SOLARPANELEN OP GELUIDSSCHERMEN

 

Heijmans wekt energie op met geluidsscherm langs snelweg

Bouwconcern Heijmans heeft verschillende zonneceltechnologieën verwerkt in bestaande geluidsschermen. Uit de proef blijken de
geluidsschermen succesvol zonne-energie op te wekken.

Geslaagde test
“Wat ons betreft is de praktijktest geslaagd en gaan we pilotprojecten op grotere schaal uitvoeren”, zegt (http://heijmans.nl/nl/nieuws/praktijktestenergieopwekkende-
geluidsschermen-sonob-geslaagd/) Stijn Verkuilen, projectleider van Heijmans. “We hopen volgend jaar een nieuw project te starten,
maar zijn nog op zoek naar een geschikte locatie.”

Uit de test blijkt dat de LSC-schermen verder moeten worden ontwikkeld om een hogere energieopbrengst te krijgen. Daarnaast zijn de schermen getest op vandalisme- en gra୤ti-bestendigheid.
Heijmans ziet kansen voor zonne-geluidsschermen als onderdeel van energieneutrale concepten en deze te gebruiken voor andere functies, zoals verlichting of het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Lees verder

Zet zonnecellen in geluidsschermen rond snelwegen Breda’

Onlangs is een (geslaagde) proef gedaan met het systeem bij de randweg rond Den Bosch door bouwbedrijf Heijmans en de TU Eindhoven.
De geluidsschermen met zonnecellen kunnen, als ze over een kilometer geplaatst worden, honderd huishoudens van elektriciteit voorzien.
Ook kan de snelwegverlichting over een lengte van twintig kilometer op de geluidsschermen branden.

Maar als er zonnecellen in geluidswering worden aangebracht leveren de panelen geld op en worden de totale kosten gedrukt.

In heel Nederland staat volgens de TU Eindhoven zo’n 1.250 kilometer aan geluidsschermen langs de snelweg met een totaal oppervlakte van circa 200.000 vierkante meter.

Lees verder

 

 

Serieuze studie naar ‘zonnewal’ langs de snelweg bij Vathorst

Amersfoort laat onderzoek doen naar een geluidsscherm met zonnepanelen langs de snelweg A1 bij Vathorst. De ‘zonnewal’ van enkele kilometers moet  bedrijven langs de snelweg van schone stroom voorzien.

De studie die deze week is gestart naar de haalbaarheid van het project is bloedserieus, verzekert verkeerswethouder Hans Buijtelaar (VVD). Amersfoort  zou er een ‘duurzaam statement van jewelste’ mee maken, zegt hij. Het noordelijk talud van de A1 bij Vathorst – waar de zon vanuit het zuiden pal op staat – is toegevoegd aan vijf plekken in het buitengebied, die mogelijk geschikt zijn voor  een zonne-energieveld.    AD.nl 6 maart 2016

Lees meer

Solar Highways

Bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen start proef met energieopwekkende geluidsbarrière

ROSMALEN – Bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen start in januari 2015 een proef met een geluidsbarrière die niet alleen de geluidshinder voor omwonenden beperkt, maar ook zonne-energie kan opwekken. Het scherm komt te staan op de ringweg bij Den Bosch.

Aan de ontwikkeling van het nieuwe type geluidscherm (Solar Noise Barriers) nemen in totaal zeven organisaties deel, waaronder de TU/e in Eindhoven. De deelnemers onderzoeken en ontwikkelen nieuwe materialen en testen die gedurende een jaar langs de weg.

 

Heijmans start Living Lab ‘Solar Noise Barriers’ Gepubliceerd op 26 september 2014

solar highways

 

 

Een consortium onder leiding van Heijmans is gestart met een project waarin een innovatief zonne-geluidsscherm wordt ontwikkeld en in de praktijk wordt onderzocht in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het geluidsscherm wordt beproefd onder de naam SONOB (Solar Noise Barriers). Het scherm beperkt geluidhinder voor omwonenden en kan tegelijkertijd duurzame energie opwekken. Hiermee krijgen burgers stillere wegen en duurzame stroom. Partners in het consortium zijn TU Eindhoven, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Solar Energy Application Center (SEAC), Van Campen Industries en Dutch Space. Financiering van het project vindt plaats vanuit eigen bijdragen van de deelnemende bedrijven en met subsidie vanuit de Topsector Energie.

 

Modulair zonne-geluidsscherm

Het Nederlandse (spoor)wegennet biedt een enorm potentieel voor zonne-geluidsschermen. Circa 5 miljoen vierkante meter aan geluidsscherm is beschikbaar, op nagenoeg onbeschaduwde locaties en dicht in de buurt van het elektriciteitsnet. Om deze oppervlakken te kunnen benutten voor opwekking van zonne-energie is innovatieve technologie nodig die de belangen van weggebruikers, omwonenden, landschapsarchitecten, wegenbouwers en wegbeheerders verenigt én een sluitende business case oplevert.

 

SONOB project

Het SONOB project heeft tot doel een doorbraakinnovatie te ontwikkelen voor een modulair zonne-geluidsscherm concept. De basis daarvoor ligt in LSC (Luminescent Solar Concentrator) technologie, waarbij ook wordt gekeken naar de energieopbrengst van bestaande technologie. De partners onderzoeken en werken aan nieuwe materialen, productontwerp en een prototype op ware grootte in een ‘living lab’ omgeving in de Willemspoort aan de Ring West, tegenover het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De veldtest gaat begin 2015 van start en zal minimaal 1 jaar duren.

Duurzaam actueel

Lees verder

 

—————————————

Langs de A16 bij Dordrecht komt een innovatief geluidsscherm dat zonne-energie opwekt. In opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkelt ECN een prototype voor het geluidsscherm dat maar liefst 450 meter lang en 6 meter hoog is. Vernieuwend is dat aan beide zijden van het scherm stroom wordt opgewekt met zonnecellen.

Engineersonline. 28 juli 2014 

     Wilma Eerenstein met een tweezijdig zonnepaneel.

 

Wilma Eerenstein met een tweezijdig zonnepaneel.

 

Lees meer

Geluidsscherm met duurzame zonne-energie

 

Geluidsscherm met duurzame zonne-energie

Voor haar project Solar Highways heeft Rijkswaterstaat een subsidie van zo’n € 1,3 miljoen ontvangen van de Europese Commissie.

Met die geldbedrag kan Rijkswaterstaat starten met de ontwikkeling van een innovatief geluidsscherm om duurzame zonne-energie op te wekken. Dit scherm moet 275 MWh per jaar opleveren: genoeg om zo’n 80 huishoudens van stroom te voorzien.

 

Prototype

Partners voor dit project zijn het Solar Energy Application Center (SEAC) en hetEnergie Centrum Nederland (ECN), dat voor dit demonstratieproject een prototype ontwikkeld voor een te plaatsen geluidsscherm van 450 meter lang en 6 meter hoog.

In de bovenste 4 meter van het scherm zijn aan weerszijden Photo Voltaic-zonnecellen verwerkt. Het scherm kan aan beide zijden energie winnen: de schermelementen bestaan namelijk uit tweezijdige zonnecellen. Er komen dan ook geen zonnepanelen op het scherm.

Lees verder

Rijkswaterstaat start onderzoek naar geluidsscherm met zonnecellen – 18/04/2014

 

zonnecellenDe Europese Commissie een subsidie van circa 1,3 miljoen euro toegekend aan het project Solar Highways van Rijkswaterstaat. Hiermee kan gestart worden met de ontwikkeling van een innovatief geluidsscherm om duurzame zonne-energie op te wekken. Het geluidscherm moet 275 MWh/jaar opleveren wat genoeg is om circa 80 huishoudens van stroom te voorzien.

Lees verder

 

Solar geluidsschermen

 

Innovatie de ‘Solar Geluidsschermen’

 

De vraag naar duurzame energie groeit. Technische  ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben zonne-energie  bereikbaar gemaakt voor elk huishouden. Op steeds meer daken verschijnen namelijk zonnepanelen. Door het bundelen van de  krachten van VolkerWessels bedrijven Holland Scherm en  VolkerWessels Telecom met Utec Composites is het nu ook
mogelijk PV (Photo Voltaic) elementen te integreren in  geluidsschermen. Dit noemen wij de ‘Solar Geluidsschermen’. Deze schermen hebben vaak grote  oppervlaktes die effectief ingezet worden om zonder CO uitstoot elektriciteit op te wekken. Het Solar Geluidsscherm is een duurzaam alternatief voor traditionele geluidsschermen. De prestaties op het gebied van geluidswering zijn hetzelfde, maar er wordt een functie aan toegevoegd: duurzame energieopwekking. In een land waar grond schaars en duur is zijn uitgebreide velden met zonnepanelen nog niet haalbaar. Dit biedt uitgelezen mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik.

Lees verder

 

Stroomopwekkend geluidsscherm van Heijmans

Geluid weren en tegelijkertijd stroom opwekken. In elke windrichting en onder alle denkbare omstandigheden, dus ook in de schaduw, op bewolkte dagen, bij vervuiling of een niet-optimale hellingshoek. Dat is de kracht van het baanbrekende stroomopwekkende geluidsscherm van Heijmans in een notendop. Een geluidsscherm waarmee je ook in esthetisch opzicht alle kanten op kunt. Het resultaat? Voordeel voor de weggebruiker, omwonenden én het milieu. En last but not least: voor de eigenaar. Want het stroomopwekkend geluidsscherm is een investering die zich terugverdient.

Lees verder

 

 

Haalbaarheidsstudie van fotovoltaïsche geluidsschermen in België

Hernieuwbare energiebronnen, zoals fotovoltaïsche zonnepanelen (PV), kunnen helpen bij het terugdringen van broeikasgasemissies. Een beperking bij het plaatsen van zonnepanelen op grote schaal is de  schaarse) beschikbare ruimte. Het zou daarom nuttig kunnen zijn om zonnepanelen te integreren op  “verloren” oppervlakten, bijvoorbeeld op geluidsschermen langs autosnelwegen en spoorwegen. Fotovoltaïsche geluidsbarrières of “photovoltaic noise barriers” (PVNBs) zijn voor het eerst  geïntroduceerd in Zwitserland in 1989. In 2010 bedroeg het totale vermogen van PVNBs in Europa  ongeveer 3000kWp, goed voor de voorziening van groene stroom voor een 700-tal gezinnen.
Het plaatsen van een PVNB gaat gepaard met een dubbele ecologische baat. Het meest voor de hand  liggend ecologisch voordeel is de CO2-uitstoot die vermeden kan worden dankzij de opwekking van  elektriciteit met behulp van een hernieuwbare energiebron (PV). Dit wordt in de analyse gemonetariseerd  -uitgedrukt in geldtermen- aan de hand van een vaste waarde van €20 per ton vermeden CO2- uitstoot. Een tweede (minder vanzelfsprekend) ecologisch voordeel is de reductie van geluidshinder.
De reductie van geluidshinder heeft een zeer belangrijke invloed op de ‘winstgevendheid’ van een PVNB;  de verminderde CO2-uitstoot daarentegen speelt een verwaarloosbare rol indien uitgedrukt in monetaire  termen. De kosten-batenanalyse toont aan dat het geluidsscherm ‘winstgevend’ is, in die zin dat de  economische kost van het scherm volledig zou kunnen worden terugverdiend dankzij een stijging in de  waarde van nabij gelegen eigendommen.

Lees verder

 

Zorg dat Nijkerk de duurzaamste gemeente van Nederland wordt!

Hoevelaken zit in de oksel van twee snelwegen – een uniek positie. Maak van de nood een deugt. Zet zonnepanelen op de geluidsschermen langs de A1 en langs de A28 en los vier problemen op  met één oplossing

 

· duurzaam energie opwekken,
· geluidsbescherming voor Hoevelaken en Holkerveen en, als je goed samenwerkt met RWS,
betaald door het Rijk.
· de bevolking van Hoevelaken, Holkerveen en Nijkerk is blij
·Nijkerk zal mogelijk de duurzaamste gemeente van Nederland zijn!!!!

Als het kan in Lierop, kan het ook in Hoevelaken en Nijkerk. Zie hier en op de A28 in Utrecht Zie hier  Het heeft zowel economische als ecologische voordelen Zie hier. Het solar geluidsscherm is voor ons
uitontwikkeld. Zie hier.

 

Rijksoverheid informatie over zonneenergie

Zonne-energie

In Nederland zijn voornamelijk 2 technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie: zonnecollectoren (of zonneboilers) en zonnepanelen. Particulieren kunnen geen subsidie meer krijgen voor zonnepanelen.

Zonnecollectoren

Een zonnecollector of zonneboiler gebruikt de energie van de zon om water te verwarmen dat gebruikt wordt in de keuken of de badkamer. Een zonneboiler is een aanvullend systeem op de verwarmingsketel. Het apparaat wordt niet gebruikt voor de verwarming van een woning. Daarvoor is een zonneboilercombi nodig.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (PV-panelen) zetten het zonlicht om in elektriciteit (zonnestroom). Het is een gemakkelijk toepasbare en milieuvriendelijke techniek om elektriciteit op te wekken. Teveel opgewekte elektriciteit kan eenvoudig aan het elektriciteitsnet worden geleverd. Ook zijn er steeds meer producten op de markt waarbij zonnecellen geïntegreerd worden in bouwmaterialen, zoals dakbedekking, gevelpanelen of dakpannen.

Subsidie voor zonnepanelen

Particulieren kunnen geen subsidie meer aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. Het subsidiebudget voor 2012 en 2013 is op.

Voor grootschalige zon-PV projecten (met een vermogen van meer dan 15 kilowattpiek en aangesloten op een grootverbruikersaansluiting) of zonnewarmtesystemen (meer dan 100 vierkante meter) kan subsidie worden aangevraagd in de SDE+ regeling.

Lees verder