Brieven en e-mails gestuurd of ontvangen door de Stichting

Op deze bladzijde – alle formele brieven en emails gestuurd en /of ontvangen door de Stichting in 2020 – 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010

Scrol horizontaal op een mobiel apparaat om de kolommen aan de rechterkant te zien.

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting tussen 2017 – 2020  

Brief of E-mail gestuurd door de StichtingBeantwoording of ontvangen brief / e-mail
DatumGeadresseerd BetreftDatumBeantwoording /Ontvangen
2023.10.23T. Bijlholt, WH gem. Amersfoort
P. Richters,  Senior Adviseur gem. Amersfoort
R. Windhouwer, WH  geme. Nijkerk
J. van Slooten, Strategisch Adviseur Mobiliteit gem.Nijkerk
Noodzaak voor verbetering doorstroomcapaciteit en veiligheid kruising Nijkerkerstraat-Amersfoortse straat en Westerdorpsstraat Hoevelaken2023.11.13Antwoord van Griffie Gemeente Nijkerk
2022.02.21College en raadsleden gemeente NijkerkOns Hoevelakense Bos en Omgeving
2022.02.21College AmersfoortInrichtingsplan Nijkerkerstraat West en Oost
2020.07.22Pro 21Lopende ontwikkelingen in Hoevelaken
2019.07.17Minister van I en WDringend verzoek om speciale maatregelen ter voorkoming van aanzienlijke vertraging2019.09.20Antwoord van Minister I en W
2019.01.27RWS met kopie aan Gem NijkerkVoorstel voor herinrichting Westerdorpstraat + tekeningen
2018.11.26Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatOnze zienswijze mbt OTB Knooppunt Hoevelaken 60790722
2018.11.18Bestuur SHB&LZienswijze nr 6 Brief van Ministerie I&M2018.11.26Antwoord van SHB&L op brief van Min. I&M over Zienswijze 6
2018.10.23RWSVragen over OTB en antwoorden van RWS
2018.02.23Wethouder van Veelen, Klaske Ypma, Geldersch Landschap en Kastelen, Terra IncognitaSHB&L Visie voor Groen Recreatieve Zone
2018.02.17Wethouder van Veelen, College en raad gemeente NijkerkProject Eurteco woningen en kantoren
2017.11.07Wethouder van Veelen, College en raad gemeente Nijkerk, Geldersch Landschap en KastelenOntwikkelingen Het Hoevelakense Bos en omgeving.
2017.09.06Geldersch Landschap en KastelenVragen over betrokkenheid van GLK bij boscompensatie en bescherming van een RijkssmonumentZie verslag bespreking met G. Jonkers , GLK op 31 oktober 2017
2017.07.29Wethouder van Veelen, Gemeenteraad NijkerkPlan Hoevelakense Bos en bos compensatie
2017.07.26RWSVragen aan RWS over:20170807Antwoord van RWS op voorstel van SHB&L op op- en afrit Hoevelaken
Toelichting ons voorstel voor afrit A1/Hoevelaken
Samenwerking tussen RIVM en RWS over geluidsmetingen
Wijziging wet geluidhinderAntwoord van RWS op voorstel van SHB&L op samenwerking tussen RIVM en RWS over geluidmetingen
Vraag over natuurcompensatie
2017.08.10Antwoord van RWS op vragen  over boscompensatie
2017.07.13Gemeente Nijkerk wethouder van VeelenGroene Buffer tussen Amersfoort en Nijkerk en boscompensatie
2017.07.13RWSDe wijze waarop de natuurcompensatie voor project Knooppunt Hoevelaken gaat worden georganiseerd
2017.07.29Wethouder van Veelen, Gemeenteraad NijkerkPlan Hoevelakense Bos – gebied en bomen compensatie
2017.01.16RWSPresentatie van SHB&L aan RWS – Voorstel voor afrit Hoevelaken20170807Antwoord van RWS op voorstel van SHB&L op op- en afrit Hoevelaken

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2016  

Brief of E-mail gestuurd door de StichtingBeantwoording of ontvangen brief / e-mail
DatumGeadresseerdBetreftDatumBeantwoording /Ontvangen
2016.01.30Gemeente Nijkerk wethouder van VeelenSamenvatting van WOB verzoek + Voorstel voor het oplossen van het geluidsprobleem
2016.01.16RWS /Combinatie A1/28Commentaar over nieuwe ontwerp en onderliggend wegennet en fietsverbindingen2016.01.20ontvangst bevestiging Gemeente Amersfoort
Ontvangst bevestiging Prov. Gelderland
2016.01.22Reactie van Gemeente Amersfoort
Informatie brief opheffen doorsteek Amersfoortsestraat
Brief over fietspad Amersfoortsestraat
2015.12.17RWS / Combinatie A1/A28De onzekere geluidsreductie langs de A28 en de verbinding Utrecht- Amsterdam. Brief 151215 SHB&L2016.02.18Antwoord van RWS
A1 Hoevelaken afrit uit richtingen Amsterdam en Utrecht (punt 16 pagina 7). Brief 1512 17 SHB&L2016.02.18
2015.12.17Ontvangst bevestiging van Gemeente Nijkerk
2015.12.17Ontvangst bevestiging van Gemeente Amersfoort
2015.12.21Ontvangst bevestiging RWS
2016.01.06Ontvangst bevestigign Prov. Gelderland

 

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2015  

Brief of E-mail gestuurd door de StichtingBeantwoording of ontvangen brief / e-mail
DatumGeadresseerdBetreftDatumBeantwoording /Ontvangen
2015.12.04W.van Veelen, Th. Meijer, H. DobbenbergSaneringsschermen langs de A282015.12.08Antwoord van H. Dobbenberg over Saneringsscheemen langs A28
2016.01.07Antwoord van W. zilverstoon RWS
2016.01.13Antwoord van H. Dobbenberg over Saneringsschermen langs A28
2015.11.04Gemeenteraad NijkerkZienswijze herontwikkeling Bijenvlucht
2015.10.20 enGemeente raad Amersfoort, Nijkerk, RWSWindturbines op Knp Hoevelaken2015.11.13Reactie van RWS op windturbines op het knooppunt
2015.11.29Herinhering aan mevr Kemmelingh.Herinhering2015.12. 02Reactie van Gemeente Amersfoort
2015.10.02 -2015.11.25Diverse brief wisselingen over WOB verzoek A1/28
2 okt.15 Reactie op WOB verzoek
15 nov. 15 Brief einde opschorting beslistermijn WOB.pdf
23. nov.15 verzoek gevraagde informatie op te sturen
25 nov 15 antwoord van RWS
15 dec 2015 Reactie op WOB verzoek RWS/ Ministerie I en M
2015.08.29RWSKantekeningen over nieuwe ontwerp Knooppunt Hoevelaken2015.11.20Antwoord van RWS en Combinatie A1/28 op ingediende reactie Knooppunt Hoevelaken
2015.04.21WH HorstDefinitieve tekst eisgeluidsscherm langs A-282015.05.07Definitieve tekst eis geluidsscherm langs A28
2015.04.10Definitieve tekst eisgeluidsscherm langs A-282015.04.15
2015..4.07J. Groesz, RWS2015.04.03ndw cijfers nabij knppt Hoevelaken verificatie
2015.03.30Mevr Uenk RWSndw cijfers nabij knppt Hoevelaken verificatie
ndw cijfers nabij knppt Hoevelaken verificatie
2015.01.21RWSWijziging BOK2 – geluidsreductie circa 5dB langs A282015..03.05
2015.03.04Geen aanvullende informatie
2015.02.20Vervolg antwoord van RWS
Antwoord van RWS, – 

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2014  

Brief of E-mail gestuurd door de StichtingBeantwoording of ontvangen brief / e-mail
DatumGeadresseerdBetreftDatumBeantwoording /Ontvangen
2014.12.30WH HorstWijzigingen in BOKs ivm gesluidscherm langs A28 en benzine station
2014.12.30RWSWijzigingen in BOK2 ivm met geluidsscherm langs A28 en benzine station2015.01.19Antwoord van RWS
2014.12.30RWSMerkwaardige verkeerscijfers + bijlage15.03.04 Antwoord van RWS
2014.11.112014.11.11Reactie van RWS op onze nieuwsbrief.
2014.11.06Brief van College aan Raad over onderhandeling met RWS
2014.08.15Gemeenteraad NijkerkEis en wens voor het geluidsscherm. Reactie op brief van RWS aan de gemeente
2014.07.30WH HorstEis voor geluidsscherm naar aanleiding van brief van het College aan RWS.2014.07.28Brief van het college aan RWS over eis voor geluidsscherm.
RWSBrief aan het College
Brief aan RWS
2014.07.24WH HorstEis en wens voor het geluidsscherm
2014.07.21Raadsleden Gemeente Nijkerk, VVD, CDA, DLP, PRO21Steun de eis en wens voor het geluidsscherm
2014.07.16Raadsleden Gemeente NijkerkStand van Zaken Knooppunt Hoevelaken, motie van VVD voor geluidsscherm2014.07.16Brief van College aan Raad over Stand van Zaken Knooppunt Hoevelaken, motie van VVD voor geluidsscherm
2014.06.27WH HorstMotie eis en wens – geluidsschermen langs de A28
2014.05.21WH HorstMogelijke aanpassing Nijkerkse wens in BOK 2
2014.05.15Richters, AmersfoortAanpassing BOK 2, Geluidswens voor Amersfoort
2014.05.14Voorzitter gemeenteraadVragen van VVD over geluidsvoorzieningen.2014.06.10Antwoord op vragen van VVD
2014.05.14RWSaanpassing BOK 2- Geluidswens voor Amersfoort2014.05.22Aanpassing BOK 2 – geluidswens van Nijkerk
2014.05.12RWSOpenbaarheid kosten geluidsscherm langs A28 Nijkerkse zijde
2014.04.27WH HorstVerzoek RWS voor berekening voorziening lang A28
2014.04.21WH HorstGeld voor leefbaarheid – de 8de verzoek voor officiele bevestiging.2014.05.19Geld voor leefbaarheid Nikerk
Amendement
Geld voor leefbaarheid – Gelderland
Concept besluit Gelderland beschikbaarheid geld voor Hoevelaken
Besluit Gelderland beschikbaar geld voor leefbaarheid
2014.04.22WH HorstKnp Hoevelaken BOK 2 A28 voorzieningen
2014.04.16WH HorstArtikel in Stad Nijkerk2014.04.17Reactie Horst Artikel in Stad Nijkerk
2014.04.08WH HorstReconstructie Knp Hoevelaken – afspraken
2014.01.16Zienswijze ingediend aan Ministerie I & MZienswijze tegen voorstel om Knooppunt Hoevelaken in de Crisis- en Herstelwet op te nemen.2014.02.27Reactie van de Minister 
2014.01.14Vaste Commissie I & MBezwaar tegen voorstel om Knooppunt Hoevelaken in de Crisis- en Herstelwet op te nemen2014.02.11antwoord van gemeente aan vragen van J. Duinhouwer
RWSAntwoord op informatie van RWS 
2014.01.05Minister I & MVerbetering verkeersdoorstroming Knooppunt Hoevelaken2014.01.20Bevestiging ontvangst

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2013 

Brief of E-mail gestuurd door de StichtingBeantwoording of ontvangen brief / e-mail
DatumGeadresseerdBetreftDatumBeantwoording /Ontvangen
2013.12.02Minister I en MVerbetering verkeersdoorstroming Knooppunt Hoevelaken2013.12.24Antwoord van Minister I & M
2013.09.06R. WindhouwerZonnepanelen langs A1 en A28
2013.08.30Renkema, HorstGeld voor leefbaarheid – knooppunt Hoevelaken Project2013.12.12Antwoord van Horst – nog geen echt antwoord op vragen
2013.08.20Minister I & MAntwoord van de Stichting  aan de brief van de Minister dd.25 juli 2013 over tekortkoming van de wet geluidhinder, SWUNG 1.2013.11.05
Kopie van brief aan Minister I & MReactie van Minister I en M op brief van 130820
2013.08.25Tweede Kamer, Bieze, van Lunteren2013.09.10Bevestiging van ontvangst Tweede Kamer.
2013.08.19RWSAntwoord uitnodiging opening A28
2013.07.01Gemeente raad AmersfoortStructuurvisie Amersfoort – tegen windmolens bij Knooppunt Hoevelaken
2013.07.01Provincie GelderlandZienswijze Omgevingsvisie – Hoevelakens Bos is een “Nationale Landschap”
2013.07.01Provincie GelderlandZienswijze omgevingsvisie – tegen windmolens bij Knooppunt Hoevelaken2013.07.15Antwoord van Provincie Gelderland
2013.06.30GNMF en Geldersche LandschapTegen winmolens bij Knooppunt Hoevelaken
2013.06.28Cie MIE GelderlandTegen windmolens bij Knooppunt Hoevelaken
2013.06.27Gemeente raad NijkerkTegen windmolens bij Knooppunt Hoevelaken2013.07.05Ontvangst bevestiging van Gem. Nijkerk
2013.06.03Minister I & MTekortkoming wet geluidhinder – SWUNG2013.07.25Antwoord van Minister
2013.05.17RWS, Gemeente AmersfoortWOB verzoek Amersfoort2013.05.23WOB verzoek Gem. Amersfoort
WOB verzoek RWS2013.06.03WOB verzoek RWS
2013.04.22Gemeente AmersfoortZienswijze Bestemmingsplan Hooglanderveen – Vathorst2013.07.05Zienszijze nota bestemmingsplan Hooglanderveen – Vathorst
2013.04.29Raad van StateAanvraag voorlopige voorziening WAB A28
2013.04.24College en Raadsleden Gemeente NijkerkCommentaar  op Juridische toets over asymmetrische verbreding van A28.
2013.04.06RWSAsymmetrische verbreding van A28
2013.04.16Mevr Bieze en Cie MIE ledenAsymmetrische verbreding A28
2013.04.16College en raadsleden Nijkerk, College en raadsleden Amersfoort, Staten leden UtrechtOnderhandeling BOK 2
2013.04.08Horst, raadsleden Gem NijkerkOverige commentaar, opmerking en voorstellen van de Stichting over BOK 2
2013.04.08Van Lunteren, Buijtelaar, Bieze, Horst,Schoofs, Cie MIECompensatie voor asymmetrische verbreding van A28
2013.04.02Commissie I&M Tweede KamerVoorstellen voor wijzigingen van de wet geluidhinder SWUNG 1
2013.04.02commissie I&M Tweede KamerPetitie over wet geluidhinder SWUNG 1
2013.03.11Commissie I&M Tweede KamerKnooppunt Hoevelaken als test case voor SWUNG 1
2013.03.08B & W en raadsleden Gemeente raad NijkerkGeluidsvoorzieningen bij reconstructie Knooppunt Hoevelaken
2013.03.06Van Lunteren, Buijtelaar, bieze, HorstBijdrage Rijk voor behoud A1 Hoevelaken West (Amsterdam) aansluitingen
2013.03.06Cie MIE Prov. GelderlandInspraak J. Duijnhouwer namens de gemeenteraad Nijkek
Inspraak R. Wesselingh namens de SHB&L
2013.03.02C. Bieze, leden Cie MIE en fractie voorzitters GelderlandProject Knooppunt Hoevelaken – Milieu bijdrage Provincie Gelderland
2013.02.04C. Bieze, leden Cie MIERechtzetting van misverstanden bij CIE MIE 6 feb 2012
2013.01.04G. HorstSaneringschermen langs de oostkant van de A282013.03.04Antwoord van E. van Garderen.
2013.01.21G. Horst, vanLunteren, C. BiezeBehoud aansluiting A1
2013.02.13Bezuiniging2013.02.13RWS
2013.02.06Cie MIE GelderlandInspraak J. Duijnhouwer namens de gemeente Raad Nijkerk
Inspraak J. Ramsbotham namens SHB&L
2013.01.25Leden Provinciale StatenVerantwoordelijkheden en meten met twee maten.
2013.01.21OmbudsmanGeluidsoverlast i.v.m. Knooppunt Hoevelaken
2013.01.19Raad van Staten, Gemeente Nijkerk, Provincie GelderlandBeroep met betrekking tot WAB A28 dd 20 november 2011
2013.01.18RWSKosten aansluiting A1 West Hoevelaken
2013.01.13Gemeente Amersfoort en Provincie UtrechtPlanstudie knooppunt Hoevelaken; eisenpakket in zakeverbreding A28 ter hoogte   van Hoevelaken en Holkerveen/Nijkerkerveen incl. verbreding A28 naar 2X4 banen.

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2012

Brief of E-mail gestuurd door de StichtingBeantwoording of ontvangen brief / e-mail
DatumGeadresseerdBetreftDatumBeantwoording /Ontvangen
2012.12.28C. Bieze, Cie MIE Prov. GelderlandVerbreding A28
2012.12.12C. Bieze, N. Vlasveld, P. Driessen Prov. GelderlandNieuwe informatie over geluidsmaatregelen en Planstudie Knooppunt Hoevelaken
2012.12.09C. Bieze, Cie MIE Provincie GelderlandInformatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28
2012.11.26Kamer Commissie Infrastructuur en MilieuWAB A28 Afsluiting afrit Hoevelaken A1. Agenda bespreking 3.12. 2012
2012.12.04P. Janssen Tweede KamerKnooppunt Hoevelaken als test case voor SWUNG
Knooppunt Hoevelaken als test case voor SWUNG.
2012.11.222012.11.22Brief van Geldersch Landschap aan Provincie Gelderland over milieu in het Hoevelakense Bos
2012.11.19Mevr C. Bieze Prov. GelderlandMilieu probleem met betrekking tot Planstudie Knooppunt Hoevelaken
2012.11.19GNMF + Gelderse LandschapGeluidsoverlast in Hoevelakense Bos + grondonteigening
2012.11.19Leden van Cie MIE Provincie GelderlandMilieu probleem met betrekking tot Planstudie Knooppunt Hoevelaken +achtergrond informatie
2012.11.21mevr Schultz Minister van I en MMilieu probleem met betrekking tot Planstudie Knooppunt Hoevelaken  + achtergrond informatie2013.01.11Antwoord van Minister Schultz
2012.11.21Leden van de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en MilieuMilieu probleem met betrekking tot Planstudie Knooppunt Hoevelaken + achtergrond informatie2012.12.11Antwoord van Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Milieu
2012.11.08State leden Provinice GelderlandEnorme toename in Geluidsoverlast in Hoevelaken
2012.11.06R. Schoofs RWSVergelijking kosten SHB&L ontwerp en RWS ontwerp
2012.11.06P. RichtersGPPs langs de A28 en A1 in Amersfoort
2012.11.07E. van Garderen Gem NijkerkMogelijkheid voor subsidie voor meer dan 5dB toenaam in geluid2012.11.08Beantwoording mogelijkheid voor subsidie voor meer dan 5dB toenmaan in geluid
2012.11.01Mevr.C.Bieze Geduputeerde Prov. GelderlandReconstructie Knooppunt Hoevelaken – bereikbaarheid en leefbaarheid.
2012.10.08Brief van Gelderse Landschap aan Gemeente Raad Nijkerk
2012.09.10Raadsleden gemeente Nijkerk en Provincie GelderlandGeluidProduktiePlafonds in Hoevelaken zijn de hoogste in Gelderland.
2012.09.042012.09.04Beantwoording schrijftelijke vragen door A. Meijer, SP betreft de voortgang Knooppunt Hoevelaken
2012.09.02Horst en E. van GarderenSubsidie voor toename in geluid sinds 1986
2012.08.18Raadsleden gemeente Nijkerk en Provincie GelderlandCommentaar op “Concept Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving 26 07 2012”
2012.08.18Raadsleden gemeente NijkerkLuchtkwaliteit in Hoevelaken en Holkerveen
2012.04.04Het college en gemeenteraad NijkerkA28 aansluitingen  (Utrecht en Zwolle) door het zuidelijke deel van het Hoevelakense Bos
2012.03.27Het college en gemeenteraad NijkerkPlanstudie Knooppunt Hoevelaken, Opinierende bespreking Nijkerkse inbreng in de Mening van 12 april. Reactie van SHB&L
2012.03.20RWSVragen voor geluidsdeskundige2012.05.09Antwoorden op vragen over toepassing van nieuwe wet SWUNG 1
2012.03.12Gemeente AmersfoortGeld toezegging voor op en afrit en voor milieu maatregelen
2012.03.02Natuur en Milieu federatie Utrecht,Geluidsoverlast in Het Hoevelakense Bos
2012.03.01Mevr C. Bieze Prov Gelderland, Horst, Gem NijkerkGeluidsreductie in Hoevelaken een eis + subsidie
2012 .01.10Gemeenteraad AmersfoortInspraak raadsvergadering Strategsiche bestuursovereenkomst.
2012.01.09Gemeenteraad Amersfoort120109 BOK 1 BOK 2 Project Knoppunt Hoevelaken

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2011  

Brief of E-mail gestuurd door de StichtingBeantwoording of ontvangen brief / e-mail
DatumGeadresseerdBetreftDatumBeantwoording /Ontvangen
2011.12.13E. van Garderen111213 Complete lijst eisen en wensen voor milieu
2011.12.16Leden 2de KamerOndersteuning amendement voorstel Slob voor extra geld voor Knooppunt Hoevelaken (Kamerstuk 33000A14)
2011.12.14E. van Garderen111214 Samenvatting van eisen en wensen van SHB&L aan E. van Garderen
2011.11.19P. van Konijnenburg111119 toelichting MMA binnen budget
2011.11.07Wethouder Horst gemeente Nijkerk111107 Meest milieuvriendelijke alternatief voor Knp Hoevelaken
2011.10.13J. Buijtelaar, Gem Amersfoort, Van Lunteren, Prov. Utrecht111013 Milieu eisen en wensen voor Knp Hoevelaken 2011.10.11Motie van de Gemeenteraad Nijkerk en de reactie op de brieven van de Stichting.
2011.09.21B en W gemeenteraad Nijkerk110921 Milieu eisen voor Knooppunt Hoevelaken2011.10.11Motie van de Gemeenteraad Nijkerk en de reactie op de brieven van de Stichting.
Bestuur en Commissaris Provincie Gelderland110815 Milieu eisen en wensen voor het Knooppunt Hoevelaken project.Behandel bericht van provincie Gelderland
2011.09.27Ontvangst bevestiging ontvangen van Gemeente Nijkerk 21.09.11
2011.09.09Minister I en M,110909IenM Geld voor op- en afritten A1- Hoevelaken
Bestuur en Commissaris Provincie Gelderland110909PG Geld voor op- en afritten A1-HoevelakenAntwoord van de Minister I en M
110909BenW Geld voor op- en afritten A1- HoevelakenBehandeld bericht Provincie Gelderland
2011.07.29RWSVoorstel van SHB&L voor behoud van op- en afritten A1 – Hoevelaken
2011.06.15Minister van I en MMIRT bespreking budget voor Knooppunt Hoevelaken110713 Antwoord van Minister I en M
2011.04.23Centrum PublieksparticipatieZienswijze OWAB A282011.07.05Bevesting van ontvangst
2011.02.17Minister van I en MVervolg brief aan Minister van I en M. over reconstructie Kooppunt Hoevelaken2011.04.11Antwoord van Minister I&M
cc. Kamer Commissie I en M, Hr Aptroot, Hr Cornielje2011.03.03Antwoord op brief
2011.02.07A. de Weerd CDACDA gaat naar de 2de Kamer over Knooppunt Hoevelaken
bijlage 1- brief aan Kamer Commissie
bijlage 2 – tekening fase voorstel
bijlage 3 – Nadelen van RWS voorstel – voordelen van SHB&L voorstel
2011.02.03Minister van I en M, cc. Kamer Commissie I en M, Hr Aptroot, Hr CornieljeBrief aan Minister van Infrastructuur en Milieu2011.02.17Brief is door de vaste commissie voor Ien M in een proceduurvergadering behandeld. Brief wordt betrokken bij overleg MIRT dd 29 juni 2011
Tekening fase voorstel
2011.02.03S. Lahaye RWSVerzoek om afspraak te maken met SHB&L2011.02.04Re: Verzoek om afspraak te maken met SHB&L
2011.01.28Raadsleden Gemeentes Amersfoort, Leusden, NijkerkBrief aan Minister van Infrastructuur en Milieu mbt Reconstructie Knooppunt HoevelakenBijlage Brief aan Minister I en M 110125N.V.T.
2011.01.27Tweede KamerVVD-fractie       De Heer Ch. B. AptrootReconstructie van Knooppunt Hoevelaken + Bijlage brief aan de Minister I en M dd.2011.01.25Tot op heden geen antwoord ontvangen
2011.01.27Commissaris van de Koningin van Provincie GelderlandReconstructie van Knooppunt Hoevelaken + Bijlage brief aan de Minister I en M dd.2011.01.25Tot op heden geen antwoord ontvangen
2011.01.25Minister van Infrastructuur en MilieuReconstructie van Knooppunt Hoevelaken2011.02 22Antwoord van de Minister
cc S. LAhaye, R. Schoofs RWS, Leden van Kamer Commissie I en M+ Bijlage 12011.01.26Brief zal behandeld in een van de eerstvolgende vergarderingen van de Vaste Commissie I en M
2011.01.14Hr Lambooij A28 spoedwet werkzaamheden

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2010 

Brief of E-mail gestuurd door de StichtingBeantwoording of ontvangen brief / e-mail
DatumGeadresseerdBetreftDatumBeantwoording /Ontvangen
2010.12.21Hr LambooijEmail verzoek voor subsidie geluidsberekeningIn discussie
Subsidie aanvraag geluidsberekening
Bijlage 1 -brief van Amersfoort
Bijlage 2 – offerte Mobius
2010.12.09Hr H. Lambooij101209 overeenkomst Vathorst
2010.12.06Burgermeesters, wethouders en raadsleden van gemeentes Amersfoort, Leusden en NijkerkInformatie bijeenkomst op 13 december 2010. Samen een leefbaar Knooppunt Hoevelaken bereiken.N.v.t
Brief Ref. 101206
Tekening 101103-1
2010.11.15Hr Lambooij Gem. NijkerkOntwikkelingen Knooppunt Hoevelaken. Bezorgdheid naar bespreking met RWSN.V.T
+ bijlagen
Tekening 20101103
Uitleg
Voordelen
2010.11.15S. Lahaye, R. Schoofs RWSOnderdoorgangen en aftakking A28 naar HogewegN.V.T
Tekening
2010.11.15S. Lahaye, R. Schoofs RWSBespreking met RWS op 11.11.2010N.V.T
Verslag
Tekeningen
2010.11.04Stephan Lahaye, Ronald SchoofsVernieuwde voorstel voor Knooppunt HoevelakenN.v.t. Zie bespreking verslag van 2010.11.11.
Tekening 20101103
Uitleg
Voordelen
2010.10.25Hr van de Linden TU DelftBerekening geluidsoverlast van Vathorst Scherm
2010.10.22Hr R. SchoofsVerzoek om afspraak te maken zsm om de voorstellen van SHB&L door te spreken2010.10.26Afspraak met RWS om de voorstellen van SHB&L en RWS te bespreken
Hr.S. Lahaye RWSTekening van SHB&L voorstel
Detail ontwerp van SHB&L voorstel
2010.10.19P.Westra Gemeente NijkerkAbsorptie / Geluidsscherm A282010.10.20Antwoord van Hr Visscher, Gem. Amersfoort en PWestra, Gem. Nijkerk
2010.10.13Hr Lambooij Gem. NijkerkVerzoek Antwoord van Lambooij op brieven van 5.8.2010 en 21.9.20102010.10.14Gedeeltelijk antwoord van Gem. Nijkerk
2010.10.12R.Schoofs.Vernieuwde voorstel voor Knooppunt Hoevelaken van SHB&L2010.10.07Antwoord van RWS op Nieuwe voorstel voor knooppunt Hoevelaken
S. Lahaye  RWSTekening van vernieuwde voorstel van Knooppunt Hoevelaken
Voordelen van Vernieuwde voorstel
2010.10.07S. de Jong Gem. AmersfoortNieuwe voorstel voor knooppunt Hoevelaken en gevolgen voor Energieweg.N.V.T
2010.09.21College B&W Gemeente NijkerkGeluidsoverlast ten gevolgen van plaatsing van geluidschermen aan de A28 bij Vathorst.
2010.08.05College B&W Gemeente NijkerkGeluidsoverlast ten gevolgen van plaatsing van geluidschermen aan de A28 bij  Vathorst2010.09.03Antwoord van Griffier Hr Contant – brief zal besproken worden op 23 september
2010.08.04College B&W Gemeente AmersfoortWOB informatie verzoek ten aanzien van geluidscherm Vathorst
2010.08.03Minister van Verkeer en Waterstaat en Minister van VROMVerzoek om te zorgen dat wanneer de A28 tussen knooppunt Hoevelaken en afslag Corlaer wordt verbreed:2010.09.14Antwoord van Minister van Verkeer en Waterstaat
2010.06.14College van Burgemeeester en Wethouders Gemeente AmersfoortReactie op email van E. Visscher dd 2010.06.07 met verzoek op een officiele antwoord te sturen op vragen van SHB&L zoals aangegeven in brief van 2010.05.222010.06.15Bevestiging van ontvangst
2010.07.06Officiele beantwoording van Gem. Amersfoort, maar helaas geen antwoord op de specifiek vragen van SHB&L en geen gegevens over de Vathorst scherm.
2010.05.22College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente AmersfoortReactie op brief dd 7 mei jl. van Gem. Amersfoort aan Stichting Hoevelaken.2010.05.26Bevestiging van ontvangst
Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) inzake WOB verzoek geluidsscherm Vathorst.
De SHB&L verzoekt om levering van ontbrekende gegevens
2010.06.07Email ontvangen van E. Visscher (Gem. Amersfoort)
Commentaar van SHB&L op email van E. Visscher.
2010.04.06RWSOverleg met RWS, commentaar op vergadering 9 maart 2010, en diverse vragenn.v.t.
2010.04.06RWSContact person tussen SHB&L en RWSn.v.t
2010.03.31College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente AmersfoortGeluidshinder Vathorst scherm – herhaling van 17 februari brief2010.05.10Antwoord van Gem. Amersfoort, brief + aantal rapporten, pagina 1 van brief.
Pagina 2 van brief.
Lijst van rapporten (N.B. De rapporten zijn in het bezit van J. R. Ramsbotham)
2010.03.31Stephan Lahaye RWS (gebeld)Dynamisch verkeersmodel onderliggende weggennet2010.04.02Netwerkplaatje Paramics Hoevelaken verder ingezoomd
Netwerkplaatje Paramics Hoevelaken
Netwerkplaatje paramics Hoevelaken en Knooppunt verder ingezoomd
Legenda weg categoriseering
Zie ook:http://www.paramics.nl/
2010.03.11Mascha Lichtendahl100311 Rijstrookindeling en presentatie 9 maart 20102010.03.29Presentatie ontvangen per post – niet electronische beschikbaar.
Verkeercijfers A1 en A28
Verdiepte ligging A28 zuid
2010.02.28Erik Versteegt, Stephan Lahaye, Mascha Lichtendahl, RWS100227 Rijstrookindeling Knooppunt Hoevelaken, brief.2010.03.01Rijstrookindeling Knooppunt Hoevelaken SBH&L
100227 Aanvulling op Rijstrook indeling Knooppunt Hoevelaken – email100227-3Tekeningen met versie 4
100227-2 Detail tekening Rijstrookindeling Knooppunt Hoevelaken
2010.02.25Carola Prins, Gemeente NijkerkVerkeers cijfers Hoevelaken2010.03.23Samenvatting van verkeers cijfers van Hoevelaken en Nijkerk
(volledig cijfers per uur en meet punt etc zijn ook beschikbaar)
2010.02.17College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente AmersfoortGeluidshinder Vathorst geluidsschermen
2010.02.15Bedrijven in HoevelakenHelp ons Hoevelaken Bereikbaar te houden!n.v.t.
2010.02.11Email aan HoevelakenseWord “Vriend” van onze Stichting en houd Hoevelaken bereikbaar en leefbaar!n.v.t.

Terug naar boven