Ideeën voor Knooppunt Hoevelaken van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar bij RWS in juni 2014 ingediend

 

De SHB&L heeft altijd geprobeerde constructieve oplossingen te zoeken. 

Hierbij presenteren wij 9 ideeën ter inspiratie van de marktpartijen voor verbetering van Knooppunt Hoevelaken. Idee nummer 10 is een compilatie van alle ideeën samen, waarbij alle voordelen van alle ideeën zijn te zien.

Deze ideeën zijn bij RWS op 26 juni 2014 ingediend en worden aan de marktpartijen  op 10 september 2014 gepresenteerd. De basis van deze  ideeën is de Referentie Ontwerp van RWS.

 

Ons ideeën leveren een bijdrage aan:

 • Verlaging van de kosten, zodat zo veel mogelijk wensen van BOK2 kunnen worden uitgevoerd
 • Voordelen voor de aannemer
 • Minder hinder tijdens de bouw
 • Verbeterde leefbaarheid voor omwonenden (minder geluidsoverlast en verbeterede luchtkwaliteit)
 • Betere veiligheid voor de weggebruiker
 • Duurzaamheid

Alle ideeën zijn samengevat in één tekening hieronder. De details van elke idee zijn daar onder te vinden.

SHB&L Ideeën  voor Knooppunt Hoevelaken – alle ideeën samen.

SHB&L ideeen voor knooppunt Hoevelaken

 

 

 

DOELEN en VOORDELEN

 

Kosten besparen = meer wensen kunnen worden uitgevoerd

 • 5 viaducten minder dan RWS concept (zonder (Utrecht – amsterdam verbinding) en gebruik gemaakt van bestaande viaducten ipv viaducten verbreden
 • 4 viaducten minder dan Combinatie A1/28 ontwerp
 • RWS wens voor een verbindingsweg Utrecht – Amsterdam
  • 4 nieuwe viaducten nodig in Referentie Ontwerp
  • 2 nieuwe viaducten nodig in SHB&L ontwerp
  • SHB&L ontwerp (met verbinding Utrecht – Amsterdam) heeft in totaal 7 viaducten minder dan Referentie Ontwerp
  • Gebruik bestaande wegen:
   • Verbindingswegen A28 N – A1 W en Verbindingsweg A28 Z – A1 O
   • Afrit A28 Z – A1 W en Oprit Hoevelaken A1 W
   • Minder asfalt nodig
   • Minder ruimte in beslag = minder kosten voor grond onteigening

 

Betere leefbaarheid

 • Minder hinder voor omwonenden tijdens en na de bouw
 • Aaneengesloten geluidsscherm langs A28 N oostkant – >5dB geluidsreductie
 • Aaneengesloten scherm biedt tevens bescherming tegen fijnstof, NOx en verbeterde luchtkwaliteit
 • Minder geluidsoverlast voor omwonenden door:
  • Flyover A1 O – A28 Z ten zuiden van Knooppunt (tijdens en na de bouw)
  • Verbindingsboog A1 O – A28 N op hoog grondlichaam mits voorzien van geluidsscherm
  • Grotere afstand tussen wegen en woningen (kleinere foorprint)
  • Innovatieve geluid mitigerende maatregelen langs hoofdwegen
  • Voorkom bezwaren van omwonenden

 

Betere Veiligheid

 • Verbeterde oprit Hoevelaken naar A1 W
 • Verbeterde op- en afrit Hoevelaken A1 O met langer weefvak
 • Logisch sorteren voor verbindingsboog A1 O en A1 W (huidige situatie)
 • Alle verbindingsbogen zijn ruimer dan boog A1 O – A 28 Z in Ref.Ontw.
 • Gebruik Outputweg – betere invoeging verkeer en A28 aansluiting

 

Duurzaam

 • Gebruik zonnepanelen op geluidsscherm langs noordkant A1 O en oostkant van A28 N
 

 

Ons ideeën zijn:

1 

Aaneengesloten geluidsscherm langs de oostkant van de A28 vanaf oprit A1 Hoevelaken tot bedrijven terrein de Flier dat een geluidsreductie van >5dB geeft voor inwoners van Hoevelaken en Holkerveen (alle woningen <60dB)

 

2 

Verbindingsboog A1 O – A28 N op hoog grondlichaam met geluidsscherm

 

3 

Flyover A1 O – A28 Z (Apeldoorn – Utrecht) schuin over het Knooppunt aan de Zuid 

 

4 

Oprit Hoevelaken  naar A1 West (richting Amsterdam) en afslag A28 Z en A28 N met SHB&L voorstel voor Flyover A1 O – A28 Z

 

5 

Verschoven A1 afrit Hoevelaken voor verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle en verschoven oprit Hoevelaken voor verkeer richting Apeldoorn

 

6 

Logisch voorsorteeren op A28 Z vanuit Utrecht voor afritten naar A1 O naar Apeldoorn en A1 W naar Amsterdam

 

7 

Vervallen Outputweg langs A28 gebruiken als afrit naar Amersfoort 

 

8 

Innovatieve geluidsbescherming langs de A28 N, A28 Z,  A1 W en A1 O

 

9 

Plaats “Solar” geluidsschermen langs noordkant  A1 O en oostkant A28 N

 

10 

Volledig idee – alle ideeën samen met nog meer voordelen – inclusief wens van RWS voor verbinding A28 naar A1(Utrecht naar Amsterdam) 

 

 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar denkt actief mee aan oplossingen voor Knooppunt Hoevelaken.

De ideeën (in min of meer de zelfde vorm als de huidige ideeën) van de Stichting waren eerst gepresenteerd aan en besproken met RWS in 2010. 

Lees hier de ideeën ingediend en uitvoerig besproken met RWS tussen 2010 en 2013

Hun conclusie (in 2010) was:

“Volgens RWS lijkt het voorstel van SHB&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;L in principe uitvoerbaar te zijn maar het moet nog verder bestudeerd worden. Volgens RWS zitten er zeker kansrijke elementen in het voorstel, maar op dit moment kan RWS niets toezeggen. Het voorstel moet nog verder worden uitgewerkt samen met andere te bestuderen varianten, belangen en aspecten. Belangrijke aspecten hierbij zijn oplossend vermogen, ruimtebeslag, technische uitvoerbaarheid en kosten”

In 2011 zijn vergelijkingen gemaakt in opdracht van RWS tussen het effect van de referentie ontwerp RWS (2010) en ontwerpvoostel SHB&L (2010) op geluidsoverlast en luchtkwaliteit. De conclusies waren:

De geluidsstudie (die gedaan is met de verkeerscijfers voor 2022, omdat er nog geen cijfers voor 2030 zijn) laat zien dat het ontwerp van SHB&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;L een lagere geluidsbelasting geeft op de omgeving dan het referentie ontwerp en ook lager dan de huidige situatie voor zowel Hoevelaken als Hooglanderveen. Zowel het referentie ontwerp als het SHB&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;L ontwerp geven geen norm overschrijding voor luchtverontreiniging”

Lees hier