Brieven en e-mails gestuurd of ontvangen door de Stichting

Op deze bladzijde – alle formele brieven en emails gestuurd en /of ontvangen door de Stichting in 2020 – 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010

Scrol horizontaal op een mobiel apparaat om de kolommen aan de rechterkant te zien.

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting tussen 2017 – 2020  

Brief of E-mail gestuurd door de Stichting Beantwoording of ontvangen brief / e-mail
Datum Geadresseerd  Betreft Datum Beantwoording /Ontvangen
2022.02.21 College en raadsleden gemeente Nijkerk Ons Hoevelakense Bos en Omgeving
2022.02.21 College Amersfoort Inrichtingsplan Nijkerkerstraat West en Oost
2020.07.22 Pro 21 Lopende ontwikkelingen in Hoevelaken
2019.07.17 Minister van I en W Dringend verzoek om speciale maatregelen ter voorkoming van aanzienlijke vertraging 2019.09.20 Antwoord van Minister I en W
2019.01.27 RWS met kopie aan Gem Nijkerk Voorstel voor herinrichting Westerdorpstraat + tekeningen
2018.11.26 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Onze zienswijze mbt OTB Knooppunt Hoevelaken 60790722
2018.11.18 Bestuur SHB&L Zienswijze nr 6 Brief van Ministerie I&M 2018.11.26 Antwoord van SHB&L op brief van Min. I&M over Zienswijze 6
2018.10.23 RWS Vragen over OTB en antwoorden van RWS
2018.02.23 Wethouder van Veelen, Klaske Ypma, Geldersch Landschap en Kastelen, Terra Incognita SHB&L Visie voor Groen Recreatieve Zone
2018.02.17 Wethouder van Veelen, College en raad gemeente Nijkerk Project Eurteco woningen en kantoren
2017.11.07 Wethouder van Veelen, College en raad gemeente Nijkerk, Geldersch Landschap en Kastelen Ontwikkelingen Het Hoevelakense Bos en omgeving.
2017.09.06 Geldersch Landschap en Kastelen Vragen over betrokkenheid van GLK bij boscompensatie en bescherming van een Rijkssmonument Zie verslag bespreking met G. Jonkers , GLK op 31 oktober 2017
2017.07.29 Wethouder van Veelen, Gemeenteraad Nijkerk Plan Hoevelakense Bos en bos compensatie
2017.07.26 RWS Vragen aan RWS over: 20170807 Antwoord van RWS op voorstel van SHB&L op op- en afrit Hoevelaken
Toelichting ons voorstel voor afrit A1/Hoevelaken
Samenwerking tussen RIVM en RWS over geluidsmetingen
Wijziging wet geluidhinder Antwoord van RWS op voorstel van SHB&L op samenwerking tussen RIVM en RWS over geluidmetingen
Vraag over natuurcompensatie
2017.08.10 Antwoord van RWS op vragen  over boscompensatie
2017.07.13 Gemeente Nijkerk wethouder van Veelen Groene Buffer tussen Amersfoort en Nijkerk en boscompensatie
2017.07.13 RWS De wijze waarop de natuurcompensatie voor project Knooppunt Hoevelaken gaat worden georganiseerd
2017.07.29 Wethouder van Veelen, Gemeenteraad Nijkerk Plan Hoevelakense Bos – gebied en bomen compensatie
2017.01.16 RWS Presentatie van SHB&L aan RWS – Voorstel voor afrit Hoevelaken 20170807 Antwoord van RWS op voorstel van SHB&L op op- en afrit Hoevelaken

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2016  

Brief of E-mail gestuurd door de Stichting Beantwoording of ontvangen brief / e-mail
Datum Geadresseerd Betreft Datum Beantwoording /Ontvangen
2016.01.30 Gemeente Nijkerk wethouder van Veelen Samenvatting van WOB verzoek + Voorstel voor het oplossen van het geluidsprobleem
2016.01.16 RWS /Combinatie A1/28 Commentaar over nieuwe ontwerp en onderliggend wegennet en fietsverbindingen 2016.01.20 ontvangst bevestiging Gemeente Amersfoort
Ontvangst bevestiging Prov. Gelderland
2016.01.22 Reactie van Gemeente Amersfoort
Informatie brief opheffen doorsteek Amersfoortsestraat
Brief over fietspad Amersfoortsestraat
2015.12.17 RWS / Combinatie A1/A28 De onzekere geluidsreductie langs de A28 en de verbinding Utrecht- Amsterdam. Brief 151215 SHB&L 2016.02.18 Antwoord van RWS
A1 Hoevelaken afrit uit richtingen Amsterdam en Utrecht (punt 16 pagina 7). Brief 1512 17 SHB&L2016.02.18
2015.12.17 Ontvangst bevestiging van Gemeente Nijkerk
2015.12.17 Ontvangst bevestiging van Gemeente Amersfoort
2015.12.21 Ontvangst bevestiging RWS
2016.01.06 Ontvangst bevestigign Prov. Gelderland

 

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2015  

Brief of E-mail gestuurd door de Stichting Beantwoording of ontvangen brief / e-mail
Datum Geadresseerd Betreft Datum Beantwoording /Ontvangen
2015.12.04 W.van Veelen, Th. Meijer, H. Dobbenberg Saneringsschermen langs de A28 2015.12.08 Antwoord van H. Dobbenberg over Saneringsscheemen langs A28
2016.01.07 Antwoord van W. zilverstoon RWS
2016.01.13 Antwoord van H. Dobbenberg over Saneringsschermen langs A28
2015.11.04 Gemeenteraad Nijkerk Zienswijze herontwikkeling Bijenvlucht
2015.10.20 en Gemeente raad Amersfoort, Nijkerk, RWS Windturbines op Knp Hoevelaken 2015.11.13 Reactie van RWS op windturbines op het knooppunt
2015.11.29 Herinhering aan mevr Kemmelingh. Herinhering 2015.12. 02 Reactie van Gemeente Amersfoort
2015.10.02 -2015.11.25 Diverse brief wisselingen over WOB verzoek A1/28
2 okt.15 Reactie op WOB verzoek
15 nov. 15 Brief einde opschorting beslistermijn WOB.pdf
23. nov.15 verzoek gevraagde informatie op te sturen
25 nov 15 antwoord van RWS
15 dec 2015 Reactie op WOB verzoek RWS/ Ministerie I en M
2015.08.29 RWS Kantekeningen over nieuwe ontwerp Knooppunt Hoevelaken 2015.11.20 Antwoord van RWS en Combinatie A1/28 op ingediende reactie Knooppunt Hoevelaken
2015.04.21 WH Horst Definitieve tekst eisgeluidsscherm langs A-28 2015.05.07 Definitieve tekst eis geluidsscherm langs A28
2015.04.10 Definitieve tekst eisgeluidsscherm langs A-28 2015.04.15
2015..4.07 J. Groesz, RWS 2015.04.03 ndw cijfers nabij knppt Hoevelaken verificatie
2015.03.30 Mevr Uenk RWS ndw cijfers nabij knppt Hoevelaken verificatie
ndw cijfers nabij knppt Hoevelaken verificatie
2015.01.21 RWS Wijziging BOK2 – geluidsreductie circa 5dB langs A28 2015..03.05
2015.03.04 Geen aanvullende informatie
2015.02.20 Vervolg antwoord van RWS
Antwoord van RWS, – 

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2014  

Brief of E-mail gestuurd door de Stichting Beantwoording of ontvangen brief / e-mail
Datum Geadresseerd Betreft Datum Beantwoording /Ontvangen
2014.12.30 WH Horst Wijzigingen in BOKs ivm gesluidscherm langs A28 en benzine station
2014.12.30 RWS Wijzigingen in BOK2 ivm met geluidsscherm langs A28 en benzine station 2015.01.19 Antwoord van RWS
2014.12.30 RWS Merkwaardige verkeerscijfers + bijlage 15.03.04 Antwoord van RWS
2014.11.11 2014.11.11 Reactie van RWS op onze nieuwsbrief.
2014.11.06 Brief van College aan Raad over onderhandeling met RWS
2014.08.15 Gemeenteraad Nijkerk Eis en wens voor het geluidsscherm. Reactie op brief van RWS aan de gemeente
2014.07.30 WH Horst Eis voor geluidsscherm naar aanleiding van brief van het College aan RWS. 2014.07.28 Brief van het college aan RWS over eis voor geluidsscherm.
RWS Brief aan het College
Brief aan RWS
2014.07.24 WH Horst Eis en wens voor het geluidsscherm
2014.07.21 Raadsleden Gemeente Nijkerk, VVD, CDA, DLP, PRO21 Steun de eis en wens voor het geluidsscherm
2014.07.16 Raadsleden Gemeente Nijkerk Stand van Zaken Knooppunt Hoevelaken, motie van VVD voor geluidsscherm 2014.07.16 Brief van College aan Raad over Stand van Zaken Knooppunt Hoevelaken, motie van VVD voor geluidsscherm
2014.06.27 WH Horst Motie eis en wens – geluidsschermen langs de A28
2014.05.21 WH Horst Mogelijke aanpassing Nijkerkse wens in BOK 2
2014.05.15 Richters, Amersfoort Aanpassing BOK 2, Geluidswens voor Amersfoort
2014.05.14 Voorzitter gemeenteraad Vragen van VVD over geluidsvoorzieningen. 2014.06.10 Antwoord op vragen van VVD
2014.05.14 RWS aanpassing BOK 2- Geluidswens voor Amersfoort 2014.05.22 Aanpassing BOK 2 – geluidswens van Nijkerk
2014.05.12 RWS Openbaarheid kosten geluidsscherm langs A28 Nijkerkse zijde
2014.04.27 WH Horst Verzoek RWS voor berekening voorziening lang A28
2014.04.21 WH Horst Geld voor leefbaarheid – de 8de verzoek voor officiele bevestiging. 2014.05.19 Geld voor leefbaarheid Nikerk
Amendement
Geld voor leefbaarheid – Gelderland
Concept besluit Gelderland beschikbaarheid geld voor Hoevelaken
Besluit Gelderland beschikbaar geld voor leefbaarheid
2014.04.22 WH Horst Knp Hoevelaken BOK 2 A28 voorzieningen
2014.04.16 WH Horst Artikel in Stad Nijkerk 2014.04.17 Reactie Horst Artikel in Stad Nijkerk
2014.04.08 WH Horst Reconstructie Knp Hoevelaken – afspraken
2014.01.16 Zienswijze ingediend aan Ministerie I & M Zienswijze tegen voorstel om Knooppunt Hoevelaken in de Crisis- en Herstelwet op te nemen. 2014.02.27 Reactie van de Minister 
2014.01.14 Vaste Commissie I & M Bezwaar tegen voorstel om Knooppunt Hoevelaken in de Crisis- en Herstelwet op te nemen 2014.02.11 antwoord van gemeente aan vragen van J. Duinhouwer
RWS Antwoord op informatie van RWS 
2014.01.05 Minister I & M Verbetering verkeersdoorstroming Knooppunt Hoevelaken 2014.01.20 Bevestiging ontvangst

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2013 

Brief of E-mail gestuurd door de Stichting Beantwoording of ontvangen brief / e-mail
Datum Geadresseerd Betreft Datum Beantwoording /Ontvangen
2013.12.02 Minister I en M Verbetering verkeersdoorstroming Knooppunt Hoevelaken 2013.12.24 Antwoord van Minister I & M
2013.09.06 R. Windhouwer Zonnepanelen langs A1 en A28
2013.08.30 Renkema, Horst Geld voor leefbaarheid – knooppunt Hoevelaken Project 2013.12.12 Antwoord van Horst – nog geen echt antwoord op vragen
2013.08.20 Minister I & M Antwoord van de Stichting  aan de brief van de Minister dd.25 juli 2013 over tekortkoming van de wet geluidhinder, SWUNG 1. 2013.11.05
Kopie van brief aan Minister I & M Reactie van Minister I en M op brief van 130820
2013.08.25 Tweede Kamer, Bieze, van Lunteren 2013.09.10 Bevestiging van ontvangst Tweede Kamer.
2013.08.19 RWS Antwoord uitnodiging opening A28
2013.07.01 Gemeente raad Amersfoort Structuurvisie Amersfoort – tegen windmolens bij Knooppunt Hoevelaken
2013.07.01 Provincie Gelderland Zienswijze Omgevingsvisie – Hoevelakens Bos is een “Nationale Landschap”
2013.07.01 Provincie Gelderland Zienswijze omgevingsvisie – tegen windmolens bij Knooppunt Hoevelaken 2013.07.15 Antwoord van Provincie Gelderland
2013.06.30 GNMF en Geldersche Landschap Tegen winmolens bij Knooppunt Hoevelaken
2013.06.28 Cie MIE Gelderland Tegen windmolens bij Knooppunt Hoevelaken
2013.06.27 Gemeente raad Nijkerk Tegen windmolens bij Knooppunt Hoevelaken 2013.07.05 Ontvangst bevestiging van Gem. Nijkerk
2013.06.03 Minister I & M Tekortkoming wet geluidhinder – SWUNG 2013.07.25 Antwoord van Minister
2013.05.17 RWS, Gemeente Amersfoort WOB verzoek Amersfoort 2013.05.23 WOB verzoek Gem. Amersfoort
WOB verzoek RWS 2013.06.03 WOB verzoek RWS
2013.04.22 Gemeente Amersfoort Zienswijze Bestemmingsplan Hooglanderveen – Vathorst 2013.07.05 Zienszijze nota bestemmingsplan Hooglanderveen – Vathorst
2013.04.29 Raad van State Aanvraag voorlopige voorziening WAB A28
2013.04.24 College en Raadsleden Gemeente Nijkerk Commentaar  op Juridische toets over asymmetrische verbreding van A28.
2013.04.06 RWS Asymmetrische verbreding van A28
2013.04.16 Mevr Bieze en Cie MIE leden Asymmetrische verbreding A28
2013.04.16 College en raadsleden Nijkerk, College en raadsleden Amersfoort, Staten leden Utrecht Onderhandeling BOK 2
2013.04.08 Horst, raadsleden Gem Nijkerk Overige commentaar, opmerking en voorstellen van de Stichting over BOK 2
2013.04.08 Van Lunteren, Buijtelaar, Bieze, Horst,Schoofs, Cie MIE Compensatie voor asymmetrische verbreding van A28
2013.04.02 Commissie I&M Tweede Kamer Voorstellen voor wijzigingen van de wet geluidhinder SWUNG 1
2013.04.02 commissie I&M Tweede Kamer Petitie over wet geluidhinder SWUNG 1
2013.03.11 Commissie I&M Tweede Kamer Knooppunt Hoevelaken als test case voor SWUNG 1
2013.03.08 B & W en raadsleden Gemeente raad Nijkerk Geluidsvoorzieningen bij reconstructie Knooppunt Hoevelaken
2013.03.06 Van Lunteren, Buijtelaar, bieze, Horst Bijdrage Rijk voor behoud A1 Hoevelaken West (Amsterdam) aansluitingen
2013.03.06 Cie MIE Prov. Gelderland Inspraak J. Duijnhouwer namens de gemeenteraad Nijkek
Inspraak R. Wesselingh namens de SHB&L
2013.03.02 C. Bieze, leden Cie MIE en fractie voorzitters Gelderland Project Knooppunt Hoevelaken – Milieu bijdrage Provincie Gelderland
2013.02.04 C. Bieze, leden Cie MIE Rechtzetting van misverstanden bij CIE MIE 6 feb 2012
2013.01.04 G. Horst Saneringschermen langs de oostkant van de A28 2013.03.04 Antwoord van E. van Garderen.
2013.01.21 G. Horst, vanLunteren, C. Bieze Behoud aansluiting A1
2013.02.13 Bezuiniging 2013.02.13 RWS
2013.02.06 Cie MIE Gelderland Inspraak J. Duijnhouwer namens de gemeente Raad Nijkerk
Inspraak J. Ramsbotham namens SHB&L
2013.01.25 Leden Provinciale Staten Verantwoordelijkheden en meten met twee maten.
2013.01.21 Ombudsman Geluidsoverlast i.v.m. Knooppunt Hoevelaken
2013.01.19 Raad van Staten, Gemeente Nijkerk, Provincie Gelderland Beroep met betrekking tot WAB A28 dd 20 november 2011
2013.01.18 RWS Kosten aansluiting A1 West Hoevelaken
2013.01.13 Gemeente Amersfoort en Provincie Utrecht Planstudie knooppunt Hoevelaken; eisenpakket in zakeverbreding A28 ter hoogte   van Hoevelaken en Holkerveen/Nijkerkerveen incl. verbreding A28 naar 2X4 banen.

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2012

Brief of E-mail gestuurd door de Stichting Beantwoording of ontvangen brief / e-mail
Datum Geadresseerd Betreft Datum Beantwoording /Ontvangen
2012.12.28 C. Bieze, Cie MIE Prov. Gelderland Verbreding A28
2012.12.12 C. Bieze, N. Vlasveld, P. Driessen Prov. Gelderland Nieuwe informatie over geluidsmaatregelen en Planstudie Knooppunt Hoevelaken
2012.12.09 C. Bieze, Cie MIE Provincie Gelderland Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28
2012.11.26 Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu WAB A28 Afsluiting afrit Hoevelaken A1. Agenda bespreking 3.12. 2012
2012.12.04 P. Janssen Tweede Kamer Knooppunt Hoevelaken als test case voor SWUNG
Knooppunt Hoevelaken als test case voor SWUNG.
2012.11.22 2012.11.22 Brief van Geldersch Landschap aan Provincie Gelderland over milieu in het Hoevelakense Bos
2012.11.19 Mevr C. Bieze Prov. Gelderland Milieu probleem met betrekking tot Planstudie Knooppunt Hoevelaken
2012.11.19 GNMF + Gelderse Landschap Geluidsoverlast in Hoevelakense Bos + grondonteigening
2012.11.19 Leden van Cie MIE Provincie Gelderland Milieu probleem met betrekking tot Planstudie Knooppunt Hoevelaken +achtergrond informatie
2012.11.21 mevr Schultz Minister van I en M Milieu probleem met betrekking tot Planstudie Knooppunt Hoevelaken  + achtergrond informatie 2013.01.11 Antwoord van Minister Schultz
2012.11.21 Leden van de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu Milieu probleem met betrekking tot Planstudie Knooppunt Hoevelaken + achtergrond informatie 2012.12.11 Antwoord van Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Milieu
2012.11.08 State leden Provinice Gelderland Enorme toename in Geluidsoverlast in Hoevelaken
2012.11.06 R. Schoofs RWS Vergelijking kosten SHB&L ontwerp en RWS ontwerp
2012.11.06 P. Richters GPPs langs de A28 en A1 in Amersfoort
2012.11.07 E. van Garderen Gem Nijkerk Mogelijkheid voor subsidie voor meer dan 5dB toenaam in geluid 2012.11.08 Beantwoording mogelijkheid voor subsidie voor meer dan 5dB toenmaan in geluid
2012.11.01 Mevr.C.Bieze Geduputeerde Prov. Gelderland Reconstructie Knooppunt Hoevelaken – bereikbaarheid en leefbaarheid.
2012.10.08 Brief van Gelderse Landschap aan Gemeente Raad Nijkerk
2012.09.10 Raadsleden gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland GeluidProduktiePlafonds in Hoevelaken zijn de hoogste in Gelderland.
2012.09.04 2012.09.04 Beantwoording schrijftelijke vragen door A. Meijer, SP betreft de voortgang Knooppunt Hoevelaken
2012.09.02 Horst en E. van Garderen Subsidie voor toename in geluid sinds 1986
2012.08.18 Raadsleden gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland Commentaar op “Concept Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving 26 07 2012”
2012.08.18 Raadsleden gemeente Nijkerk Luchtkwaliteit in Hoevelaken en Holkerveen
2012.04.04 Het college en gemeenteraad Nijkerk A28 aansluitingen  (Utrecht en Zwolle) door het zuidelijke deel van het Hoevelakense Bos
2012.03.27 Het college en gemeenteraad Nijkerk Planstudie Knooppunt Hoevelaken, Opinierende bespreking Nijkerkse inbreng in de Mening van 12 april. Reactie van SHB&L
2012.03.20 RWS Vragen voor geluidsdeskundige 2012.05.09 Antwoorden op vragen over toepassing van nieuwe wet SWUNG 1
2012.03.12 Gemeente Amersfoort Geld toezegging voor op en afrit en voor milieu maatregelen
2012.03.02 Natuur en Milieu federatie Utrecht, Geluidsoverlast in Het Hoevelakense Bos
2012.03.01 Mevr C. Bieze Prov Gelderland, Horst, Gem Nijkerk Geluidsreductie in Hoevelaken een eis + subsidie
2012 .01.10 Gemeenteraad Amersfoort Inspraak raadsvergadering Strategsiche bestuursovereenkomst.
2012.01.09 Gemeenteraad Amersfoort 120109 BOK 1 BOK 2 Project Knoppunt Hoevelaken

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2011  

Brief of E-mail gestuurd door de Stichting Beantwoording of ontvangen brief / e-mail
Datum Geadresseerd Betreft Datum Beantwoording /Ontvangen
2011.12.13 E. van Garderen 111213 Complete lijst eisen en wensen voor milieu
2011.12.16 Leden 2de Kamer Ondersteuning amendement voorstel Slob voor extra geld voor Knooppunt Hoevelaken (Kamerstuk 33000A14)
2011.12.14 E. van Garderen 111214 Samenvatting van eisen en wensen van SHB&L aan E. van Garderen
2011.11.19 P. van Konijnenburg 111119 toelichting MMA binnen budget
2011.11.07 Wethouder Horst gemeente Nijkerk 111107 Meest milieuvriendelijke alternatief voor Knp Hoevelaken
2011.10.13 J. Buijtelaar, Gem Amersfoort, Van Lunteren, Prov. Utrecht 111013 Milieu eisen en wensen voor Knp Hoevelaken  2011.10.11 Motie van de Gemeenteraad Nijkerk en de reactie op de brieven van de Stichting.
2011.09.21 B en W gemeenteraad Nijkerk 110921 Milieu eisen voor Knooppunt Hoevelaken 2011.10.11 Motie van de Gemeenteraad Nijkerk en de reactie op de brieven van de Stichting.
Bestuur en Commissaris Provincie Gelderland 110815 Milieu eisen en wensen voor het Knooppunt Hoevelaken project. Behandel bericht van provincie Gelderland
2011.09.27 Ontvangst bevestiging ontvangen van Gemeente Nijkerk 21.09.11
2011.09.09 Minister I en M, 110909IenM Geld voor op- en afritten A1- Hoevelaken
Bestuur en Commissaris Provincie Gelderland 110909PG Geld voor op- en afritten A1-Hoevelaken Antwoord van de Minister I en M
110909BenW Geld voor op- en afritten A1- Hoevelaken Behandeld bericht Provincie Gelderland
2011.07.29 RWS Voorstel van SHB&L voor behoud van op- en afritten A1 – Hoevelaken
2011.06.15 Minister van I en M MIRT bespreking budget voor Knooppunt Hoevelaken 110713 Antwoord van Minister I en M
2011.04.23 Centrum Publieksparticipatie Zienswijze OWAB A28 2011.07.05 Bevesting van ontvangst
2011.02.17 Minister van I en M Vervolg brief aan Minister van I en M. over reconstructie Kooppunt Hoevelaken 2011.04.11 Antwoord van Minister I&M
cc. Kamer Commissie I en M, Hr Aptroot, Hr Cornielje 2011.03.03 Antwoord op brief
2011.02.07 A. de Weerd CDA CDA gaat naar de 2de Kamer over Knooppunt Hoevelaken
bijlage 1- brief aan Kamer Commissie
bijlage 2 – tekening fase voorstel
bijlage 3 – Nadelen van RWS voorstel – voordelen van SHB&L voorstel
2011.02.03 Minister van I en M, cc. Kamer Commissie I en M, Hr Aptroot, Hr Cornielje Brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu 2011.02.17 Brief is door de vaste commissie voor Ien M in een proceduurvergadering behandeld. Brief wordt betrokken bij overleg MIRT dd 29 juni 2011
Tekening fase voorstel
2011.02.03 S. Lahaye RWS Verzoek om afspraak te maken met SHB&L 2011.02.04 Re: Verzoek om afspraak te maken met SHB&L
2011.01.28 Raadsleden Gemeentes Amersfoort, Leusden, Nijkerk Brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu mbt Reconstructie Knooppunt HoevelakenBijlage Brief aan Minister I en M 110125 N.V.T.
2011.01.27 Tweede KamerVVD-fractie       De Heer Ch. B. Aptroot Reconstructie van Knooppunt Hoevelaken + Bijlage brief aan de Minister I en M dd.2011.01.25 Tot op heden geen antwoord ontvangen
2011.01.27 Commissaris van de Koningin van Provincie Gelderland Reconstructie van Knooppunt Hoevelaken + Bijlage brief aan de Minister I en M dd.2011.01.25 Tot op heden geen antwoord ontvangen
2011.01.25 Minister van Infrastructuur en Milieu Reconstructie van Knooppunt Hoevelaken 2011.02 22 Antwoord van de Minister
cc S. LAhaye, R. Schoofs RWS, Leden van Kamer Commissie I en M + Bijlage 1 2011.01.26 Brief zal behandeld in een van de eerstvolgende vergarderingen van de Vaste Commissie I en M
2011.01.14 Hr Lambooij  A28 spoedwet werkzaamheden

Brieven en emails gestuurd of ontvangen door de Stichting in 2010 

Brief of E-mail gestuurd door de Stichting Beantwoording of ontvangen brief / e-mail
Datum Geadresseerd Betreft Datum Beantwoording /Ontvangen
2010.12.21 Hr Lambooij Email verzoek voor subsidie geluidsberekening In discussie
Subsidie aanvraag geluidsberekening
Bijlage 1 -brief van Amersfoort
Bijlage 2 – offerte Mobius
2010.12.09 Hr H. Lambooij 101209 overeenkomst Vathorst
2010.12.06 Burgermeesters, wethouders en raadsleden van gemeentes Amersfoort, Leusden en Nijkerk Informatie bijeenkomst op 13 december 2010. Samen een leefbaar Knooppunt Hoevelaken bereiken. N.v.t
Brief Ref. 101206
Tekening 101103-1
2010.11.15 Hr Lambooij Gem. Nijkerk Ontwikkelingen Knooppunt Hoevelaken. Bezorgdheid naar bespreking met RWS N.V.T
+ bijlagen
Tekening 20101103
Uitleg
Voordelen
2010.11.15 S. Lahaye, R. Schoofs RWS Onderdoorgangen en aftakking A28 naar Hogeweg N.V.T
Tekening
2010.11.15 S. Lahaye, R. Schoofs RWS Bespreking met RWS op 11.11.2010 N.V.T
Verslag
Tekeningen
2010.11.04 Stephan Lahaye, Ronald Schoofs Vernieuwde voorstel voor Knooppunt Hoevelaken N.v.t. Zie bespreking verslag van 2010.11.11.
Tekening 20101103
Uitleg
Voordelen
2010.10.25 Hr van de Linden TU Delft Berekening geluidsoverlast van Vathorst Scherm
2010.10.22 Hr R. Schoofs Verzoek om afspraak te maken zsm om de voorstellen van SHB&L door te spreken 2010.10.26 Afspraak met RWS om de voorstellen van SHB&L en RWS te bespreken
Hr.S. Lahaye RWS Tekening van SHB&L voorstel
Detail ontwerp van SHB&L voorstel
2010.10.19 P.Westra Gemeente Nijkerk Absorptie / Geluidsscherm A28 2010.10.20 Antwoord van Hr Visscher, Gem. Amersfoort en PWestra, Gem. Nijkerk
2010.10.13 Hr Lambooij Gem. Nijkerk Verzoek Antwoord van Lambooij op brieven van 5.8.2010 en 21.9.2010 2010.10.14 Gedeeltelijk antwoord van Gem. Nijkerk
2010.10.12 R.Schoofs. Vernieuwde voorstel voor Knooppunt Hoevelaken van SHB&L 2010.10.07 Antwoord van RWS op Nieuwe voorstel voor knooppunt Hoevelaken
S. Lahaye  RWS Tekening van vernieuwde voorstel van Knooppunt Hoevelaken
Voordelen van Vernieuwde voorstel
2010.10.07 S. de Jong Gem. Amersfoort Nieuwe voorstel voor knooppunt Hoevelaken en gevolgen voor Energieweg. N.V.T
2010.09.21 College B&W Gemeente Nijkerk Geluidsoverlast ten gevolgen van plaatsing van geluidschermen aan de A28 bij Vathorst.
2010.08.05 College B&W Gemeente Nijkerk Geluidsoverlast ten gevolgen van plaatsing van geluidschermen aan de A28 bij  Vathorst 2010.09.03 Antwoord van Griffier Hr Contant – brief zal besproken worden op 23 september
2010.08.04 College B&W Gemeente Amersfoort WOB informatie verzoek ten aanzien van geluidscherm Vathorst
2010.08.03 Minister van Verkeer en Waterstaat en Minister van VROM Verzoek om te zorgen dat wanneer de A28 tussen knooppunt Hoevelaken en afslag Corlaer wordt verbreed: 2010.09.14 Antwoord van Minister van Verkeer en Waterstaat
2010.06.14 College van Burgemeeester en Wethouders Gemeente Amersfoort Reactie op email van E. Visscher dd 2010.06.07 met verzoek op een officiele antwoord te sturen op vragen van SHB&L zoals aangegeven in brief van 2010.05.22 2010.06.15 Bevestiging van ontvangst
2010.07.06 Officiele beantwoording van Gem. Amersfoort, maar helaas geen antwoord op de specifiek vragen van SHB&L en geen gegevens over de Vathorst scherm.
2010.05.22 College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Amersfoort Reactie op brief dd 7 mei jl. van Gem. Amersfoort aan Stichting Hoevelaken. 2010.05.26 Bevestiging van ontvangst
Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) inzake WOB verzoek geluidsscherm Vathorst.
De SHB&L verzoekt om levering van ontbrekende gegevens
2010.06.07 Email ontvangen van E. Visscher (Gem. Amersfoort)
Commentaar van SHB&L op email van E. Visscher.
2010.04.06 RWS Overleg met RWS, commentaar op vergadering 9 maart 2010, en diverse vragen n.v.t.
2010.04.06 RWS Contact person tussen SHB&L en RWS n.v.t
2010.03.31 College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Amersfoort Geluidshinder Vathorst scherm – herhaling van 17 februari brief 2010.05.10 Antwoord van Gem. Amersfoort, brief + aantal rapporten, pagina 1 van brief.
Pagina 2 van brief.
Lijst van rapporten (N.B. De rapporten zijn in het bezit van J. R. Ramsbotham)
2010.03.31 Stephan Lahaye RWS (gebeld) Dynamisch verkeersmodel onderliggende weggennet 2010.04.02 Netwerkplaatje Paramics Hoevelaken verder ingezoomd
Netwerkplaatje Paramics Hoevelaken
Netwerkplaatje paramics Hoevelaken en Knooppunt verder ingezoomd
Legenda weg categoriseering
Zie ook:http://www.paramics.nl/
2010.03.11 Mascha Lichtendahl 100311 Rijstrookindeling en presentatie 9 maart 2010 2010.03.29 Presentatie ontvangen per post – niet electronische beschikbaar.
Verkeercijfers A1 en A28
Verdiepte ligging A28 zuid
2010.02.28 Erik Versteegt, Stephan Lahaye, Mascha Lichtendahl, RWS 100227 Rijstrookindeling Knooppunt Hoevelaken, brief. 2010.03.01 Rijstrookindeling Knooppunt Hoevelaken SBH&L
100227 Aanvulling op Rijstrook indeling Knooppunt Hoevelaken – email 100227-3Tekeningen met versie 4
100227-2 Detail tekening Rijstrookindeling Knooppunt Hoevelaken
2010.02.25 Carola Prins, Gemeente Nijkerk Verkeers cijfers Hoevelaken 2010.03.23 Samenvatting van verkeers cijfers van Hoevelaken en Nijkerk
(volledig cijfers per uur en meet punt etc zijn ook beschikbaar)
2010.02.17 College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Amersfoort Geluidshinder Vathorst geluidsschermen
2010.02.15 Bedrijven in Hoevelaken Help ons Hoevelaken Bereikbaar te houden! n.v.t.
2010.02.11 Email aan Hoevelakense Word “Vriend” van onze Stichting en houd Hoevelaken bereikbaar en leefbaar! n.v.t.

Terug naar boven