Nieuwe ontwerp voor de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken

 

voorkeursalternatief

 

Uitwerking voorkeursalternatief – september 2016

Het inmiddels verder uitgewerkte voorkeursalternatief door de Combinatie A1|A28 dient als onderligger voor het toekomstige (ontwerp)tracébesluit. Het tracébesluit vormt het juridisch kader waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moet worden. Op het OTB/MER krijgt iedereen de kans om te reageren. Aan de hand van de binnengekomen reacties op het OTB/MER neemt de minister van Infrastructuur & Milieu (I&M) het definitieve tracébesluit. De planning is dat de werkzaamheden in de periode 2021–2023 worden uitgevoerd.

Zie hier de uitgewerkte voorkeursalternatief

Aanbiedingsontwerp – april 2016

De partij die het project knooppunt Hoevelaken gaat realiseren, Combinatie A1|28, presenteerde op 20 augustus 2015 het zogeheten aanbiedingsontwerp. Het aanbiedingsontwerp laat zien hoe de verbreding van de nieuwe weg er uit komt te zien en op welke wijze het knooppunt vorm krijgt.

Zie hier het aanbiedingsontwerp

Stichting reageerd op antwoord van RWS en Combinatie A1/28 op onze ingediende reactie op het ontwerp van Knooppunt Hoevelaken

Lees hier de brieven van de Stichting over:

Lees hier een persbericht in Amersfoortse Dagblad 

 

Reactie van RWS en Combinatie A1/28 op ingezonden commentaar op het aanbiedingsontwerp

Hier kunt u lezen de reactie van RWS en de Combinatie A1/28 op de ingezonden commentaar op het aanbiendingsontwerp

Reactie op de commentaar van de Stichting

Reactie op commentaar over sociale veilgiheid en fietstunnels aan Hr Schipper

Reactie op commentaar over sociale veilgiheid en fietstunnels aan Mevr Smink

 

Nieuwsbericht van RWS over Knooppunt Hoevelaken – 04.09.2015

Status aanbiedingsontwerp

Het aanbiedingsontwerp geeft een goede indicatie van het eindbeeld, op basis van de huidige beschikbare informatie. Het ontwerp kan binnen de contourlijn nog wel wijzigen vanwege bijvoorbeeld:

· Toetsing door Rijkswaterstaat

· Nieuwe verkeerscijfers

· Effectonderzoeken Milieu Effect Rapportage (MER) / (Ontwerp) Tracé Besluit ((O)TB

· Optimalisaties in overleg met bestuurlijke en niet-bestuurlijke omgeving

· Ruimte die nodig is om het project uit te voeren

· Verder detaillering

Nieuws bericht van RWS over Knooppunt Hoevelaken – September 2015

 

Kanttekeningen bij ontwerp Knooppunt Hoevelaken – 29.08.2015

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft met ‘grote belangstelling’ het ontwerp van het toekomstige knooppunt bekeken, dat afgelopen dinsdag door de Aannemer Combinatie A1/28 en RWS werd gepresenteerd in Hotel De Klepperman. De stichting plaatst een aantal kanttekeningen bij de plannen.

Zoals al eerder gemeld is de Stichting heel blij dat in het ontwerp alle aansluitingen van Hoevelaken op de A1 en de A28 worden behouden en dat de tijdelijke afgesloten A1 afrit vanuit Amsterdam straks weer zal worden opengesteld. Ten aanzien van de bescherming van Hoevelaken en omgeving tegen geluid en luchtvervuiling heeft de Stichting echter wel enkele kanttekeningen op het gepresenteerde ontwerp met de “Kom” vorm als uitgangspunt. Op een groot deel van de bovenrand van de “Kom” zijn twee de nieuwe verbindingswegen voor verkeer vanuit richting Utrecht (A28) naar richting Amsterdam (A1) en verkeer vanuit Apeldoorn (A1) richting Utrecht (A28) gesitueerd. Op deze hooggelegen verbindingswegen is geen geluidsbescherming voorzien zodat dit voor Hoevelaken en omgeving een aanzienlijke extra milieu belasting zal gaan opleveren”, meldt de stichting in een persbericht. De door Nijkerk gewenste geluidsscherm langs de verbindingsweg Apeldoorn naar Zwolle ligt op maaiveld niveau, zodat het geluid van de hoger gelegen wegen bovenop de “Kom” er overheen zal waaien, waardoor deze scherm weinig effect zal hebben, zo vrezen de betrokken Hoevelakers.

Lees hier de brief van de Stichting aan RWS.

Lees hier de artikelen over de kantekeningen van de Stichting in “NijkerkNieuwsNu.nl” 

Lees hier de artikelen over de kantekeningen van de Stichting in “DeStadNijkerk.nl” 

Ook zorg over de sociale veiligheid van de fietstunnels

 

Aanbiedingsontwerp project knooppunt Hoevelaken kan worden bekeken – 28.08.2015

Nieuwsbericht RWS – Gepubliceerd op: 28 augustus 2015- Laatste update: 28 augustus 2015 09:30 uur door RWS

Het aanbiedingsontwerp dat afgelopen weken door Rijkswaterstaat, de regiopartijen en de Combinatie A1|28 is gepresenteerd, is nu te bekijken. Dit ontwerp is tijdens verschillende bijeenkomsten eind augustus toegelicht en bezoekers hebben hun vragen, suggesties en opmerkingen schriftelijk en mondeling kunnen inbrengen.

Zie hier het aanbiedingsontwerp

Reacties op het ontwerp van het Knooppunt – Verslag van inloop avonden op 25.08 en 26.08.2015

Bijgevoegd treft u het verslag van de twee inloopavonden die op 25 en 26 augustus 2015 hebben plaatsgevonden over het project Knooppunt Hoevelaken. Tijdens deze avonden heeft de Combinatie A1|28 haar aanbiedingsontwerp gepresenteerd en kon u vragen stellen en reacties geven op het ontwerp.

In het verslag staan ook de reacties die in de weken na die avonden nog zijn ingediend. Op dit moment werken we er hard aan om alle reacties te beantwoorden. Over enkele weken ontvangen alle indieners een persoonlijk antwoord op hun vraag of reactie.

Lees het verslag van alle reacties op het ontwerp hier

 

Ontwerp project knooppunt Hoevelaken bekend 21.08.2015

Nieuwsbericht RWS – Gepubliceerd op: 21 augustus 2015- Laatste update: 21 augustus 2015 14:42 uur

Rijkswaterstaat, de regiopartijen en Combinatie A1|28, de partij die het project knooppunt Hoevelaken gaat realiseren, presenteerden op donderdag 20 augustus het aanbiedingsontwerp van het project.

Het zogeheten klaverblad bij knooppunt Hoevelaken gaat verdwijnen. Het wordt vervangen door een ‘groene kom’. Bij knooppunt Hoevelaken staan dagelijks veel files. Dit nieuwe ontwerp gaat dit in de toekomst oplossen.

Het gepresenteerde aanbiedingsontwerp is de basis voor de voorkeursvariant (VKV) die in 2016 wordt vastgesteld. Deze voorkeursvariant bevat het ontwerp van de verbreding van de A28 en A1 en de aanpassing van het knooppunt. Het ontwerp wordt gebruikt als basis voor het op te stellen ontwerptracébesluit (OTB) en de milieueffectrapportage (M.E.R.). Op hetOTB/M.E.R. krijgt iedereen de kans om te reageren. Aan de hand van de binnengekomen reacties op het OTB/M.E.R. neemt de minister van I&M het definitieve tracébesluit. De planning is dat de werkzaamheden in de periode 2019 – 2022 worden uitgevoerd.

Video van nieuwe ontwerp

 

Winnaar aanbesteding Knooppunt Hoevelaken – Project gegund aan “Combinatie A1/28” – juni 2015

winnaar Combinatie A28 A1

Rijkswaterstaat heeft het project knooppunt Hoevelaken gegund aan ‘Combinatie A1|28’. Zij haalden de hoogste score op de gunningcriteria uit Bestuursovereenkomst 2. Combinatie A1|28 bestaat uit de ondernemingen BAM en Van Oord, met consultancy- en ontwerpbureau ARCADIS als samenwerkingspartner.