Plannen Amersfoort voor windturbines en zonnepanelen

 

Persbericht  Sterke bundeling krachten tegen windturbines en zonneweiden

 

De Vereniging Vrij Polderland, Stichting Behoud De Eemvallei, de vereniging Vrienden van Nationaal Landschap Arkemheen Eemland en vereniging Dorpsbelangen Hoogland bundelen hun krachten tegen de komst van windturbines en Zonneweiden in Eemland (Eemvallei)

 

Amersfoort wil een plan voor drie torenhoge windturbines (150m hoog) op het terrein van de Rioolwaterzuivering Amersfoort toestaan. Deze locatie grenst direct aan de Eem die tot het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN) behoort. Dat is een beschermde en onmisbare natuurader die past in het grote Europese Natuurnetwerk. Deze kernkwaliteit is nota bene voor Eemland (Eemvallei) door de provincie Utrecht zelfs verankerd in de ‘Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen’. De plaatsing van windturbines is ook in strijd met vigerende provinciale wet- en regelgeving.

 

De 150m hoge windturbines horen niet in Eemland te komen omdat ze daarmee het extreem open gebied met deze kernkwaliteit ernstig zullen aantasten. Ook zal de landschappelijke beleving ernstig worden verstoord.Tevens zullen honderdduizenden (weide)vogels in de windturbine-gehaktmolens verdwijnen. De locatie van de windturbines is aan het eind van de natuurlijke noord-zuid gerichte ‘trechter’ waardoor de beschermde vogels hun dood tegemoet vliegen. Vlakbij de planlocatie ligt het rustige en stille landgoed Coelhorst waar ’s nachts een populatie van zo’n dertig reeën verblijven. Deze zullen zeker worden verdreven door de windturbines.

 

Het grote zonneweide-project aan de Oude Lodijk te Hoogland-West/ gemeente Amersfoort achten wij ontoelaatbaar. Het heeft de bestemming ‘Agrarisch met waarden en maakt onderdeel uit van het slagenlandschap. Door plaatsing van naar schatting zo’n 20.000 zonnepanelen zal er sprake zijn van een zeer ernstige landschapsvervuiling en verrommeling in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Zelfs het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied West zal voor deze planlocatie moeten worden veranderd. Het zal geen agrarische bestemming met Waarden meer hebben maar een  bedrijfsbestemming. Daarmee zal dit groene deel van de planlocatie voorgoed uit het waardevolle en ondeelbare Eemland worden weggenomen.

Lees verder

 

SHB&L stuurt brief aan gemeente Amersfoort over bezwaar tegen zonnepanelen en windturbines in de nabijheid van Hoevelaken – 2 oktober 2010

Lees hier de brief