Home > SHB&L Communicaties  Nieuwsbrieven  Brieven van/aan SHB&L  Notulen van besprekingen

 

Brieven en e-mails gestuurd of ontvangen door de Stichting

 

 
Brief of E-mail gestuurd door de Stichting
Beantwoording of ontvangen brief / e-mail
Datum
Geadreseerde 
Betreft
Datum
Beantwoording /Ontvangen
2019.07.17Minister van I en WDringend verzoek om speciale maatregelen ter voorkoming van aanzienlijke vertraging2019.09.20Antwoord van Minister I en W
     
2019.01.27RWS met kopie aan Gem NijkerkVoorstel voor herinrichting Westerdorpstraat + tekeningen  
     
2018.11.18Bestuur SHB&LZienswijze nr 6 Brief van Ministerie I&M2018.11.25Antwoord van SHB&L op brief van Min. I&M over Zienswijze 6
     
2018.10.23RWSVragen over OTB en antwoorden van RWS  
     
2018.02.23
Wethouder van Veelen, Klaske Ypma, Geldersch Landschap en Kastelen, Terra Incognita

 

SHB&L Visie voor Groen Recreatieve Zone  
     
20171107Wethouder van Veelen, College en raad gemeente Nijkerk, Geldersch Landschap en KastelenOntwikkelingen Het Hoevelakense Bos en omgeving.  
     
20170906Geldersch Landschap en KastelenVragen over betrokkenheid van GLK bij boscompensatie en bescherming van een Rijkssmonument Zie verslag bespreking met G. Jonkers , GLK op 31 oktober 2017
     
20170729Wethouder van Veelen, Gemeenteraad NijkerkPlan Hoevelakense Bos en bos compensatie  
     
20170726RWS

Vragen aan RWS over:

20170807

 

 

20170810

 

 

 

20170828

Antwoord van RWS op voorstel van SHB&L op op- en afrit Hoevelaken

 

Antwoord van RWS op voorstel van SHB&L op samenwerking tussen RIVM en RWS over geluidmetingen

 

Antwoord van RWS op vragen  over boscompensatie 

     
20170713Gemeente Nijkerk wethouder van VeelenGroene Buffer tussen Amersfoort en Nijkerk en boscompensatie  
     
20170713RWS De wijze waarop de natuurcompensatie voor project Knooppunt Hoevelaken gaat worden georganiseerd  
     
20170729Wethouder van Veelen, Gemeenteraad NijkerkPlan Hoevelakense Bos – gebied en bomen compensatie  
     
20170116RWSPresentatie van SHB&L aan RWS – Voorstel voor afrit Hoevelaken20170807

Antwoord van RWS op voorstel van SHB&L op op- en afrit Hoevelaken

     
20160130Gemeente Nijkerk wethouder van VeelenSamenvatting van WOB verzoek + Voorstel voor het oplossen van het geluidsprobleem  
     
20160116RWS /Combinatie A1/28Commentaar over nieuwe ontwerp en onderliggend wegennet en fietsverbindingen

2016.01.20

 

2016.01.22

ontvangst bevestiging Gemeente Amersfoort

Ontvangst bevestiging Prov. Gelderland

Reactie van Gemeente Amersfoort

Informatie brief opheffen doorsteek Amersfoortsestraat

Brief over fietspad Amersfoortsestraat

     
2015.12.17RWS / Combinatie A1/A28

2016.02.18

2015.1217

2015.12.17

2015.12.21

2016.01.06

Antwoord van RWS

Ontvangst bevestiging van Gemeente Nijkerk

Ontvangst bevestiging van Gemeente Amersfoort

Ontvangst bevestiging RWS

Ontvangst bevestigign Prov. Gelderland

     
2015.12.04W.van Veelen, Th. Meijer, H. DobbenbergSaneringsschermen langs de A28

2015.12.08

2016.01.07

2016.01.13

Antwoord van H. Dobbenberg over Saneringsscheemen langs A28

Antwoord van W. zilverstoon RWS

Antwoord van H. Dobbenberg over Saneringsschermen langs A28

     
2015.11.04Gemeenteraad NijkerkZienswijze herontwikkeling Bijenvlucht  
     

2015.10.20 en

2015.11.29

Gemeente raad Amersfoort, Nijkerk, RWS

Herinhering aan mevr Kemmelingh.

Windturbines op Knp Hoevelaken

Herinhering

2015.11.13

 

2015.12. 02

Reactie van RWS op windturbines op het knooppunt

Reactie van Gemeente Amersfoort

     
   2015.10.02 -2015.11.25

Diversee brief wisselingen over WOB verzoek A1/28

2 okt.15 Reactie op WOB verzoek

15 nov. 15 Brief einde opschorting beslistermijn WOB.pdf

23. nov.15 verzoek gevraagde informatie op te sturen

25 nov 15 antwoord van RWS

15 dec 2015 Reactie op WOB verzoek RWS/ Ministerie I en M

     
2015.08.29RWSKantekeningen over nieuwe ontwerp Knooppunt Hoevelaken2015.11.20Antwoord van RWS en Combinatie A1/28 op ingediende reactie Knooppunt Hoevelaken

 

  

 

 

2015.04.21

 

 

2015.04.10

 

WH Horst

Definitieve tekst eisgeluidsscherm langs A-28

 

Definitieve tekst eisgeluidsscherm langs A-28

2015.05.07 

 

2015.04.15

Definitieve tekst eis geluidsscherm langs A28

 

 

 

 

Vraag niet beantwoord

 

 

 

 

 

2015..4.07

 

 

2015.03.30

J. Groesz, RWS

 

Mevr Uenk RWS

 

 

 

 

ndw cijfers nabij knppt Hoevelaken verificatie

 

 

 

 

ndw cijfers nabij knppt Hoevelaken verificatie

2015.04.03

ndw cijfers nabij knppt Hoevelaken verificatie

 

 

 

 

 

2015.01.21

RWS

Wijziging BOK2 – geluidsreductie circa 5dB langs A28

2015..03.05

 

2015.03.04

 

2015.02.20

 

 

Geen aanvullende informatie

 

Vervolg aanwoord van RWS

 

 

 

Antwoord van RWS, – 

 

 

 

  

2014.12.30

WH Horst

 

Wijzigingen in BOKs ivm gesluidscherm langs A28 en benzine station

  
 

 

 

  

2014.12.30

RWS

Wijzigingen in BOK2 ivm met geluidsscherm langs A28 en benzine station

2015.01.19

Antwoord van RWS

 

 

 

  

2014.12.30

RWS

Merkwaardige verkeerscijfers + bijlage

 

15.03.04 Antwoord van RWS

 

 

 

  

2014.11.11

  

2014.11.11

Reactie van RWS op onze nieuwsbrief.

     
   2014.11.06Brief van College aan Raad over onderhandeling met RWS
     
2014.08.15Gemeenteraad NijkerkEis en wens voor het geluidsscherm. Reactie op brief van RWS aan de gemeente  
     
2014.07.30

WH Horst 

RWS

Eis voor geluidsscherm naar aanleiding van brief van het College aan RWS.

Brief aan het College

Brief aan RWS

2014.07.28Brief van het college aan RWS over eis voor geluidsscherm.
     

2014.07.24

WH Horst

Eis en wens voor het geluidsscherm

  
     

2014.07.21

Raadsleden Gemeente Nijkerk, VVD, CDA, DLP, PRO21

Steun de eis en wens voor het geluidsscherm

  
     

2014.07.16

Raadsleden Gemeente Nijkerk

Stand van Zaken Knooppunt Hoevelaken, motie van VVD voor geluidsscherm

2014.07.16

Brief van College aan Raad over Stand van Zaken Knooppunt Hoevelaken, motie van VVD voor geluidsscherm

     

2014.06.27

WH Horst

Motie eis en wens – geluidsschermen langs de A28

  
     

2014.05.21

WH Horst

Mogelijke aanpassing Nijkerkse wens in BOK 2

  
     

2014.05.15

Richters, Amersfoort

Aanpassing BOK 2, Geluidswens voor Amersfoort

  
     

2014.05.14

Voorzitter gemeenteraad

Vragen van VVD over geluidsvoorzieningen. 

2014.06.10

Antwoord op vragen van VVD

     

2014.05.14

RWS

aanpassing BOK 2- Geluidswens voor Amersfoort

140522

Aanpassing BOK 2 – geluidswens van Nijkerk

     
     

2014.05.12

RWS

Openbaarheid kosten geluidsscherm langs A28 Nijkerkse zijde

  
     

2014.04.27

WH Horst

Verzoek RWS voor berekening voorziening lang A28

  
     

2014.04.21

WH Horst

Geld voor leefbaarheid – de 8de verzoek voor officiele bevestiging.

2014.05.19

 

 

     

2014.04.22

WH Horst

Knp Hoevelaken BOK 2 A28 voorzieningen

  
     

2014.04.16

WH Horst

Artikel in Stad Nijkerk

2014.04.17

Reactie Horst Artikel in Stad Nijkerk

 

 

   

2014.04.08

WH Horst

Reconstructie Knp Hoevelaken – afspraken

  
 

 

 

  

2014.01.16

Zienswijze ingediend aan Ministerie I & M

Zienswijze tegen voorstel om Knooppunt Hoevelaken in de Crisis- en Herstelwet op te nemen.

2014.02.27

 

2014.05.12

Reactie van de Minister 

 

 

 

 

Voortgang

 

 

 

 

 

 

 

  

2014.01.14

Vaste Commissie I & M

RWS

Bezwaar tegen voorstel om Knooppunt Hoevelaken in de Crisis- en Herstelwet op te nemen

 

 

 

Antwoord op informatie van RWS 

2014.02.11

antwoord van gemeente aan vragen van J. Duinhouwer

     

2014.01.05

Minister I & M

Verbetering verkeersdoorstroming Knooppunt Hoevelaken

2014.01.20

Bevestiging ontvangst

     

2013.12.02

Minister I en M

Verbetering verkeersdoorstroming Knooppunt Hoevelaken

2013.12.24

Antwoord van Minister I & M

     

2013.09.06

R. Windhouwer

Zonnepanelen langs A1 en A28

  
     

2013.08.30

Renkema, Horst

Geld voor leefbaarheid – knooppunt Hoevelaken Project

2013.12.12

Antwoord van Horst – nog geen echt antwoord op vragen

     

2013.08.20

 

 

 

 

 

2013.08.25

Minister I & M

 

 

 

 

 

Tweede Kamer, Bieze, van Lunteren

Antwoord van de Stichting  aan de brief van de Minister dd.25 juli 2013 over tekortkoming van de wet geluidhinder, SWUNG 1.

 

Kopie van brief aan Minister I & M

2013.11.05

 

 

 

 

2013.09.10

 

 

Reactie van Minister I en M op brief van 130820

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevestiging van ontvangst Tweede Kamer.

     

2013.08.19

RWS

Antwoord uitnodiging opening A28

  
     

2013.07.01

Gemeente raad Amersfoort

Structuurvisie Amersfoort – tegen windmolens bij Knooppunt Hoevelaken

  
     

2013.07.01

Provincie Gelderland

Zienswijze Omgevingsvisie – Hoevelakens Bos is een “Nationale Landschap”

  
     

2013.07.01

Provincie Gelderland

Zienswijze omgevingsvisie – tegen windmolens bij Knooppunt Hoevelaken

2013.07.15

Antwoord van Provincie Gelderland

     

2013.06.30

GNMF en Geldersche Landschap

Tegen winmolens bij Knooppunt Hoevelaken

  
  

 

  

2013.06.28

Cie MIE Gelderland

Tegen windmolens bij Knooppunt Hoevelaken

  
  

 

  

2013.06.27

Gemeente raad Nijkerk

Tegen windmolens bij Knooppunt Hoevelaken

2013.07.05

Ontvangst bevestiging van Gem. Nijkerk

  

 

  

2013.06.03

Minister I & M

Tekortkoming wet geluidhinder – SWUNG

2013.07.25

Antwoord van Minister

  

 

  

2013.05.17

RWS, Gemeente Amersfoort

WOB verzoek Amersfoort

WOB verzoek RWS

2013.05.23

 

2013.06.03

WOB verzoek Gem. Amersfoort

 

WOB verzoek RWS

     

2013.04.22

Gemeente Amersfoort

Zienswijze Bestemmingsplan Hooglanderveen – Vathorst

2013.07.05

Zienszijze nota bestemmingsplan Hooglanderveen – Vathorst

     

2013.04.29

Raad van State

Aanvraag voorlopige voorziening WAB A28

  
     

2013.04.24

College en Raadsleden Gemeente Nijkerk

Commentaar  op Juridische toets over asymmetrische verbreding van A28.

  
     

2013.04.06

RWS

Asymmetrische verbreding van A28

  
     

2013.04.16

Mevr Bieze en Cie MIE leden

Asymmetrische verbreding A28

  
     

2013.04.16

College en raadsleden Nijkerk, College en raadsleden Amersfoort, Staten leden Utrecht

Onderhandeling BOK 2

  
     

2013.04.08

Horst, raadsleden Gem Nijkerk

Overige commentaar, opmerking en voorstellen van de Stichting over BOK 2

  
     

2013.04.08

Van Lunteren, Buijtelaar, Bieze, Horst,Schoofs, Cie MIE

Compensatie voor asymmetrische verbreding van A28

  
     

2013.04.02

Commissie I&M Tweede Kamer

Voorstellen voor wijzigingen van de wet geluidhinder SWUNG 1

  
     

2013.04.02

commissie I&M Tweede Kamer

Petitie over wet geluidhinder SWUNG 1

  
     

2013.03.11

Commissie I&M Tweede Kamer

Knooppunt Hoevelaken als test case voor SWUNG 1

  
     

2013.03.08

B & W en raadsleden Gemeente raad Nijkerk

Geluidsvoorzieningen bij reconstructie Knooppunt Hoevelaken

  
     

2013.03.06

Van Lunteren, Buijtelaar, bieze, Horst

Bijdrage Rijk voor behoud A1 Hoevelaken West (Amsterdam) aansluitingen

  
  

 

  

2013.03.06

Cie MIE Prov. Gelderland

Inspraak J. Duijnhouwer namens de gemeenteraad Nijkek

 

Inspraak R. Wesselingh namens de SHB&L

  
     

2013.03.02

C. Bieze, leden Cie MIE en fractie voorzitters Gelderland

Project Knooppunt Hoevelaken – Milieu bijdrage Provincie Gelderland

  
     

2013.02.04

C. Bieze, leden Cie MIE

Rechtzetting van misverstanden bij CIE MIE 6 feb 2012

  
     

2013.01.04

G. Horst

Saneringschermen langs de oostkant van de A28

2013.03.04

Antwoord van E. van Garderen.

     

2013.01.21

G. Horst, vanLunteren, C. Bieze

Behoud aansluiting A1

  
     

2013.02.13

 

Bezuiniging

2013.02.13

RWS

     

2013.02.06

Cie MIE Gelderland

Inspraak J. Duijnhouwer namens de gemeente Raad Nijkerk

 

Inspraak J. Ramsbotham namens SHB&L

  
     

2013.01.25

Leden Provinciale Staten

Verantwoordelijkheden en meten met twee maten.

  
     

2013.01.21

Ombudsman

Geluidsoverlast i.v.m. Knooppunt Hoevelaken

  
     

2013.01.19

Raad van Staten, Gemeente Nijkerk, Provincie Gelderland

Beroep met betrekking tot WAB A28 dd 20 november 2011

  
     

2013.01.18

  

RWS

Kosten aansluiting A1 West Hoevelaken

     

2013.01.13

Gemeente Amersfoort en Provincie Utrecht

Planstudie knooppunt Hoevelaken; eisenpakket in zakeverbreding A28 ter hoogte   van Hoevelaken en Holkerveen/Nijkerkerveen incl. verbreding A28 naar 2X4 banen.

  
     

2012.12.28

C. Bieze, Cie MIE Prov. Gelderland

Verbreding A28

  
     

2012.12.12

C. Bieze, N. Vlasveld, P. Driessen Prov. Gelderland

Nieuwe informatie over geluidsmaatregelen en Planstudie Knooppunt Hoevelaken

  
     

2012.12.09

C. Bieze, Cie MIE Provincie Gelderland

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28

  
     

2012.11.26

Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu

WAB A28 Afsluiting afrit Hoevelaken A1. Agenda bespreking 3.12. 2012

  
     

2012.12.04

P. Janssen Tweede Kamer

Knooppunt Hoevelaken als test case voor SWUNG

 

Knooppunt Hoevelaken als test case voor SWUNG.

  
     

2012.11.22

  

2012.11.22

Brief van Geldersch Landschap aan Provincie Gelderland over milieu in het Hoevelakense Bos

     

2012.11.19

Mevr C. Bieze Prov. Gelderland

Milieu probleem met betrekking tot Planstudie Knooppunt Hoevelaken

  
     

2012.11.19

GNMF + Gelderse Landschap

Geluidsoverlast in Hoevelakense Bos + grondonteigening

  
     

2012.11.19

Leden van Cie MIE Provincie Gelderland

Milieu probleem met betrekking tot Planstudie Knooppunt Hoevelaken +achtergrond informatie

  
     

2012.11.21

mevr Schultz Minister van I en M

Milieu probleem met betrekking tot Planstudie Knooppunt Hoevelaken  + achtergrond informatie

2013.01.11

Antwoord van Minister Schultz

     

2012.11.21

Leden van de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu

Milieu probleem met betrekking tot Planstudie Knooppunt Hoevelaken + achtergrond informatie

2012.12.11

Antwoord van Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Milieu

     

2012.11.08

State leden Provinice Gelderland

Enorme toename in Geluidsoverlast in Hoevelaken

  
     

2012.11.06

R. Schoofs RWS

Vergelijking kosten SHB&L ontwerp en RWS ontwerp

  
     

2012.11.06

P. Richters

GPPs langs de A28 en A1 in Amersfoort

  
     

2012.11.07

E. van Garderen Gem Nijkerk

Mogelijkheid voor subsidie voor meer dan 5dB toenaam in geluid

2012.11.08

Beantwoording mogelijkheid voor subsidie voor meer dan 5dB toenmaan in geluid

     

2012.11.01

Mevr.C.Bieze Geduputeerde Prov. Gelderland

Reconstructie Knooppunt Hoevelaken – bereikbaarheid en leefbaarheid.

  
     
   

2012.10.08

Brief van Gelderse Landschap aan Gemeente Raad Nijkerk

     

2012.09.10

Raadsleden gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland

GeluidProduktiePlafonds in Hoevelaken zijn de hoogste in Gelderland.

  
     

2012.09.04

  

2012.09.04

Beantwoording schrijftelijke vragen door A. Meijer, SP betreft de voortgang Knooppunt Hoevelaken

     

2012.0902

Horst en E. van Garderen

Subsidie voor toename in geluid sinds 1986

  
     

2012.08.18

Raadsleden gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland

Commentaar op “Concept Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving 26 07 2012”

  
     

2012.08.18

Raadsleden gemeente Nijkerk

Luchtkwaliteit in Hoevelaken en Holkerveen

  
     

2012.04.04

Het college en gemeenteraad Nijkerk

A28 aansluitingen  (Utrecht en Zwolle) door het zuidelijke deel van het Hoevelakense Bos

  
 

 

   

2012.03.27

Het college en gemeenteraad Nijkerk

Planstudie Knooppunt Hoevelaken, Opinierende bespreking Nijkerkse inbreng in de Mening van 12 april. Reactie van SHB&L

  
 

 

   
 

 

   

2012.03.20

RWS

Vragen voor geluidsdeskundige

2012.05.09

Antwoorden op vragen over toepassing van nieuwe wet SWUNG 1

2012.03.12

Gemeente Amersfoort

Geld toezegging voor op en afrit en voor milieu maatregelen

  
 

 

   

2012.03.02

Natuur en Milieu federatie Utrecht

Natuur en Milieu Federtie Gelderland

GNMF,

Utrechts Landschap

 

Geluidsoverlast in Het Hoevelakense Bos

  
     

2012.03.01

Mevr C. Bieze Prov Gelderland, Horst, Gem Nijkerk

Geluidsreductie in Hoevelaken een eis + subsidie

  
     

2012 .01.10

Gemeenteraad Amersfoort

Inspraak raadsvergadering Strategsiche bestuursovereenkomst.

  
     

2012.01.09

Gemeenteraad Amersfoort

120109 BOK 1 BOK 2 Project Knoppunt Hoevelaken

  
     

2011.12.13

E. van Garderen

111213 Complete lijst eisen en wensen voor milieu

  
     

2011.12.16

Leden 2de Kamer

111216

Ondersteuning amendement voorstel Slob voor extra geld voor Knooppunt Hoevelaken (Kamerstuk 33000A14)

  
     

2011.12.14

E. van Garderen

111214 Samenvatting van eisen en wensen van SHB&L aan E. van Garderen

 

 

 

 

 

 

 

2011.11.19

P. van Konijnenburg

111119 toelichting MMA binnen budget

 

 

 

 

 

 

 

2011.11.07

Wethouder Horst gemeente Nijkerk

111107 Meest milieuvriendelijke alternatief voor Knp Hoevelaken

 

 

 

 

 

 

 

2011.10.13

J. Buijtelaar, Gem Amersfoort, Van Lunteren, Prov. Utrecht

111013 Milieu eisen en wensen voor Knp Hoevelaken

 2011.10.11

Motie van de Gemeenteraad Nijkerk en de reactie op de brieven van de Stichting.

 

 

 

 

 

2011.09.21

B en W gemeenteraad Nijkerk

Bestuur en Commissaris Provincie Gelderland

110921 Milieu eisen voor Knooppunt Hoevelaken

 

110815 Milieu eisen en wensen voor het Knooppunt Hoevelaken project.

 

2011.10.11

 

 

2011.09.27

 

 

Motie van de Gemeenteraad Nijkerk en de reactie op de brieven van de Stichting.

 

Behandel bericht van provincie Gelderland

 

Ontvangst bevestiging ontvangen van Gemeente Nijkerk 21.09.11

 

 

 

 

 

2011.09.09

Minister I en M

B en W gemeenteraad Nijkerk

Bestuur en Commissaris Provincie Gelderland

110909IenM Geld voor op- en afritten A1- Hoevelaken

 

110909PG Geld voor op- en afritten A1-Hoevelaken

 

110909BenW Geld voor op- en afritten A1- Hoevelaken

 2011.10.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord van de Minister I en M

 

 

 

 

Ontvangst bevestiging van Gemeente Amersfoort

Behandeld bericht Provincie Gelderland

 

 

Ontvangst bevestiging ontvangen van Gemeente Nijkerk 21.09.11

 

 

 

 

 

2011.07.29

RWS

Voorstel van SHB&L voor behoud van op- en afritten A1 – Hoevelaken

 

 

 

 

 

 

 

2011.06.15

Minister van I en M

MIRT bespreking budget voor Knooppunt Hoevelaken

 2011.06.17

 

 

110713 Antwoord van Minister I en M

Bevestiging van ontvangst van Commissie I en M

Bevestiging van ontvangst van Tweede Kamer

Bevestiging van ontvangst van Gem Nijkerk

Bevestiging van ontvangst van Gem Amersfoort

 

 

 

 

 

2011.04.23

Centrum Publieksparticipatie

Zienswijze OWAB A28

2011.07.05

Bevesting van ontvangst

 

 

 

 

 

2011.02.17

Minister van I en M

 cc. Kamer Commissie I en M, Hr Aptroot, Hr Cornielje

Vervolg brief aan Minister van I en M. over reconstructie Kooppunt Hoevelaken

2011.04.11

2011.03.03

2011.02.18

Antwoord van Minister I&M

Antwoord op brief

Bevestiging van ontvangst

     

2011.02.07

A. de Weerd CDA

CDA gaat naar de 2de Kamer over Knooppunt Hoevelaken

bijlage 1- brief aan Kamer Commissie

bijlage 2 – tekening fase voorstel

bijlage 3 – Nadelen van RWS voorstel – voordelen van SHB&L voorstel

  
     

2011.02.03

Minister van I en M

 cc. Kamer Commissie I en M, Hr Aptroot, Hr Cornielje

Brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu

 

Tekening fase voorstel

 

2011.02.17

Brief is door de vaste commissie voor Ien M in een proceduurvergadering behandeld. Brief wordt betrokken bij overleg MIRT dd 29 juni 2011

     

2011.02.03

S. Lahaye RWS

Verzoek om afspraak te maken met SHB&L

2011.02.04

Re: Verzoek om afspraak te maken met SHB&L

     

2011.01.28

Raadsleden Gemeentes Amersfoort, Leusden, Nijkerk

Brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu mbt Reconstructie Knooppunt HoevelakenBijlage Brief aan Minister I en M 110125

 

N.V.T.

Ontvangst bevestiging van Gemeente Nijkerk

Ontvangst bevestiging van Provincie Gelderland

     

2011.01.27

Tweede KamerVVD-fractie       De Heer Ch. B. Aptroot

 

Reconstructie van Knooppunt Hoevelaken + Bijlage brief aan de Minister I en M dd.2011.01.25

 

Tot op heden geen antwoord ontvangen

     

2011.01.27

Commissaris van de Koningin van Provincie Gelderland

Reconstructie van Knooppunt Hoevelaken + Bijlage brief aan de Minister I en M dd.2011.01.25

 

Tot op heden geen antwoord ontvangen

     

2011.01.25

Minister van Infrastructuur en Milieu

cc S. LAhaye, R. Schoofs RWS, Leden van Kamer Commissie I en M

Reconstructie van Knooppunt Hoevelaken

+ Bijlage 1

 

2011.02 22

2011.01.26

Antwoord van de Minister

 

Bevestiging ontvangst. Brief zal behandeld in een van de eerstvolgende vergarderingen van de Vaste Commissie I en M

     

2011.01.14

Hr Lambooij

 A28 spoedwet werkzaamheden

 

Tot op heden geen antwoord ontvangen

     

2010.12.21

Hr Lambooij

Email verzoek voor subsidie geluidsberekening

Subsidie aanvraag geluidsberekening

Bijlage 1 -brief van Amersfoort

Bijlage 2 – offerte Mobius

 

In discussie

     

2010.12.09

Hr H. Lambooij

101209 overeenkomst Vathorst

 

Tot op heden geen antwoord ontvangen

     

2010.12.06

Burgermeesters, wethouders en raadsleden van gemeentes Amersfoort, Leusden en Nijkerk

Informatie bijeenkomst op 13 december 2010. Samen een leefbaar Knooppunt Hoevelaken bereiken.

Brief Ref. 101206

Tekening 101103-1

 

N.v.t

     

2010.11.15

Hr Lambooij Gem. Nijkerk

Ontwikkelingen Knooppunt Hoevelaken. Bezorgdheid naar bespreking met RWS

+ bijlagen

Tekening 20101103

 

Uitleg

 

Voordelen

 

 

N.V.T

     

2010.11.15

S. Lahaye, R. Schoofs RWS

Onderdoorgangen en aftakking A28 naar Hogeweg

Tekening

 

N.V.T

     

2010.11.15

S. Lahaye, R. Schoofs RWS

Bespreking met RWS op 11.11.2010

Email

Verslag

Tekeningen

 

 

N.V.T

     

2010.11.04

Stephan Lahaye, Ronald Schoofs

Vernieuwde voorstel voor Knooppunt Hoevelaken

 

Tekening 20101103

 

Uitleg

 

Voordelen

 

N.v.t. Zie bespreking verslag van 2010.11.11.

     

2010.10.25

Hr van de Linden TU Delft

Berekening geluidsoverlast van Vathorst Scherm

  
     

2010.10.22

Hr R. Schoofs

Hr.S. Lahaye RWS

Verzoek om afspraak te maken zsm om de voorstellen van SHB&L door te spreken

 

Tekening van SHB&L voorstel

Detail ontwerp van SHB&L voorstel

2010.10.26

Afspraak met RWS om de voorstellen van SHB&L en RWS te bespreken

     

2010.10.19

P.Westra Gemeente Nijkerk

Absorptie / Geluidsscherm A28

2010.10.20

Antwoord van Hr Visscher, Gem. Amersfoort en PWestra, Gem. Nijkerk

     

2010.10.13

Hr Lambooij Gem. Nijkerk

Verzoek Antwoord van Lambooij op brieven van 5.8.2010 en 21.9.2010

2010.10.14

Gedeeltelijk antwoord van Gem. Nijkerk

(Ze hebben niet alles begrepen zoals de vraag over de fundering!)

Rapport over de geluidsabsorptie van het Vathorst scherm geeft aan dat de kwaliteit is laag en dat bij lage frequenties, zoals van vrachtautos, de absorptie is zeer gering. Er is alleen 80% absorptie bij hoger frequenties. Dus de rekensom van Goudappel Coffeng, die 80% absortpie gebuikt is onjuist. 

Het rapport zegt alleen dat het materiaal heeft een bepaalde absorptie vermogen. Verder kunnen wij niets zeggen.Er staat NIETS over reflectie en er is niets over  berekening boven tafel gekomen. Over schermhoogte/reflectie is er ook niets. Lees hier het rapport p.1,p2,p3,p4p5p6p7p8p9p10,p11p12

 

     

2010.10.12

R.Schoofs.

S. Lahaye  RWS

Vernieuwde voorstel voor Knooppunt Hoevelaken van SHB&L

 

Tekening van vernieuwde voorstel van Knooppunt Hoevelaken

 

Voordelen van Vernieuwde voorstel

 

 

2010.10.07

Antwoord van RWS op Nieuwe voorstel voor knooppunt Hoevelaken

     

2010.10.07

S. de Jong Gem. Amersfoort

Nieuwe voorstel voor knooppunt Hoevelaken en gevolgen voor Energieweg.

 

N.V.T

     

2010.09.21

College B&W Gemeente Nijkerk

Geluidsoverlast ten gevolgen van plaatsing van geluidschermen aan de A28 bij Vathorst.

  
     

2010.08.05

College B&W Gemeente Nijkerk

Geluidsoverlast ten gevolgen van plaatsing van geluidschermen aan de A28 bij  Vathorst

2010.09.03

Antwoord van Griffier Hr Contant – brief zal besproken worden op 23 september

     

2010.08.04

College B&W Gemeente Amersfoort

WOB informatie verzoek ten aanzien van geluidscherm Vathorst

  
     

2010.08.03

Minister van Verkeer en Waterstaat en Minister van VROM

Verzoek om te zorgen dat wanneer de A28 tussen knooppunt Hoevelaken en afslag Corlaer wordt verbreed:

  1. het “tijdelijke scherm” wordt vervangen door geluidwerende voorzieningen, die de bewoners van Vathorsten de bewoners van de gemeente Nijkerkbeschermen tegen geluidsoverlast
  2. de heersende waarde en/of referentiepunt voor de berekening van de geluidsoverlast voor en na de verbreding van de A28 te nemen vóór de komst van het Vathorstscherm en/of zonder scherm;
  3. het Hoevelakense Bos en de Groene Buffer van de gemeente Nijkerk nietwordt aangetast.

2010.09.14

 

 

 

2010.08.03

Antwoord van Minister van Verkeer en Waterstaat

 

Ontvangs bewijs van Provincie Gelderland

     

2010.06.14

 

College van Burgemeeester en Wethouders Gemeente Amersfoort

 

Reactie op email van E. Visscher dd 2010.06.07 met verzoek op een officiele antwoord te sturen op vragen van SHB&L zoals aangegeven in brief van 2010.05.22

2010.06.15

 

2010.07.06

 

 

 

 

 

 

Bevestiging van ontvangst

 

Officiele beantwoording van Gem. Amersfoort, maar helaas geen antwoord op de specifiek vragen van SHB&L en geen gegevens over de Vathorst scherm.

     

2010.05.22

College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Amersfoort

Reactie op brief dd 7 mei jl. van Gem. Amersfoort aan Stichting Hoevelaken.
Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) inzake WOB verzoek geluidsscherm Vathorst.
De SHB&L verzoekt om levering van ontbrekende gegevens

2010.05.26

 

2010.06.07

Bevestiging van ontvangst

 

Email ontvangen van E. Visscher (Gem. Amersfoort)

 

Commentaar van SHB&L op email van E. Visscher.

     

2010.04.06

RWS

Overleg met RWS, commentaar op vergadering 9 maart 2010, en diverse vragen

 

n.v.t.

     

2010.04.06

RWS

Contact person tussen SHB&L en RWS

 

n.v.t

     

2010.03.31

College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Amersfoort

Geluidshinder Vathorst scherm – herhaling van 17 februari brief

2010.05.10

Antwoord van Gem. Amersfoort, brief + aantal rapporten, pagina 1 van brief.

Pagina 2 van brief.

Lijst van rapporten (N.B. De rapporten zijn in het bezit van J. R. Ramsbotham)

     

2010.03.31

Stephan Lahaye RWS (gebeld)

Dynamisch verkeersmodel onderliggende weggennet

De Stichting wil graag een kopie ontvangen van:

–     De Terms of Reference of (anders gezegd) het programma van eisen met betrekking tot het te bouwen model

–     Een kaart van het onderliggende wegennet dat in het model wordt opgenomen

2010.04.02

1. Netwerkplaatje Paramics Hoevelaken verder ingezoomd

 

2. Netwerkplaatje Paramics Hoevelaken

 

3. Netwerkplaatje paramics Hoevelaken en Knooppunt verder ingezoomd

 

Legenda weg categoriseering

 

Zie ook:http://www.paramics.nl/

     

2010.03.11

Mascha Lichtendahl

100311 Rijstrookindeling en presentatie 9 maart 2010

2010.03.29

Presentatie ontvangen per post – niet electronische beschikbaar.

Verkeercijfers A1 en A28

Verdiepte ligging A28 zuid

 

     

2010.02.28

Erik Versteegt, Stephan Lahaye, Mascha Lichtendahl, RWS

100227 Rijstrookindeling Knooppunt Hoevelaken, brief.

100227 Aanvulling op Rijstrook indeling Knooppunt Hoevelaken – email

100227-2 Detail tekening Rijstrookindeling Knooppunt Hoevelaken

2010.03.01

Rijstrookindeling Knooppunt Hoevelaken SBH&L

100227-3Tekeningen met versie 4

     

2010.02.25

Carola Prins, Gemeente Nijkerk

Verkeers cijfers Hoevelaken

2010.03.23

Samenvatting van verkeers cijfers van Hoevelaken en Nijkerk

(volledig cijfers per uur en meet punt etc zijn ook beschikbaar)

     

2010.02.17

College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Amersfoort

Geluidshinder Vathorst geluidsschermen

  
     

2010.02.15

Bedrijven in Hoevelaken

Help ons Hoevelaken Bereikbaar te houden!

 

n.v.t.

     

2010.02.11

Email aan Hoevelakense

Word “Vriend” van onze Stichting en houd Hoevelaken bereikbaar en leefbaar!

 

n.v.t.

     
 

Terug naar boven

15122016