Nieuwsbrief  april 2022

Om eerdere nieuwsbrieven te lezen klik hier

Geachte lezer,

Betreft: Ontwikkelingen rond het Hoevelakense Bos en Omgeving

Als Stichting hebben wij twee primaire doelen: Ons inzetten om de bereikbaarheid van ons dorp te verzekeren en als tweede om de leefbaarheid binnen onze gemeenschap te bevorderen. Dat laatste mag misschien niet altijd naar buiten toe de aandacht krijgen die het verdient, maar wij hebben ons als Stichting al jaren ingespannen om de gebiedscompensatie voor het gebied dat door het Ontwikkelingsproject Knooppunt Hoevelaken verloren zal gaan bij het Bos te doen landen. Daarnaast zijn wij actief betrokken geweest in de Werkgroep “Ons Hoevelakense Bos en Omgeving” om de herinrichting van het Bos en omgeving vorm te geven, met als een belangrijke doel de toenemende druk op het Bos te verminderen.

 Wat het Knooppunt betreft staan alle plannen voorlopig in de ijskast als gevolg van de problemen rond de stikstof wetgeving. Ten aanzien van de gebiedscompensatie en de herinrichting van het Bos moeten wij helaas vaststellen dat alle inspanningen op dit moment lijken te zijn vastgelopen zoals is toegelicht in het persbericht dat wij gisteren hebben uitgestuurd die wij hieronder weergeven zodat u daar kennis van kunt nemen.

 PERSBERICHT

 Red ons Hoevelakense Bos!

Er is een dringende behoefte om de groeiende druk op het Hoevelakense Bos – door vooral de voortgaande uitbreiding van Amersfoort/Vathorst waarvan veel bewoners regelmatig het bos bezoeken, vaak ook met hun honden – te verminderen.

In 2018 is, in samenspraak met gemeentes Nijkerk en Amersfoort, de werkgroep “Ons Hoevelakense Bos en Omgeving” opgezet. De visie van deze groep is vastgelegd in het document “Ontwikkelingsvisie Ons Hoevelakense Bos en Omgeving” en goedgekeurd in april 2021 door de gemeenteraad in Nijkerk. De visie diende als basis voor de Amersfoortse “Ontwikkeling Ruimtelijke Inrichtingsplan Nijkerkerstraat Oost en West” en ook voor het overleg tussen gemeentes Nijkerk en Amersfoort. De besprekingen leidden tot de afspraak om het gebied westelijk van Het Hoevelakense Bos tussen de Nijkerkerstraat en Het Bos in samenspraak te ontwikkelen. Primair doel was meer recreatieve ruimte (ca 25ha) te scheppen om het Hoevelakense Bos te ontlasten.

Daarna zijn de Gemeente Nijkerk en Geldersch Landschap en Kastelen (GLK) voortvarend te werk gegaan met de plannen voor het herinrichten van het Bos. Maar helaas is de besluitvorming in Amersfoort over dit inrichtingsplan herhaaldelijk uitgesteld en niet geconcretiseerd.

Recentelijk heeft een projectontwikkelaar een aanzienlijk deel van de gronden gekocht voor privégebruik, terwijl het aan de koper bekend was dat op deze gronden ook voorzieningen waren gepland ter ontlasting van het Bos en om meer groen recreatieve ruimte voor de bewoners van Nijkerk en Amersfoort te creëren. Helaas wil de nieuwe koper daar geen gevolg aan geven waardoor het totale Inrichtingsplan helaas de prullenbak in kan. Dit betekent dat het wandelgebied in en rond het bos niet wordt uitgebreid en er geen nieuwe en betere plek komt voor loslopende honden en de schade aan de natuur door loslopende honden wordt niet verminderd. Er komt ook geen ruiterpad, geen fietspad en de ongeschikte parkeerplaats bij de ingang van het bos op de Nijkerkerstraat kan niet verplaatst worden. De bewoners zijn de dupe van deze ontwikkelingen. 

Het is op zo’n moment wel bijzonder wrang om te lezen dat de natuurcompensatie voor het Knooppunt Project onder meer op de Melksteeg tussen Soest en Amersfoort is geland, een gebied dat was aangekocht door Amersfoort en daarna is doorverkocht aan RWS!

Er blijven veel onbeantwoorde vragen naar bestuurlijk onvermogen en daadkracht waardoor het plan is gesneuveld. En een belangrijke vraag blijft uiterst actueel: Wat doen de Gemeentes Nijkerk en Amersfoort nu om het probleem van te weinig recreatieve ruimte in de buurt op te lossen?

Intussen is er door de nieuwe eigenaar een wal met begroeiing om zijn aankoop aangelegd waardoor het prachtige landelijk zicht op het Hoevelakense Bos (een natuurmonument) grotendeels verloren gaat. En dat geldt helaas ook voor het fraaie zicht op “Huize Hoevelaken” (een Rijksmonument) dat straks door nieuwe beplanting grotendeels aan het zicht wordt onttrokken.

 Versterking Bestuur

Wij zijn heel blij u te kunnen melden dat de heer Boudewijn van de Woerd is toegetreden tot het bestuur van onze Stichting. Met zijn jarenlange ervaring in de politiek, zijn kennis van het lokale bestuur en zijn brede oriëntatie en vele contacten, een zeer waardevolle versterking van ons bestuur.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

12 april 2022

Klik op de onderstaande nieuwsbrieven om eerdere nieuwsbrieven te lezen: 

 

Nieuwsbrief van oktober 2021

Nieuwsbrief van februari 2021

Nieuwsbrief van september 2019

Nieuwsbrief van november 2018

Nieuwsflits van oktober 2018

Nieuwsbrief van maart 2018

Nieuwsflits van december 2016

Nieuwsbrief van november 2016
Nieuwsbrief van april 2016

Nieuwsbrief van juni 2015

Nieuwsbrief van februari 2015
Nieuwsflits van november 2014 
Nieuwsbrief van september 2014
Nieuwsbrief van november 2013 
Nieuwsbrief van juli 2013
Nieuwsbrief van april 2013 
Nieuwsbrief van januari 2013 
Nieuwsbrief van november 2012 
Nieuwsbrief van september 2012 
Nieuwsbrief van juli 2012 
Nieuwsbrief van maart 2012 
Nieuwsbrief van november 2011 
Nieuwsbrief van augustus 2011
Nieuwsbrief van februari 2011
Nieuwsbrief van november 2010
Nieuwsbrief van januari 2010
Nieuwsbrief van september 2009 

 

 

Scroll to Top