Nieuws 2018 -2019

NIEUWS 2018 – 2019

Nieuwsbrief van RWS 9 december 2019

pionnen

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen in het project A28/A1: knooppunt Hoevelaken. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken en ontwikkelingen van het project. Mocht dit inmiddels niet meer van toepassing zijn, dan kunt u zich via de link ‘abonneren’ onderaan deze nieuwsbrief afmelden. Zie voor meer informatie over het project: www.rws.nl/knooppunthoevelaken.

Voor nu wenst het projectteam knooppunt Hoevelaken u hele fijne feestdagen!

  • Stand van zaken project
  • De stikstof opgave, hoe staat het ermee?
  • Uitgelicht: Archeologie, wat betekent dit voor het project?
  • Aangrenzend project: nieuw geluidscherm langs de A28

Lees verder

Welk effect hebben 800 nieuwe woningen Hoevelaken op het verkeer?

Stad Nijkerk 27 november 2019

Raadslid Wim van Veelen (PRO21) wil weten welke invloed de geplande woningbouw in Hoevelaken heeft op het verkeer in deze plaats. Voor hem reden schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

In de komende tien jaar worden rond de achthonderd nieuwe woningen gebouwd in Hoevelaken. Daarnaast loopt de vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken aanzienlijke vertraging op. Het jaar 2025 wordt in ieder geval niet gehaald. Ook plannen voor verbetering van de aansluiting A1/A30 zijn niet concreet of gepland.

Lees verder

Maatregelen geven ruimte voor snelwegprojecten

Door maatregelen die het kabinet neemt om de stikstofuitstoot te verminderen, kunnen zeven grote infrastructurele projecten alsnog doorgaan. Diverse projecten op snelwegen dreigden te stranden, omdat er stikstofuitstoot mee gemoeid is. Nu de totale uitstoot wordt verminderd door onder meer de maximumsnelheid te verlagen, ziet het kabinet ruimte voor de volgende projecten.

Ring Utrecht (A27/A12): hier komen onder meer extra rijstroken

Knooppunt Hoevelaken (A28/A1): Rijkswaterstaat pak het knooppunt zelf aan en gaat ook wegen verbreden die erop uitkomen: tussen Bunschoten en Barneveld en tussen Nijkerk en Leusden.

Dagblad van het Noorden 13 november 2019 Lees verder

 

Knooppunt moet door

Weglopen is geen oplossing

Cobouw 5 september 2019

De gww-sector kwakkelt. Op infraprojecten wordt geen dubbeltje winst gemaakt. Nog steeds niet.  De risico’s zijn te groot en de marges te laag. De Zuidasdok, de Twentekanalen, knooppunt Hoevelaken en de ViA15 zijn het gevolg. Daar komt nu stikstof bovenop als nieuw extra risico.

Geen zelfreflectie

Het antwoord van de bouwers is een terugtrekkende beweging: risicovolle projecten mijden of weglopen. Het is geen oplossing, waarschuwt Hans Moll, oud-directeur van Strukton. Hij voorspelt het einde van BAM, VolkerWessels, Strukton, Heijmans en alle andere traditionele wegenbouwers als de sector zo blijft doormodderen. De markt moet zelf in beweging komen, maar de bouwdirecteuren wijzen vooral naar Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers en wachten af.

Lees verder

Investeringen nodig op de Veluwe aan rijksweg A28′

De Stad Nijkerk 31 augustus 2019

De toenemende behoefte aan mobiliteit en infrastructuur maken dat in de toekomst investeringen nodig zijn op de Veluwe aan rijksweg A28. Dat geeft negatieve gevolgen voor klimaat en omgeving zo blijkt uit een uitgebreid onderzoek naar de huidige knelpunten op deze weg.

Volgens de onderzoekers is het voor de weggebruiker de vraag of het afleggen van steeds langere afstanden op termijn zaligmakend is. De opstelling daarvan bepaalt, zo wordt aangegeven, in belangrijke mate hoe de aanpak van de A28 er in de toekomst moet uitzien. De weg wordt gezien als de levensader voor het gebied.

Lees verder

Gastransportleiding bij knooppunt Hoevelaken (A28/A1) succesvol verlegd

Rijkswaterstaat persbericht 30 augustus 2019

Ter voorbereiding op de aanpak van knooppunt Hoevelaken (snelweg A28/snelweg A1) heeft de Gasunie een gastransportleiding (hoofdgasleiding) in de buurt van het knooppunt verlegd. De leiding lag bij de verbreding van de A1 in de weg.

Lees verder

Regio maant minister tot spoed met knooppunt

Amersfoortse dagblad 19 juli 2019

Regio maant minister tot actie

Buijtelaar beduchter voor stikstofbeleid

Amersfoortse dagblad 19 juli 2019

Buijtelaar beduchter voor stikstofbeleid

 

Persbericht – SHB&L stuurt brief aan Minister I en M over de te verwachten verdere vertraging bij de uitvoering van het project Knooppunt Hoevelaken. – juli 2019

De recente berichtgeving over de ontbinding van de aannemingsovereenkomst van het project Knooppunt Hoevelaken heeft in Hoevelaken en de omliggende gemeentes voor toenemende bezorgdheid geleid voor de daardoor te verwachten verdere vertraging bij de uitvoering van het project.

Aanzet voor het project was al in 2007 en het oorspronkelijke plan voorzag in een afronding van het Tracé Besluit (TB) in 2012 waarna werkzaamheden zouden kunnen aanvangen. Toen al stond het Knooppunt Hoevelaken in de top drie van de landelijke lijst van knelpunten!

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is al sinds 2008 actief betrokken bij alle ontwikkelingen rond het Knooppunt en zet zich in om de bereikbaarheid van Hoevelaken (gemeente Nijkerk) te behouden en de milieuoverlast zoveel mogelijk te beperken.

In een brief aan de Minister Infrastructuur en Waterstaat van 17 juli dringt de Stichting erop aan dat er maatregelen worden getroffen om de vertraging door het ontbinden van het contract zoveel mogelijk te beperken. Zij doet daarin ook een aantal voorstellen en suggesties die kunnen bijdrage aan snellere aanpak, aangezien alle concepttekeningen en een redelijk gedetailleerde uitvoeringsplanning al gereed zijn. Bovendien kan het invoeren van een (liefst tijdelijke) snelheidsbeperking een oplossing bieden voor de nieuwe Europese wetgeving ten aanzien van extra stikstofdepositie die anders tot een verdere vertraging van het project kan leiden.

Lees hier het brief van SHB&L aan de Minister I en W

Lees hier het antwoord van de Minister I en W

Nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over Knooppunt Hoevelaken A28 /A1  18 juli 2019

In deze nieuwsbrief geeft Rijkswaterstaat toelichting op:

    • Ontwikkelingen in het project Knooppunt Hoevelaken
    • Voorbereidende werkzaamheden
    • Programma Aanpak Stikstof (PAS)
    • Uitgelicht: Natuur- en boscompensatie, wat is dat precies?

Tweede Kamer: Snel verder met knooppunten Hoevelaken en Barneveld

De Gelderlander 25 juni 2019

De Tweede Kamer wil dat er snel een oplossing komt voor de fileknelpunten bij Hoevelaken (A1/A28) en Barneveld (A1/A30).

Een grote meerderheid van de Kamer stemde vanmiddag voor een motie van het CDA en de VVD waarin minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen (VVD) om een voortvarende aanpak wordt gevraagd.

Onder meer verlangt de Kamer dat de minister spoedig laat weten hoe de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken opnieuw wordt aanbesteed en wat de planning van de uitvoering wordt. In april trok Van Nieuwenhoven de stekker uit de bestaande samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de wegenbouwers BAM en Van Oord, omdat het risico op verliezen te groot is.

“Ik zal er alles aan doen om vertragin­gen zoveel mogelijk te voorkomen”

Cora van Nieuwenhuizen , Minister van Infrastructuur (VVD)

Lees verder

Grond voor natuurcompensatie i.v.m. Knooppunt Hoevelaken

Nijkerk Nieuws.nl 27 mei 2019

De eigenaar van een perceel aan de Nijkerkerstraat stelt zijn gronden beschikbaar voor versterking van het Hoevelakense Bos. In ruil daarvoor mag hij een extra woning bouwen.

Lees verder

Aanbesteding vernieuwing knp Hoevelaken mislukt – Contract ontbonden – vertraging? April 2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft een contract met aannemers BAM en Van Oord voor de vernieuwing van knooppunt Hoevelaken ontbonden. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. De partijen konden het niet eens worden over de financiële risico’s van het project, dat begroot is op 774 miljoen euro.

De uitvoerders maakten berekeningen die „veel hoger” uitkwamen dan de prognoses van Rijkswaterstaat. De minister zocht nog naar oplossingen, maar kwam naar eigen zeggen niet uit met de partijen.

Volgens de minister gaan de werkzaamheden nog steeds in 2021 van start. Welke bedrijven het project aan het knooppunt van de A1 en de A28 bij Amersfoort gaan uitvoeren is nog niet bekend. Volgend jaar komt er een nieuwe aanbesteding.

Er waren vele persberichten over de mislukking van de aanbesteding van Knooppunt Hoevelaken. Lees diverse artikelen hier:

SHB&L dient 13 zienswijzen in op OTB van Knooppunt Hoevelaken project  (12 november 2018)

De zienswijzen zijn hier te lezen en gaan over:

 

1

De voorziene fietsroute Hoevelaken/Amersfoort, langs de Amersfoortsestraatweg nabij koffieshop/ drugscafé (Het Klavertje) en Restaurant Tirol moeten zodanig aangepast worden dat:

2Verdere uitwerking van plannen voor viaduct Stoutenburglaan en noodzakelijke aanpassingen bij Station Hoevelaken (o.a. KW 520 en 530) dient in het TB te zijn opgenomen

 

3Grenzen van landgoed Hoevelaken worden niet correct aangegeven

 

4In het OTB wordt niet aangegeven dat Het Hoevelakense Bos, een Rijksmonument en Landgoed  versterkt moeten worden en wordt eveneens niet aangegeven dat dit landgoed belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft.
5Het gebied ten westen van het Hoevelakense Bos en ten oosten van Nijkerkerstraat moet aangeduid worden als groene buffer zone Amersfoort/Nijkerk.

 

6De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar behoud zich het recht voor om nader te reageren op de natuurcompensatie op het moment dat deze volledig bekend wordt gemaakt.

 

7Bomen niet planten bij het kruispunt Nijkerkerstraat en Westerdorpstraat

 

8Het behoud en/of herstellen en uitbreiden van de wandelroute nabij de snelweg A1 ter plaatse van de bedrijventerreinen Overhorst en Horstbeek in Hoevelaken moet een vaststaand onderdeel zijn van het project. Het wordt ook aanbevolen om de wandelroute en zo mogelijk ook een fietsroute aan te sluiten op het natuurgebied Bloeidaal en de Schammer door een voetpad, (en mogelijk ook een fietspad) te creëren naast de fauna passage langs de Hoevelakense Beek en onder de A1.

 

9Versterken van de groene buffer tussen de Schammer en landgoed Hoevelaken, in het kader van de natuurcompensatie

 

10Geluidsbelasting van huizen achter het bovenwettelijke scherm ten oosten van de A28N dienen (ook) berekend en bekend gemaakt te worden.

 

11Niet opnemen in het geluidsregister van dubbel zoab op de A28 Noord

 

12Zonnepanelen plaatsen op geluidsschermen, taluds en in de kom van het knooppunt

 

13Herontwikkeling kruispunt Westerdorpstraat/Nijkerkerstraat en deel Westerdorpstraat in Hoevelaken

 

Gemeente heeft ook zienswijzen over knooppunt ingediend

Niet alleen de stichting “Hoevelaken bereikbaar en Leefbaar” heeft zienswijzen over knooppunt Hoevelaken ingediend. De gemeente is niet achter gebleven.

Nijkerk.nieuws.nl door Ely Hackman 19.11.2018

Zonnepanelen knooppunt Hoevelaken te gecompliceerd

Volgens wethouder Hans Buijtelaar (verkeer, VVD) is het nu te gecompliceerd om over opwekking van zonne-energie bij knooppunt Hoevelaken na te denken.

Nijkerk.nieuws.nl 12 november 2018

Inspraak knooppunt Hoevelaken vanaf vandaag (4 oktober 2018)

Nijkerknieuws.nl 4 oktober 2018

De aanpak van knooppunt Hoevelaken ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage.

Het hele plan staat in 5000 pagina’s beschreven, opgeslagen in 15 mappen. Ondoenlijk voor de gewone burger en daarom heeft Rijkswaterstaat er een website voor gemaakt. De aanpak op die site is nieuw, ook voor RWS. Tot op postcodeniveau kunt u informatie opzoeken over de effecten voor bijvoorbeeld het geluid en het milieu en de natuur.

Rob Termaat legt een en ander uit in een interview met Elly Hackman. Kijk naar de video hier

Lees verder

Knooppunt Hoevelaken op de schop; bedrijven en gemeente houden hart vast

Nijkerkernieuws.nl 30 september 2018

voorkeusalternatief

Er wordt niet door iedereen onverdeeld positief gereageerd op de handtekening van minister Cora van Nieuwenhuizen voor de aanpak van knooppunt Hoevelaken.

Zo is de gemeente Barneveld bang voor meer druk op de aansluiting A1/A30. Transportbedrijven vrezen de periode van twee jaar waarin er aan de weg gaat worden gewerkt. ‘Daar gaan we natuurlijk wel op de een of andere manier last van krijgen, dat is wel zeker’, zegt Jan Versteeg van De Haan Transport in Nijkerk.

 

De minister gaat 774 miljoen euro uittrekken voor het plan. De wegen worden verbreed, er komen veel meer rijstroken en deze worden ook meer gescheiden. Verder komen er ook een paar grote fly-overs. Ook wordt de geluidshinder flink aangepakt.

De minister gaat 774 miljoen euro uittrekken voor het plan. De wegen worden verbreed, er komen veel meer rijstroken en deze worden ook meer gescheiden. Verder komen er ook een paar grote fly-overs. Ook wordt de geluidshinder flink aangepakt.

Lees verder

Van Nieuwenhuizen pakt files knooppunt Hoevelaken aan

Bouwnieuws 26 september 2018
Van Nieuwenhuizen pakt files knooppunt Hoevelaken aanDEN HAAG – Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het ontwerp-Tracébesluit getekend voor de volledige vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de aansluitende delen van de A28 en A1. Het grote wegproject zorgt ervoor dat het verkeer op de drukke wegen beter en veiliger kan doorrijden.

“Knooppunt Hoevelaken is aan vernieuwing toe. Op het verouderde klaverblad en de aansluitende snelwegen loopt het verkeer vaak vast. We zetten met dit besluit een mooie stap voor de aanpak van de files bij Amersfoort. Tegelijkertijd zorgen we er met geluidmaatregelen voor dat de mensen die in de omgeving wonen minder last hebben van het verkeer.”

Knooppunt Hoevelaken en de rijkswegen A1 en A28 rond het knooppunt staan in de File Top 50 op 8, 17 en 34. De files die er bijna dagelijks zijn, worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de weefbewegingen die het verkeer moet maken en door de vele op- en afritten.

Het nieuwe knooppunt krijgt de vorm van een ‘kom’. Het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer dat moet afslaan. Het tracé van de A28 en A1 wordt over ongeveer 32 kilometer verbreed.
De plannen voorzien verder in de bouw, vervanging of aanpassing van in totaal 52 kunstwerken en de aanleg of verhoging van geluidsschermen over een lengte van ongeveer 26 kilometer.
Met het project Hoevelaken is in totaal 774 miljoen euro gemoeid. De plannen liggen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. De minister zal volgend jaar het tracé definitief vaststellen. De werkzaamheden starten in 2021. Om verkeershinder voor de weggebruiker te beperkenbouwt de aannemer zoveel mogelijk vanaf werkterreinen aan de buitenzijde van de weg. Vanaf 2023 wordt het project opgeleverd.

 

Uitbreiding Hoevelakense Bos De Stentor 7 maart 2018

 

De Nijkerkse rietdekker Van Wincoop heeft de gemeente aangeboden om 4,4 hectare van zijn landerijen af te staan voor uitbreiding van het Hoevelakense Bos. De gemeente juicht zijn voorstel toe, omdat daarmee het afknabbelen van het bos door de aanleg van een nieuw Knooppunt Hoevelaken wordt gecompenseerd.

Lees hier het bericht in De Stentor en zie de tekening van de landerijen.

van SHB&L voor de Groen Recreactieve zone tussen Nijkerkerstraat en Het Hoevelakense Bos 23 februari 2018

paden en sloten in groen zone In oktober 2017 heeft Terra incognita een presentatie gegeven aan de gemeenteraad Nijkerk over het ontwikkelen van de groen zone aangrenzend aan de westkant van het Hoevelakense Bos. Terra Incognita gaat nu hun voorstel grondig herzien en wil de inbreng van alle belanghebbenden mee laten wegen. Geldersch Landschap en Kastelen, als eigenaar en beheerder van het Hoevelakense Bos heeft ook hun mening duidelijk laten weten. Met een oog naar deze ontwikkelingen heeft het bestuur van SHB&L een voorstel voor de groen zone uiteengezet Wij hopen met dit voorstel om een stimulerende bijdrage te leveren aan het verder uitwerken van plannen voor de groen recreatieve zone aangrenzend aan het westen van het Hoevelakense  Bos.

Lees hier het visie van SHB&L voor de Groen Recreatieve Zone aangrenzend aan Het Hoevelakense Bos