Bezwaar afsluiting A1 Hoevelaken

Nieuwe situatie afrit Hoevelaken (A1)

Afsluiting afrit Hoevelaken (14) vanuit Amsterdam en Zwolle | vanaf maandag 3 juni. Rijkswaterstaat past de situatie rond afrit Hoevelaken op de A1 aan. Afrit Hoevelaken is na het weekend van 31 mei – 2 juni 2013 niet meer rechtstreeks bereikbaar voor verkeer vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle. Zij rijden via A28 afrit Amersfoort (8) en de Hogeweg naar Hoevelaken. Verkeer vanuit de richting A28 Utrecht kan wel rechtstreeks gebruik blijven maken van de afrit.

Lees verder

Beroep met betrekking tot WAB A28 dd 20 november 2011

 

 

WAB A28 afgewezen  5 juli 2013

 

Het bezwaar dat ondermeer de Stichting heeft ingebracht tegen de afsluiting van de A1 Hoevelaken afrit voor verkeer uit de richtingen Amsterdam en Zwolle als onderdeel van het WAB A28 (verbreding van de A28 tot 2×3 banen tussen Utrecht en Knooppunt Hoevelaken) is helaas door de RvS ongegrond verklaard en de situatie die sinds enkele weken bestaat zal dus tot tenminste 2018/2019 voortduren.

Lees hier de uitspraak van RvS

Afrit A1 blijft afgesloten

Vrijdag 4 juli maakte de Raad van State bekend, dat alle beroepen tegen het wegaanpassingsbesluit A28 (WAB A28) zijn verworpen. De stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is erg teleurgesteld.

In een uitvoerig perbericht zet de stichting uiteen, waarom het besluit in haar ogen onjuist is.

NijkerkNieuws.nl 9 juli 2013

Lees hier de persbericht van de SHB&L

De uitspraak van RvS ten aanzien van de gevraagde Voorlopige Voorziening is negatief en mag RWS voortgaan met de aanleg van de “tijdelijke” afsluiting.

 

Lees hier het response van RvS

 

Stichting spreekt in bij de Raad van State op 23 mei 2013 bij zijn aanvraag voor een voorlopige voorziening bij Beroep met betrekking tot WAB A28

Lees verder

 

 

Stichting stuurt een  aanvraag voor een voorlopige voorziening bij Beroep met betrekking tot WAB A28 dd 20 november 2011 (Crisis- en herstelwet)

Lees verder

 

Verslag van hoorzitting op 12 april 2013

 

Hierbij het Beroep  met betrekking tot WAB A28 dd 20 november 2011, ingediend door de Stichting

 

ChristenUnie: afrit Hoevelaken verplaatsen en niet opheffen

DEN HAAG – Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber heeft minister Schultz in Kamervragen (die kunt hieronder in de pdf lezen) gevraagd serieus te kijken naar het voorstel van onder meer de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar om de afrit Hoevelaken niet op te heffen maar te verplaatsen. Dik-Faber: ,,Het lijkt er op dat de verkeersveiligheid kan worden gegarandeerd door bij de uitbreiding van het knooppunt de afrit te verplaatsen naar het oosten. Zo hoeft deze voor de regio belangrijke afrit niet gesloten te worden en wordt voorkomen dat veel mensen moeten omrijden.”

Lees verder

Lees hier de vragen dat Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber heeft aan minister Schultz in Kamervragen gevraagd

Lees hier het resultaat van de door de Stichting gevoerde acties

Stichting gaat in beroep tegen afsluiting Hoevelaken A1 afrit uit Amsterdam/Zwolle

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar gaat in beroep bij de Raad van State tegen het besluit van de Minister Infrastructuur en Milieu om de Hoevelaken A1 afrit voor verkeer uit de richtingen Amsterdam en Zwolle af te sluiten als onderdeel van het Weg Aanpassing Besluit A28 (WAB A28) waaronder de verbreding van de A28 tussen Utrecht en Amersfoort valt. Opzet van het WAB A28 is om de verkeersdoorstroming op de A28 te verbeteren.

 

Goed alternatief

De Stichting baseert haar besluit tot beroep op het feit dat er volgens Rijkswaterstaat een goed alternatief is dat verkeerstechnisch haast even goed scoort als het huidige voorstel door het oostwaarts verplaatsen van de Hoevelaken afrit, waardoor de afrit voor verkeer uit Amsterdam en Zwolle behouden kan blijven. Volgens de informatie verschaft door Rijkswaterstaat zal een dergelijke verplaatsing ongeveer € 1 miljoen kosten, een haast te verwaarlozen bedrag op de totale kosten van het WAB A28 project van ongeveer € 220 miljoen.

 

Incorrecte informatie

Bovendien blijkt de informatie door RWS verschaft op de informatie avond in Hoevelaken voor inwoners en belangenverenigingen begin december onjuist: Het argument dat deze variant tot vertraging van het project zou leiden omdat het betreffende stuk grond nog zou moeten worden aangekocht blijkt niet te kloppen: Het betreffend gebied is als in bezit van RWS. Een ander argument dat is voorgedragen dat voor deze oplossing ook een aanpassing op de aansluiting op het onderliggend wegennet nodig zal zijn is ook onjuist: De huidige aansluiting bij de Amersfoortsestraat (Hogeweg) kan gewoon behouden blijven!

 

Waarde vermindering

Een verdere argument van de Stichting in het bezwaar is dat er nauwelijks rekening is gehouden met de economische factoren die het afsluiten tot gevolg zullen hebben. Alleen al het afwaarderen van bedrijfspanden in Hoevelaken beloopt naar de inschatting van taxateurs vele miljoenen. En ook de waardedaling van huizen die door taxateurs wordt geschat op tussen de 5-10% van de koopsom met de daaraan gekoppelde vermindering van b.v. onroerend goed belasting is in het geheel niet meegewogen.

 

Daarnaast is ook niet berekend wat de extra kosten zullen zijn voor de langere reistijden die men zal moeten maken. RWS geeft aan dat men inschat dat de extra reistijd via de A28 Hogeweg afrit minder dan 5 minuten zal bedragen. De inschatting van de Stichting is dat het tenminste 10 minuten zal bedragen want het verkeer krijgt naast de langere afstand te maken met 5 kruispunten met verkeerslichten en een druk bereden spoorovergang (Amersfoort/Apeldoorn). En dat terwijl de Hogeweg ook nu al vaak overbelast is! Niet voor niets wordt er gewerkt aan de nieuwe Energieweg die een groot deel van deze problemen zal gaan ondervangen, maar deze zal pas in de loop van 2014, en mogelijk zelf later, in gebruik genomen kunnen worden.

 

Hoevelaken, 7 januari 2013.

 

Voor de redactie:

Voor een verdere toelichting kunt ut terecht bij de Heer Jan Lobeek, T 033 253 8853, M 0650  263 875 E jan.lobeek@xs4all.nl.

Verzoeken aan Tweede Kamer om afslag Hoevelaken open te houden
Brief van gemeente over verbreding A28 en afsluiting afslag Hoevelaken

 

Lees hier het brief

 

Nota van Antwoord A28 Utrecht-Amersfoort Naar aanleiding van zienswijzen op het Ontwerp- Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht-Amersfoort Oktober 2012

Van 18 maart tot en met 28 april 2011 heeft het Ontwerp–Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht–Amersfoort met de aanvragen voor uitvoeringsbesluiten (hierna: Ontwerp- Wegaanpassingsbesluit) op diverse locaties ter inzage gelegen. In het Ontwerp – Wegaanpassingsbesluit staat beschreven welke aanpassingen er aan de A28 tussen Utrecht en Amersfoort gerealiseerd zullen worden, en hoe dit effect heeft op de omgeving. De werkzaamheden op dit traject vinden nog plaats in de periode 2012 en deels 2013. Het Ontwerp–Wegaanpassingsbesluit heeft een toetsprocedure doorlopen overeenkomstig
de Spoedwet wegverbreding en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan bestond in bovengenoemde periode de mogelijkheid op de inhoud van het ontwerp-besluit een zienswijze kenbaar te maken.

Lees hier het volledig document

Ontwerp Wegaanpassingsbesluit (OWAB) A28 Utrecht – Amersfoort

Het verkeer op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort staat regelmatig vast, omdat de weg niet is berekend op zoveel weggebruikers. Deze toenemende drukte is vervelend voor weggebruikers én omwonenden, die te maken hebben met geluidsoverlast en sluipverkeer. Rijkswaterstaat pakt deze problemen aan door de A28 uit te breiden.

 

Als onderdeel van de plannen voor een betere doorstroming van verkeer op de A28 door het verbreden van de wegen er ook wordt voorgesteld om de A1 afrit bij Hoevelaken voor verkeer uit Amsterdam en Zwolle af te sluiten. Dat zou volgens Rijkswaterstaat (RWS) nodig zijn uit veiligheidsoverwegingen en om de doorstroming van verkeer van de A28 Zuid (vanuit richting Utrecht) naar de A1 Oost (richting Apeldoorn) te bevorderen.

 

Wat betekent dit voor Hoevelaken en omgeving?

 • Afrit 14 vanaf de A1 van richting Amsterdam en Zwolle naar Hoevelaken, Vathorst en Hooglanderveen via de Hanze tunnel, Wieken, Vinkenhoef, Terschuur en Nijkerkerveen wordt permanente gesloten en verkeer naar deze bestemmingen moet omrijden, voornamelijk over de Hogeweg.
 • Verkeer voor Hoevelaken zou dan gebruik moeten maken van de A28 Hogeweg afrit en dan via de Hogeweg Hoevelaken moeten bereiken. Dat zal ongetwijfeld tot flinke vertragingen leiden want zowel de Hogeweg als het verkeer op de A28 zuidwaarts zijn notoire stagnatiepunten waar het verkeer naar Hoevelaken dan mee te maken krijgt.
 • Een alternatief voor A1 verkeer uit richting Amsterdam is om de afslag Amersfoort Noord te nemen en dan via de Ringweg Vathorst en de nieuwe Hanzetunnel Hoevelaken te bereiken. Helaas wordt ook deze verbinding met veel stagnatie geconfronteerd. De auto-luwe verkeersopzet van Vathorst genereert nu al aanzienlijke filevorming in Vathorst zelf, en de vele rotondes en  drempels die moeten worden genomen maken dit bepaald geen aantrekkelijke route voor doorgaand verkeer naar Hoevelaken.
 • Een grote deel van het traject van de A28 tot A1 wordt voorzien van geluidsreducerende maatregelen zoals dubbel ZOAB en geluidsschermen, maar er komt geen dubbel ZOAB op de viaduct over de Amersfoortstestraat en geen geluidsschermen bij de A1 bij Hoevelaken, dus een aantal huizen in Hoevelaken zal nog meer last van meer verkeerslawaai krijgen.
 • Het extra verkeer naar Hoevelaken dat van de A28 afslag bij de Hogeweg in Amersfoort gebruik zal maken zal ook voor meer stagnatie op het omliggende wegennet zorgen.
 • Bovendien zullen door het extra verkeer de inwoners van Vathorst en aan de Hogeweg met meer lawaai en luchtvervuiling worden geconfronteerd waarover ik in het OWAB geen enkele onderbouwing kan terugvinden.
 • Het extra verkeer zal ook leiden tot meer onveilige situaties op het onderliggende weggennet.
 • De afsluiting van deze afrit zal waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op de huizenprijzen in Hoevelaken en dat de woning tzt moeilijker verkoopbaar wordt.
 • Het afsluiten van de afrit zal ook een negatieve invloed hebben op het vestigingsklimaat voor ondernemers in Hoevelaken.

De SHB&L is van mening dat het besluit over het eventueel sluiten van de A1 op- en afritten bij Hoevelaken niet als onderdeel van deze tijdelijke voorziening moet worden gemaakt, maar als onderdeel van de permanente oplossingen voor het Knooppunt Hoevelaken zelf waarover in de nabije toekomst wordt besloten.

 

SHB&L is van mening dat het kan anders, namelijk:

 • Handhaaf de huidige situatie op het Klaverblad Hoevelaken ten aanzien van verkeer van A28 Noord naar A1 Oost omdat er geen noodzaak is aangetoond tot wijziging.
 • Laat verkeer op de verbindingsboog van A28 vanuit Utrecht naar de A1 richting Apeldoorn tot één baan laten samenvoegen (weven) zoals op vele plaatsen in Nederland plaatsvindt. Ook voor de noodzaak van een tweebaans verbinding op dit moment vind ik geen duidelijke onderbouwing.

 

U kunt het project brochure hier lezen en het volledig Ontwerp Wegaanpassingsbesluit (OWAB) A28 Utrecht – Amersfoort hier lezen.  (Toegevoegd op 5 april 2011)

 

Alle informatie is te downloaden via:

Stand van zaken project “Onderhoud en verbreding A28 Utrecht – Amersfoort 22 december 2011


Definitieve bekendmaking van Ontwerp Aanpassing  inzage periode OWAB A28 Utrecht – Amersfoort 10 maart 2011

Lees hier het pers bericht van SHB&L

 

Zienswijzen ingediend over OWAB A28 Utrecht – Amersfoort

Zienswijze ingediend door Gemeente Nijkerk

 • Alle fracties in de Nijkerkse gemeenteraad dienen een zienswijze in over het voorgenomen besluit van de minister van Verkeer om de afritten bij Hoevelaken op de A1/A28 af te sluiten De Stad Nijkerk. 30 april 2011 
 • De raad het over een belangrijk onderwerp voor 100 procent met elkaar eens is. Over de geplande afsluiting van de afslagen bij Hoevelaken op de A1 wel. Daarom plaatsen we de brief, die de raad gisteren naar Den Haag heeft gestuurd helemaal. Gaat u er maar even voor zitten.

Zienswijze ingediend door Gemeente Amersfoort

 

 

Zienswijze ingediend door Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

 

 

Veel bedrijven en particulieren in Amersfoort en Nijkerk (Hoevelaken) hebben ook zienswijzen ingediend tegen het afsluiten van afrit 14 op de A1 Hoevelaken

 

 • KvK: Houd bedrijventerreinen rond Hoevelaken bereikbaar donderdag 5 mei 2011Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland voorziet grote problemen als de aangekondigde afsluiting van afrit Hoevelaken in het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit van minister Schultz doorgaat. “Afsluiting heeft verregaande gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio, het vestigingsklimaat en de leefbaarheid”, zegt de KvK in een reactie aan Minster Schultz op haar plannen. Lees verder

 

 • Werkgevers pleiten voor behoud afrit Hoevelakevrijdag 29 april 2011
  AMERSFOORT/REGIO – Een van de verkeersmaatregelen die minister Schultz voorstelt in het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit voor het project A28 is het afsluiten van de afrit Hoevelaken. Werkgeversverenigingen VNO-NCW Midden en MKB-Midden hebben in een reactie aan de minister laten weten het niet eens te zijn met dit voorstel. Door afsluiting van de afrit is het bestemmingsverkeer afhankelijk van het toch al overvolle onderliggende wegennet.