd. De kans op het vervullen van wensen wordt verhoogd als daarvoor een gedeeltelijke financiering door de regio wordt ingezet.

 

Lees verder

Geen handtekening onder knooppuntovereenkomst

Geen handtekening onder knooppuntovereenkomst
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar riep aan het begin van de raadsvergadering op om de overeenkomst over de reconstructie van knooppunt Hoevelaken niet te ondertekenen.
De raad ploegde daarna de hele situatie rond het knooppunt nog een keer door, met name over de geluidschermen. Na de schorsing bleek men raadsbreed niet bereid nu al een handtekening onder de overeenkomst te zetten.

 

Nijkerk Nieuws.nl 26 april 2013

Lees verder

Compensatie: toverwoord voor realisering van een geluidsscherm.

et compensatie kan het scherm gerealiseerd worden, aldus PROgressief 21 tijdens de vergadering van De Mening op 10april jl.. Daarom zal er opnieuw onderhandeld moeten worden om die compensatie ook werkelijk te realiseren.

 

Lees verder – RegiowebgidsNijkerk.nl

Lees verder – DeStadNijkerk.nl

Nijkerk moet terug aan de onderhandelingstafel met Rijkswaterstaat om alsnog geluidsschermen af te dwingen langs rijksweg A28 als onderdeel van de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken.Dat vindt de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar.

Lees verder

Lees hier het volledig persbericht van de Stichting

Afslagen rijksweg A1 Hoevelaken blijven in toekomst allemaal open

 

Alle afslagen op rijksweg A1 van een naar Hoevelaken blijven in de toekomst geopend. Ook vanuit de richting Amsterdam en Zwolle.

Deze gaat in de komende jaren alleen tijdelijk dicht in verband met de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken.Nijkerks wethouder Geert Horst is bijzonder blij met dit besluit dat dinsdag aan het eind van de middag bekend werd. Hiermee is één van de twee belangrijkste eisen van Nijkerk ingewilligd, het bereikbaar houden van Hoevelaken. Hij hoopt dat de tijdelijke afsluiting maximaal zes jaar in beslag neemt.

 

De Stentor 2 april 2013

Lees verder

Afrit A1 Hoevelaken: Eerst dicht daarna weer open.
Geplaatst op 02 april 2013
Een betere doorstroming van het verkeer, het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid en een
goede inpassing in het landschap. Dit zijn eisen die bovenaan de lijst van Rijk en regio staan bij het
aanpakken van knooppunt Hoevelaken. Alle eisen en wensen waar de besturen het over eens zijn geworden
staan nu in een bestuursovereenkomst die ze voorleggen aan hun gemeenteraden en provinciale staten. Een
van de specifieke eisen van de regio is dat de aansluiting Hoevelaken op de A1 vanuit en naar Amsterdam
open blijft.

De Hoevelakaner 2 april 2013

Lees verder

SHB&L: ‘Blij en teleurgesteld’

11-04-2013

‘Geluidsscherm compensatie grondverlies’

HOEVELAKEN/NIJKERK – ‘Blij, maar ook teleurgesteld’. Dat is kortweg de reactie van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar op de definitieve versie van de bestuursovereenkomst (BOK2) over knooppunt Hoevelaken. De stichting is blij met het openhouden van de afritten bij Hoevelaken, maar teleurgesteld over het ontbreken van geld voor een geluidsscherm langs de A28. De Stichting ziet daar echter wel mogelijkheden voor.

DeStadNijkerk.nl

Lees verder

Petitie Hoevelaken voor leden Tweede Kamer

Bestuursleden van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar reizen dinsdag 2 april af naar Den Haag.
Daar wordt aan de commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer een petitie overhandigd waarin een
smeekbede is opgenomen voor plaatsing van geluidsschermen langs rijksweg A28.In de petitie wordt er op gewezen dat veel inwoners van Hoevelaken en Holkerveen bij verbreding van rijksweg A28 te maken krijgen met grote geluidsoverlast.

Swung 1

 

En dat als gevolg van grote gebreken in de nieuwe wet geluidshinder die luistert naar de naam Swung 1.
In de toelichting bij de wet wordt aangegeven dat het beleid erop is gericht de geluidsniveaus langs de
snelwegen te reduceren.
Maar de werkelijkheid is anders. De wet biedt het Rijk de mogelijkheid bestaande overschrijdingen van
het geluidsniveau als het ware te legaliseren en daar nog een schepje bovenop te doen.
In het geval van Nijkerk betekent dit dat de bestaande geluidsoverlast nog eens met anderhalve decibel
mag toenemen, zonder dat Rijkswaterstaat maatregelen hoeft te nemen.

21 maart 2013 De Stentor

Lees verder

Voorstel voor wijziging van de wet geluidhinder (SWUNG 1)

SHB&L heeft op 2 april 2013 niet alleen een petitie aangeboden aan de Vaste Commissie I & M van de Tweede Ka

mer maar ook voorstellen aangegeven van hoe

de wet geluidhinder (SWUNG 1) effectief en kosten neutraal zou kunnen worden gewijzigd.

Lees hier de voorstellen voor wijzigingen van de wet

 

Lees hier het persbericht

 

Zie hier de video van de petitie aanbieding

 

Klik hier voor voorbeelden van huizen die geen bescherming krijgen aan de oostkant van de A28 in Holkerveen na de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken en de A28

Petitie aanbieding aan Vaste Commissie I & M van de Tweede Kamer.

SHB&L zal op 2 april 2013, namens de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen, aan de Vaste Commissie I & M van de Tweede Kamer een petitie aanbieden.

De petitie betreft:

De uitvoering van de Wet Milieubeheer Hoofdstuk 11 Geluidsoverlast (SWUNG1) en onze ervaring over hoe deze wordt toegepast in de Planstudie Knooppunt Hoevelaken.

We willen graag bereiken dat de wet gewijzigd wordt zodat:

  • de wet voldoet aan de doelstelling zoals beschreven in de Memorie van Toelichting op SWUNG 1;
  • de ongelijkheid in geluidsoverlast die ontstaan is in het verleden en welke nog verergerd wordt door de huidige formuleringen in de wet wordt gecorrigeerd;
  • het begrip ‘ondoelmatigheid’ zoals beschreven in de wet opnieuw wordt geformuleerd zodat daaruit geen ongelijke situaties ontstaan;
  • de zeer ongezonde leefomgeving die wordt veroorzaakt door de te grote geluidsoverlast reëel wordt bestreden.

 

Lees hier de petitie

PROgressief 21 wil uiterste poging om scherm te realiseren

ROgressief 21 wil op 28 maart a.s. in Het Besluit een discussie over het toch kunnen realiseren van een geluidscherm langs de A28 aan de Nijkerkse kant.
De uitkomst van het overleg in de commissie MIE van Provinciale Staten van Gelderland was voor de mensen vanuit onze gemeente daar aanwezig zeer ontnuchterend. De conclusie moet zijn dat als we op deze manier doorgaan er nooit een scherm zal komen.

12 maart 2013

Lees verder

Jan Duijnhouwer:’Waar een wil is, is een weg’

Inspraakreactie namens de raad van Nijkerk bij de Provinciale Staten

Voorzitter, Mevrouw Bieze, leden van de commissie, andere aanwezigen.

Wederom sta ik hier namens de raad van Nijkerk. De situatie rondom de reconstructie van knooppunt Hoevelaken is bekend. De mensen in Hoevelaken en omgeving vragen dringend uw steun. Broodnodig om het wonen daar leefbaar te houden.

Op de inhoud ga ik niet meer in. De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft u van alle relevante informatie voorzien en doet dat nog steeds. Een geweldige klus, waar wij als raad van Nijkerk dankbaar voor zijn. Wel ga ik in op een aantal zaken die de procesgang aangaan. Het verbaast ons, als we contact hebben over knooppunt Hoevelaken, hoe er soms over het proces om te komen tot BOK2 en wat er daarna nog zou kunnen, gedacht wordt.

Lees verder

A28 Lobby gaat onverminderd door

Gepubliceerd: 13 mrt 2013 19:30 Laatste update: 13 mrt 2013 19:30 Nieuws

HOEVELAKEN – De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar laat het er net als PROgressief’21 niet bij zitten. De Stichting richt haar pijlen op de Vaste Commissie van Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer.

Die vergadert 3 april over “Leefomgeving”. In november ontving die commissie al een brief van de SHBL
Een dezer dagen stuurde de SHBL een tweede brief naar de Tweede Kamercommissie met een samenvatting van de problematiek van knooppunt Hoevelaken en de ongelijkheid van behandeling van geluidsoverlast en de gevolgen daarvan.
Daarnaast roept Stichting de Nijkerkse politici op te blijven lobbyen: “Wij zullen het zeer op prijs stellen als u uw fractie genoten in de Tweede Kamer en ook in de Commissie I en M willen aandringen om de brief van de Stichting serieus te nemen en te bespreken.”

 

Hoop op geluidsscherm dooft

De hoop op een geluidsscherm langs de A1 en de A28 bij Hoevelaken en Holkerveen dooft. Dat bleek in de vergadering van Provinciale Staten van Gelderland in Arnhem. De Staten willen niet verder gaan dan een bijdrage van 1 miljoen euro, naast de 5 miljoen euro die al op tafel zijn gelegd voor de bereikbaarheid en de 1,25 miljoen voor aanpassingen aan het viaduct bij de Stoutenburgerlaan.

Het college van Gedeputeerde Staten hodt vast aan een bedrag van 1 miljoen euro. Met deze 1 miljoen is, aldus PS, een plek aan de onderhandelingstafel over de leefbaarheid verzekerd. En daarmee kan ‘getriggerd worden’ op het realiseren van geluidswerende schermen.

 

DeStadNijkerk.nl 13 03 2013

Lees verder

Deur op een kier voor geluidsscherm Hoevelaken

Gelderse Staten willen wel onderhandelen
NIJKERK/ARNHEM – De provincie Gelderland moet blijven meepraten over de mogelijke bouw van een geluidsscherm bij Hoevelaken. Gedeputeerde Conny Bieze kreeg deze opdracht mee van de commissieleden Mobiliteit in de vergadering van woensdag 6 februari. Om mee te kunnen praten en onderhandelen krijgt ze de beschikking over 1 miljoen euro.

 

DeStadNijkerk.nl 07.02.2013

Lees verder

Kees van Baak: niets doen is geen optie

NIJKERK – Vanmorgen liet de Statenfractie van het CDA zich informeren door Recreatiepark Overboseigenaar Schreuder over de situatie van zijn park ten opzichte van de A28.

Nijkerknieuws.nl 31 jan. 2013

Zie hier de video

Waar een wil is, is een weg met geluidsschermen

ARNHEM – Een delegatie van PROgressief21 vond in Arhem veel begrip bij de fracties van de PvdA en GroenLinks. De vraag blijft achter, waar het geld voor de geluidsschermen vandaan moet komen.

Vandaag was een delegatie van PROgressief 21 (Nadya Aboyaakoub-Akkouh, Eghard Kouwenhoven en Jan Duijnhouwer) in Arnhem om over knooppunt Hoevelaken te spreken met de fractie van de PvdA en de woordvoeder van GroenLinks. De Nijkerkse politici hebben de problematiek uitgebreid kunnen toelichten. Ze hebben er ook op gewezen, dat als de Provincie niet met geld over de brug komt, er geen schermen zullen komen.

Nijkerknieuws.nl 30 jan. 2013

Lees verder

‘Het gaat wel om 10.000 inwoners van Gelderland’

Geert Horst is uitermate teleurgesteld over de houding van het Gelderse college van Gedeputeerde Staten. ,,Wij hebben zelf onderzoek laten doen en kiezen voor een aaneengesloten scherm langs de A28 tot aan de afslag Corlaer. Dat biedt de beste bescherming tegen de minste kosten. Zo’n scherm kost 6 miljoen euro. Wij willen daar 1 miljoen aan bijdragen op voorwaarde dat anderen – in dit geval de provincie Gelderland-daaraan meebetalen. Maar gedeputeerde Conny Bieze heeft mij laten weten daar geen geld voor te willen uittrekken. De kosten zijn relatief te hoog voor het geboden rendement. Zij denkt dat het om 61 woningen gaat, maar het gaat gewoon om heel Hoevelaken. Dus
pakweg 10.000 inwoners van Gelderland. Zij heeft wel toegezegd loyaal te zullen meewerken als Provinciale Staten wel geld voor een geluidsscherm willen uittrekken.”
Geert Horst, maar ook leden van de Nijkerkse gemeenteraad zijn bezig met een stevige
lobby om de besluitvorming in de provincie te beïnvloeden.

De Stad Nijkerk.nl 30 jan. 2013

Lees verder

“Als ik kan blijven leven met die lucht”

NIJKERK – In het Politiek Café (van omroepN) van afgelopen vrijdag is uitvoerig gepraat over de situatie met de geluidsschermen langs de A28.

 

Motie van SGP

In deel 1 maakt Hans Boer van de Combinatie bekend, dat zijn partij in de Provincie (de SGP) met een motie zal komen om toch geld beschikbaar te stellen.

CDA komt kijken

In deel 2 blijkt, dat de Statenfractie van het CDA woensdag poolshoogte komt nemen. De Nijkerker Kees van Baak zit in die fractie.

Ongewisheid over afrit A1

In deel 3 wordt nog even gepraat over het afsluiten van de afrit op de A1 en Mevrouw Van Putten (zij woont langs de A28) besluit met te zeggen: ” Ik zal moeten blijven zitten tot het einde der dagen, als ik kan blijven leven met die lucht.”

 

 

Nijkerknieuws,nl 25 jan. 2013

Zie de video

Geen uitsluitsel uitstel knooppunt Hoevelaken

HOEVELAKEN/NIJKERK – In diverse media circuleren berichten dat de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken op de lange baan zou worden geschoven als gevolg van bezuinigingstaakstellingen van het kabinet. Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur wil deze berichten niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. Verwezen wordt naar een brief van het ministerie aan de Tweede Kamer van 4 december vorig jaar, dat er gesproken wordt met regionale overheden over allerlei mogelijke bezuinigingen. Volgens de woordvoerder heeft het eerste overleg onlangs plaatsgevonden. Daarbij zouden individuele projecten aan de orde kunnen zijn geweest, maar het ministerie wil nog geen uitspraken doen over de verschillende projecten. In het overleg werd een eerste voorstel besproken. Over 14 dagen volgt een nieuw overleg met de regio’s. Het ministerie wil in maart een voorstel naar de kamer sturen waarin de taakstelling in de programmering van het infrastructuurfonds is ingevuld. Dat voorstel zou dan moeten zijn afgestemd met de regio’s.

De StadNijkerk.nl 25 januari 2013

Provincie Gelderland, meet niet met twee maten

HOEVELAKEN – Het aanleggen van een scherm van 5km langs de A28 met een bijdrage van €5 miljoen van de Provincie Gelderland zal meer mensen beschermen met minder kosten dan het beschermen van mensen langs provinciale wegen bij het uitvoeren van het Gelderse actieplan 2008-2012.

Dat is de conclusie, die de stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar trekt in een lange brief aan alle leden van Provinciale Staten Gelderland en de gemeenteraad Nijkerk

De stichting in haar brief:” De inwoners worden ziek van het lawaai ongeacht of het komt van een Provinciale weg of van een Rijksweg. De ziektekosten, als gevolg van deze hoge geluidsbelasting zullen vele malen hoger uitvallen dan de kosten van het eenmalig aanleggen van een geluidsscherm.

Hieronder vindt u de complete brief.

 

Nijkerk.nieuws.nl 25 jan. 2013

 

130125 Verontwoordelijkheid en meten met twee maten.pdf

Voor 6 euro een geluidscherm van 6 kilometer

NIJKERK –  Als alle Nijkerkers bereid zijn per jaar 6 euro meer aan belasting te betalen, dan kan de gemeente zelf de geluidsschermen langs de A28 betalen.

Geen geld van de provincie

Geluidsschermen vanaf het knooppunt tot aan de afslag Nijkerk-Zuid kosten rond de zes miljoen. Gedeputeerde Bieze is niet van plan daar 5 miljoen aan bij te dragen. Dus komen die schermen er niet. Dat lijkt vandaag de situatie, maar de race is nog niet gelopen.

 

240.000 euro rente per jaar

De gemeente zou ze zelf kunnen betalen en daar een lening voor afsluiten. 6 miljoen lenen betekent volgens wethouder de Graaf 240.000 euro rentelasten. Nijkerk heeft 40.000 inwoners, dus als alle inwoners 6 euro per jaar meer belasting betalen, kunnen de schermen gebouwd worden.

 

Nijkerk.nieuw.nl  25 januari 2013

‘Onbegrijpelijk. Teleurstellend, jammerlijk’

Eensgezinde reactie op provinciebesluit geluidsscherm

NIJKERK – De reacties op het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland om geen geld beschikbaar te stellen voor een geluidsscherm in Hoevelaken waren eensgezind. ,,Teleurstellend.” ,,Onbegrijpelijk.” ,,Jammerlijk.”

Ook constateren Nijkerkse politici dat er nog veel werk aan de winkel is. Want het is weliswaar een besluit van Gedeputeerde Staten, maar de Provinciale Staten moeten zich nog over dat standpunt van het provinciebestuur buigen en uitspreken. Dat gebeurt in een vergadering op 6 februari.
Rob Wesselingh van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar noemt het cruciaal. ,,Ook de bijdrage van Nijkerk komt op de tocht te staan, want de gemeenteraad had de voorwaarde gesteld dat ook anderen zouden moeten bijdragen aan het geluidsscherm.” Hij bestrijdt de opvatting van GS dat het maar om 61 woningen gaat. ,,Volgens geluidsmodellen zou Hoevelaken geen overmatige last hebben van het scherm bij Vathorst. Dat is wel het geval. Ook dat is cruciaal.” Uiteraard ziet Wesselingh nog veel werk in het verschiet. Om de provinciale bestuurders te overtuigen een ander besluit te nemen op 6 februari.

De Stad Nijkerk door Henk Brinkman 23 januari 2013

Lees verder

Geen Gelders geld voor geluidsscherm Hoevelaken

HOEVELAKEN/ARNHEM – Het Gelderse provinciebestuur wil geen geld beschikbaar stellen als bijdrage voor een geluidsscherm bij Hoevelaken om de hoge geluidsbelasting terug te dringen.

Dat heeft gedeputeerde Conny Bieze aan de Nijkerkse wethouder Geert Horst laten weten. De notitie die het Gelderse college hierover heeft geschreven is nu aan de commissie voor mobiliteit van de Provinciale Staten gestuurd. Die zal de notitie op 6 februari bespreken.
Volgens Horst was het belangrijkste argument van Bieze dat het geld beter op andere locaties kan worden ingezet, waar het doelmatiger wordt besteed dan bij het relatief geringe aantal inwoners van Hoevelaken en Holkerveen.

De Stad Nijkerk 23 januair 2012 door Henk Brinkman

Lees verder

Geluidsschermen langs A28: no way

ARNHEM – Vanmorgen heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten geen geld beschikbaar te stellen voor het geluidsscherm langs de a 28 van het knooppunt Hoevelaken tot aan de af slag Nijkerk-Zuid.

Volgens gedeputeerde Conny Bieze (VVD) is de opbrengst te laag. Er staan te weinig woningen langs de snelweg aan de Nijkerkse kant om de uitgave te kunnen verantwoorden. Het rendement komt uit op 1 ton per woning en dat is te weinig. Gedeputeerde Staten geeft het geld liever elders in Gelderland waar de opbrengst hoger is.

DeStadNijkerk.nl 23 januari 2013

Lees verder

Wethouder Horst: alle hens aan (weg)dek

NIJKERK/HOEVELAKEN – De spanning rond knooppunt Hoevelaken loopt op, want binnenkort worden belangrijke beslissingen genomen. Deze week overlegde wethouder Horst met de fractie van zijn partij (CU) in de Tweede Kamer en vandaag nog de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. Vorige week liet raadslid Duijnhouwer de kan niet onbenut om in de commissie van de Provincie in te spreken. Die gelegenheid werd ook door Gea Smink benut. Haar situatie is dramatisch, zoals in een interview bleek.

Nijkerk.nieuws.nl 16 januari 2013

Lees verder

Schrijnende gevallen langs de A28

 

NIJKERK/HOEVELAKEN – Binnen een paar maanden moeten de dames en heren politici van gemeente en provincie beslissingen nemen met vergaande gevolgen voor de reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Eerst is er de wet: bij nieuwe woningen mag de geluidsbelasting niet meer dan 50 dB zijn, bij oude woningen is dat merkwaardig genoeg 70 dB. Dat si een nogal ingeikkeld verhaal, dat u hier kunt lezen. De eisen, die aan de reconstructie gesteld worden, worden bepaald door Rijkswaterstaat. Die houdt zich strak aan de wet en heeft alvast bewoners vlak langs de A28 bezocht en daar slecht nieuws gebracht. De vier nieuwe banen komen aan de Nijkerkse kant en met het talud erbij ongeveer langs de voordeur. Daar wordt je niet vrolijk van en de bewoners hebben nu hun hoop gevestigd op de lokale en regionale politici. Zij moeten vooral geluidsschermen voor elkaar zien te boksen. Ely Hackmann sprak met de getroffenen.

 

Nijkerk.nieuws.nl  – 2 januari 2013

Lees hier de persberichten over Knooppunt Hoevelaken en de SHB&L van 2012

Lees hier de persberichten over Knoopunt Hoevelaken en de SHB&L van 2011 – 2009