Nieuwsbrief oktober 2021

Om eerdere nieuwsbrieven te lezen klik hier

Geachte lezer,

 Hoevelaken in Beweging

In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor een element dat zeker ook met de Leefbaarheid van Hoevelaken te maken heeft.

De Lions Club Hoevelaken is, met ondersteuning van de gemeente Nijkerk, aan het inventariseren wat de behoeften zijn aan sport- en beweegfaciliteiten in Hoevelaken. Uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Daartoe is er een Nationaal Sportakkoord gesloten waaraan ook Nijkerk zich heeft gecommitteerd.

Door middel van een vragenlijst willen de Lions, samen met de gemeente, peilen wat de lokale sportbehoeftes in Hoevelaken zijn. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Met de resultaten uit dit onderzoek willen zij kijken hoe het aanbod in Hoevelaken kan worden vernieuwd en verbetert. Hoe meer inwoners de vragenlijst invullen, hoe beter het beeld met betrekking tot de behoeften van faciliteiten voor sporten en bewegen wordt. Ons advies is daarom: Laat je stem horen en doe mee!!!! En deel dit bericht met zo veel mogelijk dorpsgenoten.

Klik HIER om de vragenlijst in te vullen

 

Ontwikkelingen Project Knooppunt Hoevelaken

In onze nieuwsbrief van februari 2021 hebben wij u onder meer op de hoogte gebracht over de stand van zaken ten aanzien van de plannen voor reconstructie van Knooppunt Hoevelaken. Op het gebied van Bereikbaarheid zijn helaas nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Ook ten aanzien van Leefbaarheid zijn er nog geen nieuwe concrete zaken te melden, al wordt er achter de schermen door de verschillende betrokken partijen ten aanzien van Het Hoevelakense Bos en omgeving verder gewerkt aan het uitwerken van plannen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn zullen wij u daarover informeren.

Wel wordt er op dit moment, vooruitlopend op de geplande reconstructie, archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd in het gebied tussen de Energieweg en de A28/A1 waarover RWS recentelijk in een nieuwsbrief heeft gemeld (Zie: de september 2021 nieuwsbrief van RWS)

A1 viaduct Amersfoortsestraat/Hogeweg

Mogelijk is het u opgevallen dat de A1 viaduct bij de Amersfoortsestraat/Hogeweg intussen een flinke schoonmaakbeurt heeft gehad er nu weer toonbaar uitziet!

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Hoevelaken, 2 oktober 2021.

 

 

Klik op de onderstaande nieuwsbrieven om eerdere nieuwsbrieven te lezen: 

 

Nieuwsbrief van februari 2021

Nieuwsbrief van september 2019

Nieuwsbrief van november 2018

Nieuwsflits van oktober 2018

Nieuwsbrief van maart 2018

Nieuwsflits van december 2016

Nieuwsbrief van november 2016
Nieuwsbrief van april 2016

Nieuwsbrief van juni 2015

Nieuwsbrief van februari 2015
Nieuwsflits van november 2014 
Nieuwsbrief van september 2014
Nieuwsbrief van november 2013 
Nieuwsbrief van juli 2013
Nieuwsbrief van april 2013 
Nieuwsbrief van januari 2013 
Nieuwsbrief van november 2012 
Nieuwsbrief van september 2012 
Nieuwsbrief van juli 2012 
Nieuwsbrief van maart 2012 
Nieuwsbrief van november 2011 
Nieuwsbrief van augustus 2011
Nieuwsbrief van februari 2011
Nieuwsbrief van november 2010
Nieuwsbrief van januari 2010
Nieuwsbrief van september 2009 

 

 

Scroll to Top